Strona główna 0_Slider Miasto zapyta inwestora, czy zrealizował budowę w Zaułku Świętokrzyskim do stanu zerowego…

Miasto zapyta inwestora, czy zrealizował budowę w Zaułku Świętokrzyskim do stanu zerowego…

16

Czego nie ma na piśmie, to nie istnieje! Świdniccy urzędnicy potrzebują potwierdzenia na piśmie, na jakim etapie jest inwestycja w Zaułku Świętokrzyskim. O etap realizacji  pytają inwestora. Jeśli informacji nie będzie, będą kary – zapowiada rzeczniczka magistratu w Świdnicy Magdalena Dzwonkowska.

Tak wyglądał stan inwestycji 6 czerwca 2018 roku. Urzędnicy potrzebują jeszcze potwierdzenia “zaawansowania robót” na piśmie.

O to, co dzieje się, a raczej nie dzieje się w samym sercu miasta, pytaliśmy Urząd Miejski 23 maja tego roku:

“proszę o udzielenie informacji, czy Prezydent Świdnicy wyciągnie sankcje wobec spółki Blackrock Properties w związku z niewywiązaniem się z umowy zawartej z Gmina Miasto Świdnica ws. zagospodarowania terenu w Zaułku świętokrzyskim. Termin upływa 7 czerwca, nie zostały podjęte żadne prace. – Nie bardzo widzę szansę, by deweloper był w stanie ten stan „zerowy” do 7 czerwca wykonać. Będą sankcje wynikające z zapisów umowy – zapewnił podczas sesji Rady Miejskiej 27 kwietnia 2018 roku wiceprezydent Marek Suwalski. Czy być może Miasto zamierza zawrzeć kolejny aneks? Na jakim etapie jest ta sprawa? Czy spółka zwracała się o przedłużenie terminu lub proponowała inne rozwiązanie?”

Z niewiadomych przyczyn rzeczniczka magistratu Magdalena Dzwonkowska dopiero dzisiaj, w ostatnim dniu obowiązywania aneksu do umowy z Blackrock Properties, udzieliła odpowiedzi:

Będą kary dla firmy Blackrock Properties

7 lipca 2015 roku spółka Blackrock Properties, która jest właścicielem terenu w Zaułku Świętokrzyskim, podpisała z Urzędem Miejskim w Świdnicy porozumienie, na mocy którego zobowiązała się do wykonania pierwszego etapu inwestycji do 7 czerwca tego roku.

Dziś upłynął termin rozpoczęcia budowy galerii. Za niezrealizowanie tego warunku umowy prywatnemu inwestorowi naliczona zostanie kara w wysokości miliona złotych – za pierwszy rok opóźnienia inwestycji oraz za każdy kolejny kwartał 250 tysięcy złotych. Zgodnie z procedurą, do spółki wystosowano więc pismo o udokumentowanie stanu zagospodarowania i zabudowy przedmiotowej nieruchomości. Wezwano inwestora, by w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma, przedłożył dokumentację potwierdzającą realizację stanu zerowego na działce nr 3205. Brak informacji w tym zakresie będzie skutkować naliczeniem kar umownych ustalonych w §7 ust. 1 pkt d aktu notarialnego Rep. A nr 5697/2012 z dnia 06 czerwca 2012 roku, aneksowanego aktem notarialnym Rep. A nr 7077/2015 z dnia 07 lipca 2015 roku.

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska

Mimo wielu prób prokurent firmy Blackrock Properties nie odpowiedział na prośby redakcji Swidnica24.pl o kontakt i przedstawienie swojego stanowiska oraz wyjaśnień, dlaczego inwestycja nie została zrealizowana.

Przypomnijmy:

W 2007 roku, za 543 tys. złotych spółka kupiła 14 działek znajdujących się przy ulicy Różanej. Według planu zabudowa miała się składać z symetrycznie rozmieszczonych po obu stronach ulicy budynków usługowo-mieszkalnych. Przedsiębiorca miał apetyt jednak na większą inwestycję i planował wybudować w tym miejscu galerię handlową. Doszło jednak do sporu z miastem w sprawie ceny dodatkowych działek, niezbędnych do budowy galerii. Po pewnym czasie obu stronom udało się dojść do porozumienia. Na mocy zawartej przed sądem ugody  wyznaczono  termin, do kiedy deweloper ma doprowadzić inwestycję do stanu „zerowego”. Oznaczało to wybudowanie podziemnego parkingu, którego strop zrównałby się z poziomem chodnika. Ustalono też kary za niedotrzymanie tego terminu – za pierwszy rok opóźnienia milion złotych, za każdy kolejny kwartał 250 tysięcy.

W Zaułku dalej nic się nie zmieniało. Pod groźbą nałożenia kary, w maju 2015 roku firma Blackrock Properties złożyła w Urzędzie Miejskim pismo wyjaśniające, dlaczego nie może wywiązać się z wcześniejszych zobowiązań. Urzędnicy uwierzyli w zapewnienia spółki i podpisali aneks do zawartej poprzednio umowy. Do dzisiaj inwestor miał czas na wykonanie stanu zerowego. Nic takiego się nie wydarzyło. W samym centrum miasta straszy prowizoryczny parking i pozostałości po rozpoczętej lata temu budowie.

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]