Strona główna 0_Slider Wygrany projekt z budżetu obywatelskiego do kosza. Bo mieszkańcy protestowali?

Wygrany projekt z budżetu obywatelskiego do kosza. Bo mieszkańcy protestowali?

6

Miała powstać mała siłownia pod chmurką z urządzeniami dla niepełnosprawnych, streetworkout (zestaw drabinek i drążków podobny do ścieżki zdrowia), ławki, kosze na śmieci i oświetlenie. Co w tym projekcie mogło się nie podobać? Zadanie, zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2017 nie będzie realizowane. Przyczyną jest protest mieszkańców, ale jaki dokładnie, tego ani dyrekcja szkoły, ani wnioskodawcy nie wiedzą.

Budynek oświatowy przy ul. Jodłowej w Świdnicy, dawniej Gimnazjum nr 4, dziś drugi obiekt Szkoły Podstawowej nr 6, przez kilka lat zmienił się nie do poznania. Został gruntownie wyremontowany, a teren wokół zajęły nowoczesne boiska i bulodrom. Tor do gry w petankę i wielofunkcyjne boisko to efekt dwóch budżetów obywatelskich. W ramach tej inicjatywy w szkole powstało jeszcze nowoczesne centrum aktywności czytelniczej. Przy szkole został niewielki skrawek trawy i to tutaj właśnie miało stanąć pięć urządzeń, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych, do ćwiczenia tężyzny fizycznej, a przez środek miał biec streetworkaut z szesnastoma „przeszkodami”. Do tego ławki, kosze, oświetlenie. Inicjatorzy wartość projektu szacowali na 140 tysięcy, jednak w budżecie przewidziano na to zadanie 208 tysięcy złotych. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację urzędniczą, trafił pod głosowanie i wygrał, zyskując 200 głosów poparcia. I na tym koniec. Siłowni i „ścieżki zdrowia” nie będzie.

Informację z Urzędu Miejskiego, że projekt nie będzie realizowany, otrzymała dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 6 Violetta Skibicka. Powodem rezygnacji miał być protest, który wpłynął od mieszkańców, którzy nie życzą sobie, aby taka inwestycja obok szkoły miała miejsce. Pani dyrektor nie została zapoznana z pismem, a od decyzji nie odwołała się. Będzie trawa i tyle.

Sami wnioskodawcy, a zgłaszającym projekt był wicedyrektor SP nr 6 Tomasz Całka, (wcześniej dyrektor Gimnazjum nr 4) wraz z 9 innymi osobami, żadnej informacji do dzisiaj nie otrzymali. Nikt z nimi nie rozmawiał, nikt ich o niczym nie powiadomił. Nie maja pojęcia, w czym siłownia zewnętrzna, jakich wiele w mieście, miałaby przeszkadzać, zwłaszcza, że obok są ogólnodostępne obiekty czynne praktycznie całą dobę? Dlaczego ci mieszkańcy, którzy poparli inwestycję, przegrali z głosami innych mieszkańców, o których poza prezydentem nikt nic nie wie? Dlaczego żaden urzędnik na etapie weryfikacji niczego złego nie widział i projekt dostał akceptację władz miasta, Rady Miejskiej?

 – Nie wiem, co to za protest, jaka jest jego skala. Jeśli miasto na każde pismo reaguje już tak, że rezygnujemy, to jest co najmniej dziwna sytuacja – mówi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i inicjator budżetu obywatelskiego w Świdnicy Marcin Paluszek. – Ogólnie postępowanie wobec wnioskodawców, praktykowane w Świdnicy, jest niespotykane w innych miastach, w których są budżety obywatelskie, bo w budżecie obywatelskim chodzi też przecież o to, żeby wnioskodawcy i osoby, które poparły projekt, byli cały czas angażowani w proces inwestycyjny, informowani o postępach. W naszym mieście nie ma takiej praktyki. To jest zaprzeczenie idei partycypacji, która mówi o uczestnictwie, o włączaniu współodpowiedzialności mieszkańców.

Wydawałoby się, że świdniczanie powinni być wyjątkowo rzetelnie, szybko i sprawnie informowani o tym, jak przebiega cały proces budżetu obywatelskiego, od momentu zgłaszania projektów, przez głosowanie po wszystkie etapy realizacji, bo przecież prezydent miasta Beata Moskal-Słaniewska powołała pełnomocnika ds. aktywności obywatelskiej. Zadanie powierzyła Krystianowi Wereckiemu, radnemu powiatowemu i przewodniczącemu świdnickiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Za sprawowanie funkcji pełnomocnika Werecki wykazał w oświadczeniach majątkowych z 2015 złotych dochód z umowy zlecenia: 13 562,85 zł i umowy o pracę 19 015,55 zł, a w 2016 z umowy o pracę 62 558,47 zł. Oświadczenia majątkowego za 2017 rok jeszcze nie opublikowano. Pełnomocnik jest więc godnie opłacany, ma swoje biuro, telefon i stronę internetową, zostawioną w spadku przez poprzedników. Próżno szukać na niej informacji o tym, jak projekty są realizowane.

