Strona główna Wydarzenia Strzegom Firma upadła, inny wykonawca dokończy termomodernizację

Firma upadła, inny wykonawca dokończy termomodernizację

0

W Strzegomiu została podpisana umowa na dokończenie robót termomodernizacyjnych w Gimnazjum Nr 1 (obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3), Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 (obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2). Trzeba było dopłacić ćwierć miliona złotych.

Pierwsza umowa dotycząca termomodernizacji została podpisana w ubiegłym roku, jednak w związku z problemami finansowymi wykonawca nie był w stanie dokończyć prac, zszedł z terenu budowy i ogłosił upadłość. Gmina odstąpiła od umowy z winy wykonawcy w lutym 2018 r. Przed zawarciem umowy wykonawca złożył w formie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenie nienależytego wykonania umowy i w związku z tym udało się odzyskać od ubezpieczyciela kwotę prawie 146 tys. zł.

Po rozliczeniu wykonanej części robót ogłoszono przetarg na dokończenie termomodernizacji. Do wykonania pozostały m. in.: częściowa wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych w gruncie wraz z izolacją, zabezpieczenie ścian powłoką antygrafitti, wykonanie cokołów z płyt granitowych, wykonanie opasek wokół budynków, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych.

– Z uwagi na panującą obecnie na rynku zamówień publicznych sytuację tj. małą liczbę ofert, a nawet ich całkowity brak, obawialiśmy się, że żadna firma nie zdecyduje się złożyć oferty – informuje Katarzyna Cioruń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w UM w Strzegomiu. – W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta – „Granit” Dariusz Pylak Sp. z o.o. ze Strzegomia – która umożliwi nam kontynuację, zakończenie i rozliczenie zadania, na które gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości ok. 3,36 mln zł – dodaje. Oferta złożona w przetargu  była wyższa o około 250 tys. zł  od kosztów przewidzianych w umowie z wykonawcą, z którym gmina odstąpiła od umowy. Koszt całkowity inwestycji to prawie 5,6 mln zł.

/UM Strzegom, opr. red./