Strona główna 0_Slider Prezydent z absolutorium. Miasto zadłużone na 106 milionów

Prezydent z absolutorium. Miasto zadłużone na 106 milionów

33

Świdnicka Rada Miejska podczas dzisiejszych obrad udzieliła prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2017 rok. Pozytywne opinie wydały Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna Rady Miejskiej. Część radnych zgłosiła jednak sporo uwag dotyczących działań prezydent Świdnicy.

Ubiegłoroczny budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości 14,6 mln złotych. Udało się osiągnąć dochód w wysokości ponad 240 mln złotych, wobec zakładanych 232 milionów. Ubiegłoroczne wydatki budżetowe sięgnęły blisko 255 mln złotych, wobec planowanych 264 milionów. Na inwestycje wydano prawie 61 mln złotych, natomiast na spłaty długów około 6,5 mln złotych.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 106 167 659 złotych, na które składały się kredyty, pożyczki oraz obligacje komunalne w kwocie 103 960 585 złotych i zobowiązania wymagalne w kwocie 2 207 074 złotych, co łącznie stanowi 44,17% wykonanych dochodów w 2017 roku. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 8 581 635 złotych – wylicza Ewelina Kruk-Florkowska, przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. RIO wydało opinię pozytywną o przedłożonym przez prezydenta Świdnicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta. Pozytywnie wypowiedzieli się także radni z komisji rewizyjnej – “za” było czterech jej członków, zaś dwóch opowiedziało się “przeciw”.

Moskal-Słaniewska: prawie 100 inwestycji w 2017 roku
Podczas czwartkowych obrad świdnickiej Rady Miejskiej przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu. Głos zabrała także prezydent Moskal-Słaniewska, która szczególną uwagę poświęciła inwestycjom, jakie udało się zrealizować w 2017 roku. – Miniony rok był kolejnym rekordowym pod względem inwestycji wykonanych w mieście. Przypomnę tylko kilka przykładów: modernizacja lodowiska, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4, budowa żłobka nr 2 i schroniska dla bezdomnych zwierząt, remont ul. Przyjaźni, przebudowa skrzyżowania ulic Mieszka-Wodna, budowa nowych ścieżek rowerowych o długości około 5 tysięcy metrów, prawie 8 tysięcy metrów wybudowanych i wyremontowanych chodników, realizacja programu KAWKA na kwotę prawie 10 milionów złotych, prawie 1,5 miliona złotych przyznanych dotacji na remonty zabytkowych obiektów w mieście, oddane do użytku 72 nowe lokale mieszkalne, rozpoczęta w ubiegłym roku i niedługo kończąca się rewitalizacja Parku Centralnego oraz przebudowa stadionu miejskiego. To tylko część z prawie 100 inwestycji realizowanych w 2017 roku w Świdnicy – mówiła prezydent, chwaląc się także wywalczonym dofinansowaniem w wysokości ponad 43 mln złotych.

Podczas głosowania nad udzieleniem prezydent Świdnicy absolutorium swoje poparcie wyraziło 12 radnych, 8 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Wśród głosujących za udzieleniem absolutorium znaleźli się radni klubów SLD i PO-PSL. Krytycznie do działań prezydent odnieśli się radni Wspólnoty Samorządowej, którzy zapowiedzieli swój sprzeciw. Od głosu wstrzymali się z kolei samorządowcy ze Świdnickiego Forum Rozwoju.

Opozycyjni radni krytycznie o działaniach prezydent
– Zatrudniony przez prezydent miasta sztab podporządkowanych jej ludzi, redagujący miejską gazetę, na pewno postara się, aby spojrzenie na miasto zostało przykryte wszechobecną propagandą sukcesu. Nie zmieni to jednak faktu, że powołanie do życia wydawnictwa, tuż przed wyborami, które rocznie kosztować będzie prawie 200 tys. złotych, jak najgorzej świadczy o stylu zarządzania miastem przez Beatę Moskal-Słaniewską. Być może jest to wystarczająco wymowna ilustracja obecnych rządów
– mówił Lesław Podgórski, przedstawiając stanowisko Wspólnoty Samorządowej.

