Strona główna Temat dnia List otwarty firmy IGOPAK w sprawie rozbudowy zakładu

List otwarty firmy IGOPAK w sprawie rozbudowy zakładu

16

Szanowna Pani Prezydent
Szanowny Przewodniczący Rady Miejskiej
Szanowni Mieszkańcy

List otwarty

W odpowiedzi na pojawiający się sprzeciw wobec planu rozbudowy zakładu ze względu na możliwe ryzyko dla środowiska, Zarząd Firmy Igopak pragnie poinformować, że w pełni podziela Państwa troskę o środowisko naturalne i z satysfakcją przyjmuje Wasze zaangażowanie w jego ochronę. To pokazuje jak ostatnimi laty wzrosła nasza świadomość ekologiczna.
W tym miejscu chcielibyśmy zadeklarować naszą gotowość i pełną współpracę zarówno z mieszkańcami, jak i władzami miasta w celu poprawy ochrony środowiska na terenie naszego miasta.
Jak już Państwo wiecie z naszego pisma informacyjnego z dnia 13.02.2018r., firma Igopak jako nowy właściciel byłego zakładu Diora, poczyniła wiele starań na rzecz ochrony środowiska, poprawy komfortu pracy pracowników oraz życia mieszkańców dzielnicy. Zamknięcie kotłowni emitującej rocznie do atmosfery 4,29 ton pyłu, likwidacja komór lakierniczych oraz uciążliwych i głośnych zewnętrznych instalacji odpylającej to milowe, ale nie jedyne nasze kroki w tym kierunku.
Wykonana została termomodernizacja istniejących budynków, która pozwala jeszcze bardziej zmniejszyć oddziaływanie na otoczenie poprzez zmniejszanie emisji CO2 oraz jeszcze większe wyciszenie budynków, co jest istotne ze względu na lokalizację zakładu pracy przy ruchliwej ulicy Bystrzyckiej – hałas dochodzący z ulicy jest uciążliwy dla naszych pracowników.
Oczywiście stopniowo podnosimy także walory estetyczne obiektu, tak aby stał się wizytówką dzielnicy.
W interesie naszym, czyli mieszkańców i właścicieli zakładu, jest stworzenie nowoczesnego i przyjaznego zakładu, stąd też w 2017 roku rozpoczęliśmy proces wdrażania normy środowiskowej ISO 14001, przyłączyliśmy się również do światowej organizacji Ecovadis. Planowana rozbudowa zakładu ma na celu trwałe rozwiązanie istniejącego problemu związanego z dochodzącymi odgłosami, których źródłem są zwykłe czynności związane z funkcjonowaniem zakładu (są to wózki widłowe, samochody, wiertarki, szlifierki). Problemy te były zgłaszane przez jednego z sąsiadów i robimy wszystko co w naszej mocy, aby wydobywające się odgłosy były jak najmniej odczuwalne przez najbliższe sąsiedztwo. Potwierdzeniem stanu faktycznego są pomiary hałasu, które pokazują, że nie zostają przez nas przekroczone żadne normy. Nowa zabudowa odizoluje część przemysłowo – usługową dzielnicy jaką jest niewątpliwie ulica Bystrzycka, od części mieszkaniowej. Granica działki będzie obsadzona różnorodną roślinnością, istniejące zabudowania będę podlegały dalszej termomodernizacji, a nowo projektowany budynek zgodnie z decyzją środowiskową, będzie wybudowany z materiałów energooszczędnych i zarazem dźwiękochłonnych, jednym z celów rozbudowy jest zero negatywnego wpływu na otoczenie i stworzenie skutecznej bariery akustycznej.

W tym miejscu chcielibyśmy rozwiać Państwa wątpliwości zawarte w sprzeciwie i zapewnić, że wskazane zagrożenia uzasadniające protest nie istnieją, a tym bardziej nie zaistnieją w przyszłości.
Deklarujemy że:

  • Nie pracujemy w systemie trzyzmianowym,
  • Nie pracujemy w systemie czterobrygadowym,
  • Nie pracujemy w dni ustawowo wolne od pracy,
  • Nie spalamy tworzyw sztucznych ani innych odpadów,
  • Nie wytwarzamy żadnych tworzyw sztucznych jak również nie przetwarzamy ich termicznie,
  • Naszym głównym działem jest szwalnia oraz montaż opakowań z prefabrykowanych elementów,
  • Nie gromadzimy żadnych odpadów niebezpiecznych,
  • Wszystkie odpady są segregowane i wywożone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Nie stwarzamy żadnego zagrożenia dla środowiska, ani dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców,
  • Firma posiada Decyzję Środowiskową, w której zostały zbadane i sprawdzone wszystkie parametry wpływające na środowisko, wszystkie wyniki są pozytywne i nie odnotowano żadnego negatywnego oddziaływania.

Nowa budowa nie będzie uciążliwym emitorem hałasu, budynek będzie zbudowany z materiałów dźwiękochłonnych zgodnie z wymogami i normami budowlanymi. Jesteśmy firmą rodzinną na trwale związaną z naszym miastem i tak jak Państwu, także nam zależy na zrównoważonym rozwoju Świdnicy.

Z przykrością i oburzeniem przyjmujemy bezpardonowy atak na naszą firmę, jak się wydaje koordynowany przez jednego z lokalnych radnych, być może spowodowany chęcią zbicia kapitału politycznego przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi? Nasze poruszenie jest tym większe, że ów atak oparty jest na nieprawdziwych i krzywdzących nas informacjach, mogących wywołać poczucie konfliktu, lęku i dezinformacji w lokalnej społeczności. Straszenie mieszkańców o możliwości gromadzenia stert materiałów niebezpiecznych, jak to miało miejsce na nielegalnym wysypisku przy ul. Kopernika, rzekome spalanie tworzyw sztucznych na terenie naszego zakładu (nie mamy kotłowni, a na całym terenie obowiązuje zakaz używania otwartego ognia) może wskazywać na brak szacunku dla mieszkańców, brak cywilnej odpowiedzialności za to, co się mówi i zwyczajne awanturnictwo obliczone na rozgłos lub inne partykularne interesy jednostek.
Pragniemy poinformować, że jesteśmy otwarci na merytoryczną rozmowę, mającą na celu wyjaśnienie i rozwianie wszelkich wątpliwości tyczących się naszej działalności.

Z poważaniem
Zarząd Spółki

/tekst nadesłany/

Poprzedni artykułMieszkańcy Granicznej mają dość
Następny artykułDofinansowanie na wymianę ogrzewania w Świebodzicach