Strona główna 0_Slider Nauczyciele doczekali się podwyżek

Nauczyciele doczekali się podwyżek

0

Później niż ich koledzy ze szkół ponadgimnazjalnych nauczyciele podstawówek prowadzonych przez Świdnicę otrzymali przyznane przez MEN podwyżki. Środki za kwiecień trafiły na konta nauczycieli podstawówek prowadzonych przez miasto Świdnica pod koniec ubiegłego tygodnia.

Większość dyrektorów szkół średnich wypłaciła podwyżki razem z kwietniową pensją na początku miesiąca. Inaczej stało się w placówkach podległych miastu.  – Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, szkołach podstawowych i Młodzieżowym Domu Kultury, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica nie mogli otrzymać z dniem 1 kwietnia 2018 roku podwyżek – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa UM w Świdnicy –  ponieważ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, ogłoszone w Dzienniku Ustaw 29 marca 2018 r. weszło w życie 1 kwietnia 2018 r. Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie „z góry”, tzn. 1 – go dnia miesiąca, a jeżeli w tym dniu przypada święto, to w pierwszym, kolejnym dniu roboczym. Oznacza to, że wypłacenie podwyżek w dniu 3 kwietnia br. (pierwszy dzień roboczy kwietnia), wymagałoby ich uprzedniego naliczenia jeszcze w marcu, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia.

Naliczenia nastąpiły później i podwyżki zostały wypłacone w ubiegłym tygodniu. Jak podaje rzeczniczka, podwyżki wynagrodzeń obejmą 519 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 422 zatrudnionych w szkołach podstawowych, 80 w przedszkolach oraz 17 w MDK. Jednomiesięczny skutek finansowy podwyżki to kwota 132 000 zł, a za okres IV – XII 2018 r. – 1 188 000 zł.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniało, że środki na podwyżki zostały już wliczone w subwencje oświatową na rok 2018. Starostwo powiatowe ostatecznego wyliczenia dokona pod koniec roku i wówczas będzie wiadomo, czy faktycznie środków wystarczyło, czy nie. Miasto z kolei jest już pewne, że będzie dokładać. – Kwota subwencji oświatowej dla Świdnicy na 2018 r. wynosi 37 608 605 zł., a zaplanowane w budżecie gminy wydatki na gminne zadania oświatowe, a objęte subwencją (bez przedszkoli, MDK oraz wydatków majątkowych), to kwota 43 532 047 zł. Skoro różnica na niekorzyść gminy wynosi niemal 6 mln zł, to trudno się zgodzić z zapewnieniem MEN, iż kwota subwencji na 2018 r. zawiera skutki finansowe podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli – wylicza rzeczniczka UM.

/opr. asz/