Punktował przy tym kolejne działania inwestycyjne. – Pod rządami pani prezydent, Świdnica zasłynęła realizacjami w rodzaju schodów na środku ścieżki rowerowej. Sztandarowa inwestycja w postaci modernizacji basenu kąpielowego po kilkuletnich przygotowaniach została zaniechana już w trakcie postępowania przetargowego. Pomińmy milczeniem obecność CBA przy okazji rozgrzebanej inwestycji – przebudowy stadionu miejskiego – wyliczał Podgórski.

Odniósł się też do wielokrotnie powracającego problemu braku wykonawców i związanego z tym wzrostu kosztów inwestycji. – Chęć zrobienia wszystkiego jednocześnie, naszym zdaniem ewidentnie motywowana politycznie, prowadzi do niewydolności i nadmiernego wzrostu kosztów – twierdził. – Według Wieloletniej Prognozy Finansowej zadłużenie Świdnicy na koniec obecnej kadencji ma zbliżyć się do 130 mln złotych. Wzrost zadłużenia w ciągu ostatnich czterech lat przekroczy 60 mln złotych. Dla przypomnienia, przez poprzednie trzy kadencje, czyli 12 lat, zadłużenie wzrosło o około 30 mln złotych – dodał Podgórski. – Nie dostrzegamy żadnego spójnego i przejrzystego planu, żadnych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy i dających szanse na dodatkowe dochody budżetowe w przyszłości – podsumował.

Wydatki na inwestycje w dziale drogi gminne zrealizowano w pełnym zakresie, cieszy fakt zrealizowania w pełni wydatków na budowę postulowanych przez nas tras rowerowych. Na promocję miasta wydano blisko trzy miliony złotych, część z tych środków np. promocja miasta w mediach za kwotę blisko 200 tysięcy zł jest dyskusyjna. Podobnie, jak koszty delegacji (ponad 72 tys. zł), czy wydatki na gadżety (ponad 76 tys zł). Dwa miliony złotych mniej przeznaczono na Świdnicki Budżet Obywatelski, co odbieramy negatywnie – mówił z kolei Marcin Paluszek ze Świdnickiego Forum Rozwoju. Zwrócił też uwagę na zadłużenie miasta, które osiągnęło poziom ponad 106 mln złotych. – Naszym zdaniem, w okresie dobrej koniunktury gospodarczej powinniśmy zastanowić się nad dążeniem do aktywnego zmniejszania naszego zadłużenia – twierdził Paluszek.

Pozytywnie odbieramy realizację potrzebnych inwestycji w parki, skwery i tereny zielone. Jednakże, o sukcesie i konkurencyjności miasta nie decydują rabaty kwiatowe na rondach, a mądra polityka skoncentrowana na budowaniu świadomego społeczeństwa, budowanie sprzyjających warunków do lokowania innowacyjnych przedsiębiorstw, wspieranie inwestycji wysokich technologii. Boimy się, że za kilka lat nasze miasto będzie wyglądać jak ładnie urządzona makieta, ale bez wykwalifikowanego kapitału ludzkiego, bez młodych wykształconych ludzi. Musimy powstrzymać te negatywne procesy – dodał wiceprzewodniczący rady i lider ŚFR.

Michał Nadolski
nadolski@swidnica24.pl

fot. Artur Ciachowski

 • Natalia

  106 milionow dlugu i bukiety ???????????????????? to sie nazywa sukces.

  • Gabriel Kowalski

   Natalio ale rekordowe inwestycje i 43 mln pozyskane w 2017 roku to nievdostrzegasz?

   • Natalia

    Alez dostrzegam od zawsze …..

  • JAcenty

   Natalio, czyli jeżeli Ty weźmiesz kredyt w banku, albo kupisz coś na raty to będzie to powód do wstydu bo jesteś zadłużona? Rzeczywisty wskaźnik to kwota zobowiązań wymagalnych, czyli takich których termin płatności minął.
   Znowu coś brałaś?