– Podchodzę z dużym dystansem do potrzeby funkcjonowania pełnomocnika ds. aktywności obywatelskiej, który koordynuje budżet obywatelski zmniejszony z kwoty 3,6 mln do zaledwie 1,6 mln zł – mówi Marcin Paluszek. – Pełnomocnik powinien robić wszystko, aby z roku na rok kwota ta proporcjonalnie rosła do wielkości budżetu całego miasta, a jest odwrotnie. Pełnomocnik taki powinien koordynować konsultacje z mieszkańcami na temat najważniejszych inwestycji ingerujących w przestrzeń publiczną, jednak o żadnych konsultacjach nie ma mowy i żadne się nie odbywają. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że nie byłem informowany o losach moich projektów, nie otrzymywałem informacji o statusie realizacji projektów. Wiem też, że mieszkańcy otrzymują zdawkowe informacje o swoich projektach, często bez podawania przyczyn ich odrzucania lub nierealizowania.

Na nasze pytanie, na jakim etapie realizacji jest projekt przy ul. Jodłowej, rzeczniczka UM w Świdnicy Magdalena Dzwonkowska dzisiaj odpisała: W związku z nieobecnością dyrektora wydziału odpowiedzialnego za realizację zadania, na pytanie odpowiem po uzyskaniu niezbędnych informacji.

Na tę odpowiedź czekaliśmy od 14 maja.

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]

Zdjęcia Dariusz Nowaczyński

Na jakim etapie są wszystkie zwycięskie projekty z budżetu obywatelskiego 2017 wg listy dostępnej na stronie glosuj.swidnica.pl? Odpowiada Magdalena Dzwonkowska:

1. Okręg I – Centrum
Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 – 670 głosów (kwota: 250 000 zł)
Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
2. Okręg II – Śródmieście
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 6 – 266 głosów (kwota: 200 000 zł)
Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
3. Okręg III – Osiedle Młodych Południe
Remont najbardziej zniszczonych chodników miejskich przy ulicach: Ignacego Prądzyńskiego, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Karola Marcinkowskiego, Emilii Plater, Jana Riedla, Walerego Wróblewskiego, Ludwika Waryńskiego, Placu Józefa Piłsudskiego – 123 głosy (kwota: 160 000 zł)
4. Okręg IV – Osiedle Młodych Północ
Remont najbardziej zniszczonych chodników miejskich w dzielnicy – 66 głosów (kwota: 224 000 zł)
Ad. 3 i 4
Do remontu wytypowano następujące chodniki :
– wzdłuż ul. Emilii Plater – od budynku nr 5 do 11
– wzdłuż ul. Karola Marcinkowskiego na odcinku od ul. Emilii Plater do przejścia dla pieszych przy budynku nr 25 wraz z oświetleniem ulicznym na ww. odcinku.
– sięgacz ul. Kozara-Słobódzkiego obok przedszkola
– ul. Kozara-Słobódzkiego do ul. Zamenhofa wzdłuż Żłobka Miejskiego nr 1
Przygotowywana jest dokumentacja projektowa.
5. Okręg V – Osiedle Zawiszów
Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych – teren zlokalizowany za pawilonem ”Czerwona Torebka” – 134 głosy (kwota: 144 000 zł)
Realizacja zadania nastąpi w trzecim kwartale tego roku.
6. Okręg VI – Dzielnica Kolonia
Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Willowej/Szarych Szeregów wraz z montażem ławek, tablicy informacyjnej oraz koszy ulicznych na odpady – 8 głosów (kwota: 32 000 zł)
Zadanie zostało wykonane.

7. Okręg VII – Osiedle Zarzecze
Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 – siłownia zewnętrzna, StreetWorkout – 200 głosów (kwota: 208 000 zł)
W związku z nieobecnością dyrektora wydziału odpowiedzialnego za realizację zadania, na pytanie odpowiem po uzyskaniu niezbędnych informacji.
8. Okręg VIII – Dzielnica Południowa
Zatoka Kraszowice – Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno- Sportowe – 486 głosów (kwota: 96 000 zł)
Opracowano dokumentację projektową. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.
9. Okręg IX – Dzielnica Zachodnia
Plac zabaw dla dzieci – róg ulic Marii Skłodowskiej-Curie z gen. Tadeusza Bora Komorowskiego – 272 głosy (kwota: 140 000 zł)
Opracowano dokumentację projektową. Do urzędu wpłynęły oferty na realizację zadania i rozpoczął się proces wyboru wykonawcy tej inwestycji. Do końca września zadanie powinno zostać wykonane.