Strona główna 112 Policyjna akcja „Smog” na drogach powiatu świdnickiego

Policyjna akcja „Smog” na drogach powiatu świdnickiego

5

25 stycznia 2018 roku policjanci świdnickiej drogówki przeprowadzą na terenie powiatu świdnickiego działania kontrolne pod kryptonimem „SMOG”. Celem działań jest ujawnianie i eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może mieć wpływ na zwiększenie emisji spalin.

W Polsce dopuszczalne normy zawartości zanieczyszczeń zawartych w spalinach pojazdów samochodowych zawarte są w warunkach technicznych dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych pojazdów. Niesprawny układ wydechowy generuje nadmierny hałas oraz wzrost emisji spalin, co skutkować powinno zgodnie z ww. warunkami wyłączeniem pojazdu z ruchu.

 W trakcie działań policjanci przeprowadzą badania emisji spalin. Kontrole będą przeprowadzać przede wszystkim policjanci Ekip Techniki Drogowej i Ekologii na utworzonych w tym celu statycznych posterunkach kontrolnych na ciągach komunikacyjnych o szczególnie dużym natężeniu ruchu samochodów oraz podczas patroli dynamicznych na pozostałych drogach, co nie wyklucza możliwości eliminowania z ruchu pojazdów, których stan techniczny (nawet bez przeprowadzania badań przyrządami pomiarowymi) pozwala sformułować uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska.

/Źródło KPP w Świdnicy/

Poprzedni artykułAlkomat w świdnickiej komendzie
Następny artykułSprawcy dewastacji samochodu rozpoznani