Strona główna 0_Slider Podzielono kasę na sport. Dotacje nie dla wszystkich

Podzielono kasę na sport. Dotacje nie dla wszystkich

3

Jeszcze pod koniec stycznia Urząd Miasta w Świdnicy opublikował wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W sumie wsparto 26 podmiotów i inicjatyw, jednak nie wszyscy znaleźli się w gronie szczęśliwców. Na odpowiedź dlaczego tak się stało, czekamy od 30 stycznia.

Przypomnijmy, że środki można było pozyskać w dwóch konkursach – „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu” (konkurs K5/2018) i „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” (konkurs K6/2018). W sumie odrzucono cztery projekty – między innymi ten pisany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wnioskodawcy starali się o dofinansowanie XVII Turnieju Sportowego „My też potrafimy”. Impreza rokrocznie cieszy się sporym zainteresowaniem. Podczas poprzedniej edycji w sportowej rywalizacji udział wzięło ponad 100 uczestników, a śmiałków dopingował mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek. Akceptacji nie uzyskały również następujące wnioski: „Siatkarski Turniej z okazji 100 rocznicy Święta Niepodległości” (Miejski Klub Siatkówki „Świdnica”), „Cykl turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży JAKO Polonia-Stal Świdnica Cup” (Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica) i „Uczestnictwo drużyny w Powiatowej Lidze TKKF w siatkówce” (Swidnica24.pl).

Dlaczego nie przyznano dofinansowania tym czterem podmiotom? Dlaczego w konkursie K5/2018 („Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu”) nie wykorzystano pełnej puli środków (od red. rozdysponowano 392 tysiące złotych – pełna pula wynosiła 400 tysięcy złotych)? Na jakiej zasadzie dokonywano wyboru podmiotów, które otrzymały wsparcie i na jakiej zasadzie określano wysokość otrzymywanych przez nich dotacji? Kto wchodził w skład komisji, która zatwierdzała bądź odrzucała wnioski? Na odpowiedzi na te pytania czekamy już od 30 stycznia. Konkursowi wnioskodawcy to nie są  profesjonalne firmy piszące wnioski. Próbowaliśmy uzyskać zatem odpowiedź na pytanie, czy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów formalnych w składanych wnioskach, kluby bądź organziacje miały możliwość skorygowania swojego projektu.

Ostatecznie do wnioskodawców trafiła łączna kwota 462 tysięcy złotych. Poniżej przedstawiamy podział środków.

Na szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu dotacje otrzymali:

– Uczniowski Klub Sportowy Taekwon – do ,,Gryf” – 11.000 zł,
– Akademia Piłkarska „13” – 25.000 zł,
– Klub Sportowy „Neptun” – 20.000 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Świdnica – 19.000 zł,
– Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate – 8.000 zł,
– Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia” – 8.000 zł,
– Stowarzyszenie Basket Świdnica – 35.000 zł,
– Stowarzyszenie Fighter, Kaczmarek, Grodowski – 10.000 zł,
– Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica – 70.000 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica – 9.000 zł,
– Sportowy Klub Taekwondo – do „Tiger” – 19.000 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Gryf Świdnica” – 40.000 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” – 13.000 zł,
– Miejski Klub Sportowy „Polonia” Żeńska Akademia Piłkarska – 35.000 zł,
– Miejski Klub Sportowy „Polonia” – 70.000 zł.

Na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dotacje otrzymali:

– Miejski Klub Sportowy „Polonia” – XXII Międzynarodowy Turniej Wiosny w Akrobatyce Sportowej im. H. Chmielewskiego – 10.000 zł,
– Fundacja Wspierania Sportu Handballove – I Turniej Piłki Plażowej „Świdnica gra na piachu” – 3.000 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy Taekwon – do „Gryf”- Otwarte Mistrzostwa Polski Południowej w Taekwondo Dzieci, Młodzików i Kadetów Związku Sportowego Polska Unia Taekwondo – 4.000 zł,
– Sportowy Klub Taekwon-do „Tiger” – Świdnicki Test Przedszkolaka – 4.000 zł,
– Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” – 7. Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej Świdnica CUP – 11.000 zł,
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Licznikowiec 2009” – „Dzieci Dzieciom” – VIII Blok Sportowo – rekreacyjny zawodów dla dzieci i młodzieży Kraszowice 2018 – 3.000 zł,
– Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko” – Imprezy sportowo – rekreacyjne na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Świdnica – 6.000 zł,
– Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica – XII Międzynarodowy Turniej Bokserski – 5.000 zł,
– Klub Sportowy „Neptun” – Międzynarodowe zawody pływackie „III Neptun International Swimming Meeting” – 4.000 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” – Cykl Międzynarodowych Turniejów Piłkarski dla dzieci i młodzieży: XIII Silesian Cup 2018, IV Silesian Autumn Cup 2018, XIV Silesian Winter Cup 2018 – 15.000 zł,
– Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” – Świdnicki Turniej Biegowy 2018 – 5.000 zł.

