Strona główna Wydarzenia Strzegom Burmistrz Strzegomia z absolutorium

Burmistrz Strzegomia z absolutorium

0

Wszyscy strzegomscy radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla burmistrza Zbigniewa Suchyty z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Sesja rady odbyła się w piątek, 15 czerwca. Jej najważniejszym punktem było podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium dla burmistrza Strzegomia. Głosowanie poprzedziło wystąpienie włodarza miasta, który podkreślał, że 2017 rok był bardzo dobry dla strzegomskiego samorządu.

W tym okresie udało nam się zrealizować wiele ważnych inwestycji. Powstała m. in.: pływalnia Delfinek, przebudowano ul. Paderewskiego w Strzegomiu, kilka budynków szkół i przedszkoli przeszło termomodernizację. Wiele środków przeznaczono na oświatę, opiekę społeczną, poprawę jakości powietrza, fundusz sołecki, konkurs “Aktywne sołectwa”, utrzymanie dwóch dworców autobusowych, realizację projektu “Szlak Kamienia”, Budżet Obywatelski, poprawę bezpieczeństwa, organizacje pozarządowe, czy też zabytki. W 2017 r. wspólnie z klubem LKS Stragona zorganizowaliśmy wspaniałe ME w wkkw, za które otrzymaliśmy wiele pochwał. Mało kto pamięta, ale udzieliliśmy też pomocy finansowej gminie Brusy. Konkludując, uważam że ubiegły rok był bardzo udany. Mamy też oczywiście świadomość problemów, jakie występują w naszej gminie, ale cały czas pracujemy nad tym, by je minimalizować – zaznaczył Zbigniew Suchyta.

Burmistrz podziękował radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych (w tym dyrektorom placówek oświatowych), prezesom spółek, dyrektorom samorządowych instytucji kultury i sołtysom, dzięki którym udało się zrealizować ubiegłoroczny budżet.

W trakcie sesji odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nt. przedłożonego sprawozdania z budżetu oraz pozytywną opinię nt. sprawozdania finansowego za 2017 r., którą przedstawił radny Janusz Flaman, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Następnie rozpoczęła się dyskusja radnych, którzy wyrażali swoje zadowolenie i aprobatę działań władz samorządowych Strzegomia.

Miało to swój oddźwięk w trakcie głosowania. Radni jednogłośnie – 20 głosów “za”, 0 “wstrzymujących” i 0 “przeciw” – przyjęli uchwałę ws. udzielenia absolutorium dla burmistrza Strzegomia.

Budżet gminy Strzegom zamknął się deficytem w wysokości 4.101.201,29 zł przy planowanym deficycie 8.733.433,12 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 108.450.830,21 zł, zaś wydatki w wysokości 112.552.031,50 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 22.008.911,46 zł, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 19,55 %. Zadłużenie gminy wyniosło 39.735.505,10 zł.

/UM Strzegom/