Strona główna Wydarzenia Żarów Żarów: trwa przebudowa ulicy Dworcowej

Żarów: trwa przebudowa ulicy Dworcowej

0

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją ulicy Dworcowej w Żarowie. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. W związku z remontem droga została zamknięta. Koszt inwestycji to ponad 912 tys. złotych.

Stara i zniszczona nawierzchnia drogowa w końcu doczekała się gruntownego remontu. W ramach zadania rozebrane zostaną istniejące warstwy nawierzchni, zdemontowane studzienki i wykonana będzie nowa regulacja studzienek, nowa kanalizacja deszczowa, krawężniki, studzienki. Położona zostanie również nowa warstwa podbudowy.

Inwestycja, która realizowana jest w ramach projektu “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych” to już kolejne zadanie, które uruchomione zostało na terenie centrum Żarowa.

 – W tej części miasta trwa budowa Centrum Przesiadkowego, ścieżek rowerowych i nowych chodników wraz z oświetleniem. Zakończył się remont budynku dworca kolejowego oraz rozbiórka budynku, który groził już zawaleniem. Rozpoczęliśmy prace związane z modernizacją dróg, w ramach rewitalizacji miasta. Jest to unijny program finansowany ze środków unijnych, środków skarbu państwa i częściowo środków gminnych – tłumaczy burmistrz Leszek Michalak.

W ramach tych środków ulica Dworcowa będzie miała wymienioną nawierzchnię, wykonana zostanie też nowa kanalizacja deszczowa. – Podpisana jest też umowa na wymianę nawierzchni przy drodze na ulicy Wojska Polskiego. Jesteśmy w trakcie wyłaniania wykonawcy na remonty kolejnych ulic w ramach rewitalizacji miasta: Kopernika, Kwiatowej, Mickiewicza, Placu Wolności, Puszkina, Słowackiego, Sportowej i Zamkowej – dodaje Michalak.

Wartość inwestycji przy ul. Dworcowej w Żarowie to kwota 912.229,51 złotych. Przebudowa drogi zostanie sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy Żarów i pozyskanego dofinansowania na zadanie “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 5.866.510,15 złotych.

/UM Żarów, opr. mn/