Aktualizacja: Dziś otrzymaliśmy odpowiedź od Magdaleny Dzwonkowskiej, rzecznika Urzędu Miasta w Świdnicy:

1. Dlaczego w konkursie K6/2018 pominięto przede wszystkim XVII Turniej Sportowy „My też potrafimy”, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który nie dostał dofinansowania? Proszę też o wyjaśnienie braku dofinansowania dla trzech pozostałych podmiotów: Miejskiego Klubu Siatkówki „Świdnica” – Siatkarski Turniej z okazji 100 rocznicy Święta Niepodległości (konkurs K6/2018), Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica – Cykl turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży „JAKO Polonia-Stal Świdnica Cup” (konkurs K6/2018) i portalu Swidnica24.pl – uczestnictwo drużyny w Powiatowej Lidze TKKF w siatkówce (konkurs K5/2018).
– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – zgodnie z ogłoszeniem konkursowym warunkiem niezbędnym realizacji zadania było zagwarantowanie wkładu własnego w wysokości min. 5% kosztów realizacji całego zadania – stowarzyszenie tego warunku nie spełniło. Zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, skutkowało to jej odrzuceniem.
– Miejskiego Klubu Siatkówki „Świdnica” – oferta nie została prawidłowo wypełniona, brakowało do niej wszystkich wymagalnych załączników, a ponadto klub nie założył w ofercie 5% wkładu własnego na realizację zadania.
– Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica – w ocenie członków komisji konkursowej oferta nie otrzymała niezbędnego minimum punktów uprawniającego do otrzymania środków z dotacji.
– portal Swidnica24.pl – podmiot nie jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dotację. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacje mogą być udzielane na działalność pożytku publicznego, a zgodnie z art. 3 ww. ustawy „Działalnością pożytku publicznego jest działalność́ społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań́ publicznych określonych w ustawie”. Natomiast definicję organizacji pozarządowych ustawa określa w art. 3 ust. 2.

2. Czy w przypadku wystąpienia błędu formalnego wnioskodawcy mieli szansę na korektę swojego wniosku?
Tak część błędów formalnych można było skorygować i organizacje zostały poinformowane jakie dokumenty powinny uzupełnić.

3. Dlaczego w konkursie K5/2018 nie wykorzystano pełnej puli środków – przyznano 392 tysiące złotych – pełna pula wynosiła 400 tysięcy złotych?
Nierozdysponowana kwota 8.000 zł zasili pulę środków Referatu Sportu na organizację wydarzeń sportowych w 2018 roku.

4. Na jakiej zasadzie dokonywano wyboru podmiotów, które otrzymały wsparcie i na jakiej zasadzie określano wysokość otrzymywanych dotacji?
Przy podziale środków na poszczególne zadania brano pod uwagę:
– liczebność szkolonych zawodników z terenu miasta Świdnica, tendencje wzrostu lub spadku liczebności, ilość grup szkoleniowych itp.
– historię, tradycję i ciągłość w szkoleniu oraz organizacji imprez
– zasięg imprezy, rangę w środowisku, atrakcyjność, innowacyjność, promocję
– sprawność organizacyjną klubu na podstawie zrealizowanych projektów
– jakość szkolenia, kadrę, udział w wydarzeniach mistrzowskich, osiągnięcia medalowe itp.
– współpracę w zakresie aplikowania, realizacji i rozliczania zadań z UM Świdnica
– zaangażowanie organizacji w bieżącą działalność w mieście
– możliwości rozwoju dyscypliny i wydarzenia
– punkty zdobyte we Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży 2017 – MSiT

5. Kto wchodził w skład komisji, która zatwierdzała bądź odrzucała wnioski?
Skład komisji konkursowej powołany został zarządzeniem nr 0050-30/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 18 stycznia 2018 r. W skład Komisji Konkursowej weszli przedstawiciel NGO, Zastępca Prezydent Miasta Świdnicy oraz przedstawiciele Referatu Sportu i Referatu Organizacji Pozarządowych.
Pan Radosław Werner wykluczył się w związku z powiązaniem z jednym z oferentów z oceny wniosków w zakresie organizacji imprez sportowych.

Poprzedni artykułZdemolowali rywala zza miedzy
Następny artykuł100-latka przeszła udaną operację zaćmy