Strona główna Polityka Zmiany w budżecie i okręgach wyborczych. Zbliża się sesja Rady Miasta

Zmiany w budżecie i okręgach wyborczych. Zbliża się sesja Rady Miasta

1

Już w najbliższy piątek po raz 42. obradować będą świdniccy radni. Samorządowcy zajmą się m.in. miejskimi obchodami roku Ireny Sendlerowej, przyjęciem programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a także kolejnymi zmianami w budżecie miasta na 2018 rok.

Podczas najbliższej sesji, radni mają zdecydować o nadaniu nazwy rondu u zbiegu ulic Polna Droga, Wałbrzyska i Jana Kochanowskiego. Jego patronem ma zostać Irena Sendlerowa, która podczas okupacji zdołała uratować od śmierci 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Władze Świdnicy chcą też uczcić pamięć działaczki i zorganizować cykl wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Więcej: Będzie rondo Ireny Sendlerowej?

Samorządowcy podejmą też decyzję o zmianach w budżecie miasta, w tym o przeznaczeniu dodatkowych 100 tys. złotych na remont kolejnego odcinka ulicy Wałbrzyskiej, a także 120 tys. złotych na wyburzenie zrujnowanej oficyny przy ulicy Chrobrego 3. Wśród tematów poruszanych przez radnych znajdzie się także kwestia dokonania nowego podziału gminy na okręgi wyborcze oraz na stałe obwody głosowania, co ma związek z nowelizacją przepisów wyborczych.

XLII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy rozpocznie się 23 marca o godzinie 9.00 w sali narad świdnickiego Urzędu Stanu Cywilnego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XLII sesji Rady Miejskiej.
3. Wręczenie przez prezesa Dolnośląskiej Izby Turystyki pani Beacie Moskal-Słaniewskiej, Prezydent Miasta Świdnicy, Złotej Odznaki w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki oraz za współpracę z Izbą.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 23.02.2018 r.
8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
10. Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

W godz. 16.00-16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej:
XLII/1. w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2018r.”
XLII/2. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania
XLII/3. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XLII/4. w sprawie obchodów Roku Ireny Sendlerowej w Gminie Miasto Świdnica
XLII/5. w sprawie nadania imienia dla ronda u zbiegu ulic Polna Droga, Wałbrzyska i Jana Kochanowskiego w Świdnicy
XLII/6. w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XLII/7. w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XLII/8. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
XLII/9. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica
XLII/10. w sprawie zmiany budżetu
XLII/11. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Urzędu Miasta w Świdnicy.

/mn/