Strona główna Wydarzenia Strzegom Licealiści w etapie wojewódzkim olimpiady

Licealiści w etapie wojewódzkim olimpiady

0

„Kiedy jestem wolny?” – to pytanie zadawali sobie uczestnicy trzeciej edycja Konkursu Filozofii Klasycznej. Jego adresatem jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska.

Do etapu okręgowego w roku szkolnym 2017/2018 z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu zakwalifikowali się Wiktoria Rakoczy, Wiktoria Prydoń-Szlenk, Marta Gazda, Ada Myszczyszyn. Aleksandra Burdzy, Marcin Mazur. Zostali oni wyłonieni podczas etapu szkolnego.Troje z nich, Ola Burdzy, Marcin Mazur i Marta Gazda, weszli do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Strzegomscy licealiści znaleźli się w zaszczytnym gronie 29 uczniów z całego województwa.

Eliminacje na tym etapie polegają na udzieleniu ustnych odpowiedzi na pytania związane z treścią obowiązującej literatury oraz na analizie krótkiego tekstu filozoficznego. W wyniku eliminacji jury wyłoni trzech finalistów i trzech laureatów etapu wojewódzkiego.

Organizatorem Konkursu Filozofii Klasycznej jest Instytut Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Opiekunem licealistów ze Strzegomia jest Małgorzata Kucharska.

Aneta Kopeć, opr. red.