Strona główna Wydarzenia Zmiana pracy w 5 krokach

Zmiana pracy w 5 krokach

0

Rozwiązanie umowy o pracę z dnia na dzień jest możliwe tylko w nielicznych przypadkach. Rozstawanie się z firmą najczęściej stanowi proces podzielony na kilka etapów. Zrealizowanie jednego z nich stanowi warunek dotarcia do kolejnego.

Znalezienie lub otrzymanie oferty pracy
Najbardziej komfortową sytuacją jest zmiana pracy wtedy, gdy mamy przed sobą inne, ciekawsze perspektywy zawodowe. Możemy szukać ofert pracy samodzielnie, np. na stronach takich jak Pracuj.pl. Czasami otrzymujemy propozycje bezpośrednio od pracodawców. Nie zawsze decydujemy się na zmianę pracy, mając zapewnione miejsce w innej firmie. Zdarza się, że rozpoczynamy poszukiwania po opuszczeniu poprzedniego miejsca pracy. W takiej sytuacji nie jesteśmy skazani na bezrobocie. Możemy poświęcić na poszukiwania czas zaległego urlopu przysługującego nam w okresie wypowiedzenia.

Ustalenie, ile czasu potrzebujemy na zamknięcie swoich spraw
Zanim poinformujemy pracodawcę o zamiarze odejścia, określmy, ile czasu potrzebujemy na uporządkowania spraw zawodowych – sfinalizowanie ważniejszych transakcji, pożegnanie z klientami, przekazanie obowiązków naszemu następcy itd. Dysponując taką wiedzą, możemy określić, w jaki sposób będziemy rozmawiać z pracodawcą. Kolejny krok to umówienie się na spotkanie z szefem.

Rozmowa z dotychczasowym pracodawcą
Chcąc rozwiązać umowę o pracę, możemy np. złożyć wypowiedzenie. Wybór takiego rozwiązania wiąże się z koniecznością dotrzymania okresu wypowiedzenia, który trwa 2 tygodnie, 1 miesiąc lub 3 miesiące – w zależności od okresu przepracowanego w danej firmie. Rozważmy, czy nasz nowy potencjalny pracodawca byłby skłonny czekać na nas np. przez 3 miesiące. Postarajmy się nie informować współpracowników o zamiarze odejścia, zanim nie porozmawiamy z szefem. Dzięki takiej ostrożności unikniemy niezręcznych sytuacji.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Jeśli to możliwe, postarajmy się rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, zgodnie z art. 30 kodeksu pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141. W takiej sytuacji termin wygaśnięcia stosunku pracy zależy od ustaleń pomiędzy stronami. Współpracę można zakończyć natychmiast, tzn. z chwilą zawarcia porozumienia, po tygodniu lub w późniejszym terminie. Pracodawca nie musi zgodzić się na zawarcie porozumienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę
Zatrudniający ma obowiązek przyjąć wypowiedzenie umowy o pracę, które jest jednostronnym oświadczeniem woli. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 30), rezygnacja powinna mieć formę pisemną. Rozwiązanie stosunku pracy następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Strony mogą ustalić wcześniejszy termin wygaśnięcia umowy, co nie zmienia trybu jej rozwiązania. Pracodawcy przysługuje możliwość zwolnienia zatrudnionego z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Nowa praca
Po zawarciu porozumienia z poprzednim pracodawcą lub po upływie okresu wypowiedzenia, możemy rozpocząć pracę w nowym miejscu. Warto dołożyć starań, by rozstanie z dotychczasowym miejscem pracy przebiegło bezkonfliktowo.

/artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułMikołajki z Misiem Paddingtonem w CINEMA3D [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]
Następny artykułŚwidnicki Ekspres Mikołajowy: Ostatnie chwile na zgłoszenia