   • Natalia

    Wszyscy mamy mozgi tylko nie kazdy ma rozum . Jak biore kredyt to na swoj rachunek a to zadluzenie na nas wszystkich mieszkancow taka jest roznica i jak znam zycie podatki pojda w gore … och nie teraz wybory ale po…………

    • JAcenty

     Natalio czyli jak Kalemu ukraść krowę…. Miasto też bierze kredyt na swój rachunek, a tym rachunkiem są dochody miasta. Istnieje ekonomiczny parametr określający poziom zadłużenia: to jest stosunek zadłużenia do dochodów. W Świdnicy ten wskaźnik wynosi 44% a więc jeszcze daleko nam do dopuszczalnego wskaźnika 60%. Jakie podatki nakłada miasto? No podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny a także od psów na przykład. Większość podatków które wpływają na ceny towarów i usług ustala ten na górze czyli Kaczyński poprzez ministra finansów. Jak cena benzyny pójdzie w górę to pretensje będziesz miała do miasta?

 • Gabriel Kowalski

  43mln pozyskane z zewnątrz i 60 mln na inwestycje to rekord więc ktoś kto głosuje przeciwko absolutorium dla prezydent jest chyba nieprzytomny i nieodpowiedzialny.

  To są fakty – czarno na białym . To miasto rozwija sie na każdym polu i cześć radnych jest zwyczajnie zazdrosna i chce tu zaistnieć poprzez krytykę niemerytoryczną.

  • Nie usuwajcie konta!

   A jakie inwestycje poszło 60 baniek i na co poszło dofinansowanie 43 mln.?

   • Kruk Biały

    Wkleje Ci cytat z wypowiedzi z mediów, który znalazłem:
    – Zaznaczę, że miniony rok był kolejnym rekordowym pod względem inwestycji wykonanych w mieście. Przypomnę tylko kilka przykładów: modernizacja lodowiska, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4, budowa żłobka nr 2 i schroniska dla bezdomnych zwierząt, remont ul. Przyjaźni, przebudowa skrzyżowania ulic Mieszka-Wodna, budowa nowych ścieżek rowerowych o długości około 5 tysięcy metrów, prawie 8 tysięcy metrów wybudowanych i wyremontowanych chodników, realizacja programu KAWKA na kwotę prawie 10 milionów złotych, prawie 1,5 miliona złotych przyznanych dotacji na remonty zabytkowych obiektów w mieście, oddane do użytku 72 nowe lokale mieszkalne, rozpoczęta w ubiegłym roku i niedługo kończąca się rewitalizacja Parku Centralnego orazprzebudowa stadionu miejskiego. To tylko część z prawie 100 inwestycji realizowanych w 2017 roku w Świdnicy – mówiła prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

    • GlosGlos

     Mówisz o pudrowaniu Świdnicy i mówisz że to rozwój ?
     dobre dobre …
     Trochę ulicy i chodnika wyremontowali, schronisko postawili, żłobek i koniec dobrego.
     Środki finansowe w Świdnicy spływają w mniejszej puli i to nie jest dobrze, zadłużenie rośnie i na pewne rzeczy brakuje… kto wie ten wie co jest i co chodzi…

     • JAcenty

      No nie wiem…. Już Ci tyle osób tyle razy proponowało: weź się przeprowadź i pluj na forum na przykład wrocławskim

     • Cobra

      Albo raczej na wałbrzyskim… Cokolwiek by było na plus to on wszystko krytykuje…

     • GlosGlos

      Gdzie tutaj widzisz plucie ?
      piszę realnie jak jest, Ty niedowiarku i lokalny patrioto masz problem z przyjęciem wiadomości…
      Świdnica to nie Dubaj i kwiatki czy inne pierdołki to żadne rozwój…

     • Pająk

      Niestety te inwestycje to kosmetyka. Gdzie remont basenu gdzie aquapark, nowa hala widowiskowa? Gdzie inwestycje kluczowe dla miasta, które zachęcą młodych żeby zostać w Świdnicy. Parki kwiatki ścieżki rowerowe i festyny to robi każdy prezydent i burmistrz w całej Polsce. Tu nie ma pomysłu odwagi ani fantazji. Zwykłe przejadanie kasy na kredyt.

     • Cobra

      Startuj w wyborach, oddam na Ciebie swój głos i zrób tu porządek, ład i elegancję, a nie tylko krytykujesz. No to co – kiedy startujesz?

