Strona główna 0_Slider Świdniczan jest coraz mniej. Znamy dane GUS za 2017 rok

Świdniczan jest coraz mniej. Znamy dane GUS za 2017 rok

26

Nieco więcej urodzeń niż rok wcześniej, ale też więcej zgonów. Sporo osób się wprowadziło, ale jeszcze więcej wyjechało z miasta. Z roku na rok zmniejsza się liczba mieszkańców Świdnicy. Główny Urząd Statystyczny przedstawił właśnie wyliczenia za rok 2017.

Jeszcze w 2010 roku w Świdnicy mieszkało 60 548 osób. Od tego czasu świdniczan regularnie ubywa. Pod koniec ubiegłego roku w mieście zameldowanych było o blisko 3 tysiące osób mniej. Spadek nie jest jednak tak drastyczny, gdy porówna się dane z kolejnych lat: między 2016 a 2017 rokiem ubyło 288 mieszkańców.

Tym samym, według danych z 31 grudnia 2017 roku, Świdnica liczyła 57 671 mieszkańców, z czego 27 tysięcy to mężczyźni, a 30 tysięcy to kobiety.

Największy wpływ na wyludnianie się Świdnicy ma systematyczne opuszczanie miasta przez dotychczasowych mieszkańców. W ostatniej dekadzie, każdego roku z miasta ubywa po 100, 200 a czasem nawet 300 osób. Nie inaczej było w roku 2017, kiedy to ogólne saldo migracji wyniosło -209 osób. To więcej niż rok wcześniej (-155), ale mniej niż 5 lat wcześniej (-321).

Swoją rolę odgrywa też starzenie się świdnickiego społeczeństwa. W ostatnich latach przyrost naturalny był ujemny: więcej mieszkańców umierało niż się rodziło. Według danych GUS, w 2017 roku zmarło 672 osób, a urodziło się 508 maluchów.

Niewiele lepiej wygląda sytuacja w całym powiecie świdnickim. W przywoływanym już roku 2010, a tym terenie mieszkało 162 386 osób, natomiast pod koniec roku 2017 powiat liczył 158 392 mieszkańców.

Dane GUS dla miasta Świdnica w latach 2009-2017:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ogółem 59 620 60 548 60 213 59 737 59 182 58 802 58 377 57 959 57 671
mężczyźni 28 186 28 881 28 699 28 461 28 108 27 887 27 653 27 420 27 277
kobiety 31 434 31 667 31 514 31 276 31 074 30 915 30 724 30 539 30 394
urodzeń 569 558 502 473 477 490 455 501 508
zgonów 631 614 634 641 616 641 659 666 672
przyrost naturalny -62 -56 -132 -168 -139 -151 -204 -165 -164
 
saldo migracji -177 -180 -203 -321 -315 -249 bd. -155 -209
zawartych małżeństw 427 352 271 259 269 267 274 258 268

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułKolejny niewybuch w Gruszowie
Następny artykułMieszkańcy pytają: czy Inżynierska doczeka się remontu?