Strona główna Polityka Czym zajmują się radni? Miejski biuletyn już o tym nie mówi

Czym zajmują się radni? Miejski biuletyn już o tym nie mówi

0

Czy gazeta wydawana przez Miejską Bibliotekę Publiczną służy jedynie promowaniu działań prezydent Świdnicy i jej zastępców? Jak zauważa radny Krzysztof Lewandowski, w miejskim biuletynie nie porusza się ostatnio działań Rady Miejskiej. – Można odnieść wrażenie, że Rada działa w podziemiu – twierdzi.

Nie tak to miało być. W przeszłości obiecywano, że nowa gazeta będzie rzetelnie informowała zarówno o wydarzeniach kulturalnych, jak również o sprawach ważnych dla mieszańców. W najnowszym numerze zabrakło jednak miejsca na podsumowanie poprzedniej sesji Rady Miejskiej, czy też zapowiedzi sesji dzisiejszej – mówi Lewandowski. Zrezygnowano także z rubryki zawierającej interpelacje radnych, wraz z odpowiedziami magistratu.

Lewandowski podkreśla przy tym, że nie chodzi mu o to, by w każdym numerze pisma umieszczano listę radnych wraz z ich zdjęciami. W zamian zachęca, by oprócz relacji z miejskich imprez i festynów zajmowano się poważnymi tematami, o których warto informować, jak chociażby o przebudowie stadionu miejskiego i planach przebudowy basenu, uwzględniając przy tym problemy, jakie wspomniane inwestycje napotkały. – Pani prezydent milcząco przyjęła do wiadomości moją uwagę, mam więc nadzieję, że w kolejnym numerze znajdzie to swoje odzwierciedlenie – dodaje Lewandowski.

Parkowanie, budżet i walka z próchnicą
Czym w takim razie zajmowali się samorządowcy podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej? Jak informowaliśmy w poniedziałek, oprócz kolejnych już zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, radni poświęcili sporo uwagi sprawie przyjęcia programów związanych z profilaktyką próchnicy, szczepieniami ochronnymi przeciw grypie oraz profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Radni dokonali też zmian w uchwale dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania, a także dostosowali lokalne prawo do nowej ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Przyjęty przez radnych program zdrowotny “W Świdnicy bez próchnicy” od nowego roku szkolnego ma objąć wszystkich świdnickich pierwszoklasistów oraz maluchy uczęszczające do „zerówek”. Ruszy on we wrześniu 2018 i zakończy się w czerwcu 2020 roku. Badania, leczenie i akcja informacyjna obejmie około 1060 dzieci mieszkających na terenie miasta i posiadających pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, a także około 1100 rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Ożywioną dyskusję wywołała także sprawa zmian w przepisach dotyczących świdnickiej Strefy Płatnego Parkowania. Zgłoszony przez prezydent Świdnicy projekt zmiany uchwały o SPP został wymuszony wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Podjęto też decyzję o wyłączeniu z obszaru SPP parkingu przed halą targową, parkingu za bankiem PKO BP (od strony Bohaterów Getta) oraz sięgacza ulicy Kotlarskiej. Poza tymi modyfikacjami dla kierowców wiele się nie zmieni, bowiem – wbrew obywatelskiemu projektowi dotyczącemu likwidacji strefy – opłaty wciąż będą pobierane. Projekt zmian w SPP poparło 20 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.

Bez większej debaty przyjęto z kolei zmiany w budżecie miasta na 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wśród budżetowych przesunięć znalazło się m.in. przeznaczenie dodatkowych 250 tys. złotych na przebudowę stadionu miejskiego, 92 tys. złotych więcej na rozbiórkę runy na podwórzu przy ulicy Chrobrego, czy też jeszcze przeznaczenie większych środków na remont budynków przy 1 Maja i Traugutta.

W piątek zatwierdzono także zmianę dwóch siedzib obwodowych komisji wyborczych. W obwodzie nr 12 siedziba zostanie przeniesiona z budynku MDK przy Marcinkowskiego do szkoły podstawowej nr 4, natomiast w obwodzie nr 14 zamiast głównego budynku szkoły podstawowej nr 8 przy ulicy Wałbrzyskiej, siedziba znajdzie się w sali gimnastycznej tej placówki.

Poparto także uchwałę w sprawie upoważnienia prezydenta Świdnicy do złożenia wniosku o dofinansowanie rewitalizacji Parku Młodzieżowego. O planach w tej sprawie informowaliśmy miesiąc temu.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński