Strona główna Wydarzenia Świebodzice Nowa miejska jadłodajnia

Nowa miejska jadłodajnia

0

Od 23 maja działa jadłodajnia miejska w Świebodzicach. Stołówka mieści się w nowym miejscu, w przygotowanych w tym celu pomieszczeniach w pawilonie handlowym na Osiedlu Sudeckim. Remont pomieszczeń kosztował ponad 400.000 zł. Kwota obejmuje roboty budowlane oraz wyposażenie kuchni w niezbędny sprzęt.

Jadłodajnia wydaje ponad setkę dwudaniowych obiadów dziennie. Posiłki przygotowuje firma Catering Akademia Smaku ze Świdnicy, która wygrała przetarg na te usługi.

***

Dożywianie dzieci oraz osób dorosłych odbywa się na podstawie rządowego programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Koszt realizacji Programu w 2017 r. wyniósł 482 660 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 287 435 zł, udział środków gminnych to 195 225 zł.
W 2018 roku zaplanowano koszt: 437 780 zł, z czego: wysokość dotacji 264 900 zł udział środków gminnych – 208 880 zł.
Z pomocy w formie posiłku obiadowego korzystało w 2017 roku 271 dzieci z terenu gminy (w stołówkach szkolnych i przedszkolach) oraz  153 osoby dorosłe (w jadłodajni miejskiej).  Koszt posiłków świadczonych osobom dorosłym wyniósł w 2017 r. 163 526 zł, z czego 66 131 zł to środki gminy, a kwota 97 395 zł to dotacja na ten cel z budżetu państwa.

UM Świebodzice