     • GlosGlos

      Jesteś głupi czy głupiego udajesz ? czy masz za to płacone ?
      Nie wiem jak można nie rozróżniać krytyki od realiów…
      Takie są realia i czy to się tobie podoba czy nie tak jest…
      Niby jest to niewielkie zadłużenie, ale trzeba było sprzedać miejskie obligacje, ściąga się nielegalnie kasę za parkingi, na pewne rzeczy brakuje kasy…
      Środki przychodzące są bardzo niskie i władza o tym wie, myślący tak samo…

     • henryk

      Nie tylko bezprawne wymuszanie opłat za parkowanie,bo jest tych przekrętów i łamania prawa o wiele więcej.

     • Cobra

      Słuchaj, każdy z nas ma prawo do wyrażania swego zdania. Owszem, odróżniam krytykę od realiów i też kilka rzeczy chciałbym zmienić ale Ty mi tu gościu nie wyjeżdżaj, że ja mam za to płacone. A może to Ty masz płacone za ciągłe krytykowanie i obrzydzanie ludziom każdego artykułu, co??

     • GlosGlos

      Oczywiście kwiatki i inne pierdółki nie są rozwojem, nie przynoszą korzyści materialnych dla mieszkańców…

  • Pająk

   O czym ty człowieku piszesz? 43 mln to jest to co dostaliście a nie wywalczyli na cały okres kilkuletni od Szełemeja. Jak się ciebie czyta to TVPIS wymięka.

 • AnkaH

  Zadłużenie to jedna z kwestii z którymi cesarzowa będzie musiała się zmierzyć w trakcie wyborów.

  • szary obywatel

   Znając cesarzową to da radę, spokojnie 🙂

   • AnkaH

    fakt. mydli oczy zawodowo

 • Misza

  Oczywiście, że dostanie absolutorium. Potem jeszcze wygra wybory.

  Dlaczego?
  Bo miasto jest coraz ładniejsze, ludzie to widzą. Nie muszą przejmować się tym, że za 10-20 lat ktoś będzie musiał spłacać długi. To jak zarządzanie budżetem w domu i życie na kredyt… kto by się przejmował długami jeśli nie musiał by ich spłacać.

  • Natalia

   I jeszcze nie swoich…………

 • Cobra

  Zrobić publiczną debatę z udziałem obecnej Pani Prezydent, opozycjonistów, zwolenników itp. no i przedyskutować wszystkie palące problemy – zadłużenie, nowe miejsca pracy, kierunki rozwoju itp. Nawet na kilka dni/kilka etapów.

  • henryk

   Żarty Ci się trzymają. BMS nie chce słuchać ludzi a przykładem jest wyjście z sesji Rady przed wystąpieniem mieszkańca razem ze swoimi poddanymi,bo nie miała pola do manipulacji.

 • Politolog z Katowic

  Szymonek znowu gra rolę trolla prezydentki na portalu jak widać i czuć.
  Wpatrzona jak w obrazek pani z biura RM w naszą Cesarzową na głównym zdjęciu, kiedyś pracownica jednej z firm oferującej internet, telewizję kablową, tam byt niepewny, teraz na państwowej posadzie, może ma “ciocię w samolocie”? Minus dla niej, że musi być na wszystkich imprezach SLD i robić za statystę, odmowy nie ma !

 • Maciej Miłosz

  106 mln na kwiatki, rozkopanie parków i stadionu oraz pudrowanie kamienic. Rozwój, innowacje? A co tam, po co to komu.

 • Janusz

  Szymon i Dzięcioł dwie ostoje czerwonych i jeszcze Paluszek z Marczyńskim się wstrzymali. Brawo ŚFR jesteście wielcy.

 • henryk

  To przykład,że nie liczy się wiedza i profesjonalizm ale zdolności do manipulacji. BMS jest w tym mistrzynią.Wszystko jest jednak do czasu.

  • Doktor Alban

   Taką sobie ludzie wybrali i niech mają. BMS wygra następne wybory jesienią i potem popróbuje sił w wyborach do parlamentu, może europarlamentu…Co będzie potem z miastem ? To nie będzie już problem pani prezydent. Samorząd to tylko trampolina

   • Pająk

    Jedno ale, politycy powinni uważać żeby korzystając z tej trampoliny nie złamali sobie kręgosłupa lub nie zderzyli się z sufitem 😉