Strona główna Wydarzenia Zmiana czasu na letni

Zmiana czasu na letni

0

Tej nocy mieszkańcy 70 krajów na świecie, w tym Polski, pośpią o godzinę krócej. O 2.00 zegary zostaną przestawione na 3.00. Czas letni będzie obowiązywał do października.

Obowiązek zmiany czasu w ostatni weekend marca na letni i ostatni weekend października na zimowy obowiązuje w Polsce od 1977 roku. W ubiegłym roku Polskie Stronnictwo Ludowe zgłosiło projekt ustawy, znoszącej konieczność przestawiana zegarów. Zdaniem autorów projektu nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, by manipulować przy zegarach. Projekt, by od 1 października 2018 roku obowiązywał czas letni, zyskał akceptację  komisji administracji i spraw wewnętrznych, jednak nie trafił pod obrady Sejmu. Rząd uznał, że jest przedwczesny i niezgodny z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej. Tymczasem w lutym tego roku Parlament Europejski wezwał do przeprowadzenia oceny dwukrotnej zmiany czasu i ewentualnej zmiany przepisów.

/opr. red./