Strona główna Wydarzenia Dobromierz Podnoszą opłaty za śmieci

Podnoszą opłaty za śmieci

0

W gminie Dobromierz opłaty za śmieci wzrosną od 1 czerwca. Urząd tłumaczy, że podwyżkę dla mieszkańców wymusza wzrost cen zagospodarowania śmieci.

W związku z podwyżką cen przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych przez instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów, a także biorąc pod uwagę, że zgodnie z prawem, system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie musi się samofinansować, co w praktyce oznacza, że wydatki związane z wywozem śmieci muszą być pokryte wyłącznie z opłat od mieszkańców, niezbędne jest podwyższenie o 1 zł opłaty miesięcznej od mieszkańca – informuje Urząd Gminy na swojej stronie. Po zmianach od dnia 1 czerwca 2018 r. nowe stawki będą wynosiły:12,00 zł od osoby, w przypadku nieruchomości zamieszkującej od 1 osoby do 4 osób, 7,00 zł od osoby, w przypadku nieruchomości zamieszkującej od 5 osób i więcej osób.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów ponoszonych przez Gminę Dobromierz za funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komunalnych (koszty zagospodarowania odpadów w instalacji regionalnej z ceny 357,00 zł netto/tonę wzrosły do 415 zł netto/tonę w roku 2018) i zostanie naliczona ze skutkiem na dzień 15 lipca, co odznacza, że do dnia 15 czerwca płatności należy dokonywać zgodnie z dotychczas obowiązującym harmonogramem.

W związku ze zmianą stawki nie będzie konieczności składania nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (równej iloczynowi nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).

Źródło UG Dobromierz