Strona główna 0_Slider 40 lat od modernizacji Parku Centralnego

40 lat od modernizacji Parku Centralnego [ZDJĘCIA]

6

Waldemar Humeniuk, I sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stał przy mikrofonie, towarzyszyli mu I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Jerzy Grochmalicki, prezydent Świdnicy Franciszek Łukasiewicz, wojewoda wałbrzyski Antoni Trembulak i nieznany z nazwiska oficer Armii Radzieckiej. W 1977 z prawdziwą pompą otwierano w Świdnicy Park Centralny po rewitalizacji.

Wystawa Rzemiosła i Przemysłu

Historia Parku Centralnego, po drodze nazwanego również Parkiem Jedności Robotniczo-Chłopskiej, zaczyna się w 1911 roku. Wówczas Świdnica była gospodarzem Ogólnoniemieckiej Wystawy Rzemiosła i Przemysłu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości www.mojemiasto.swidnica.pl

Fot. N.N.
Kolekcja: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.

Zagospodarowano 10 hektarów terenu pomiędzy ulicami Śląską (do 1936 Kroischwitzer Weg, 1936-1945 Körnerstr), Pionierów Ziemi Świdnickiej (do 1933 Feldstr., 1933-1945 Franz-Becker-Str.), Sprzymierzeńców (do 1945 Sedanstr.) i pl. Ludowym (do 1945 Schreibendorferpl.), na których powstało 20 obiektów na potrzeby 200 wystawców.

Fot. N.N.
Kolekcja: Horst Adler

Jednym z akcentów była wioska somalijska. Po wystawie większość budynków została rozebrana, do dziś przetrwały most i hala przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej. Teren ekspozycji został zaadaptowany na miejski park z kanałami wodnymi, na których pływały łódki, a jedną z atrakcji stał się ogród skalny z rosarium.

40 lat od rewitalizacji

Po wojnie gruntownych zmian park doczekał się w latach 70. XX wieku. Część z nich była niefortunna. Przez lata straszyły asfaltowe alejki. Spadkiem po tamtym remoncie były schody (wybudowane w 1973 roku), wiodące po stromej skarpie na ulicę Wojska Polskiego, staw przy ul. Lipowej i fontanny – duża w centralnej części oraz 6 mniejszych oraz przystań kajakowa. Park upiększały drewniane rzeźby zwierząt i kopiec z figurą Światowida. Drewniane ozdoby przetrwały do końca lat 80.

Zdjęcia dzięki uprzejmości www.mojemiasto.swidnica.pl

Zakończenie kilkuletnich prac świętowano z wielką pompą. Do Świdnicy zjechali partyjni notable. Uroczystość otwarcia odrestaurowanego parku została połączona z inauguracją „Dni Świdnicy”, a zorganizowano ją przy symbolicznym grodzie z ostrokołem w pobliżu ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej (w latach 1945-2005 ulica Pionierów). Uczestniczyli w niej tłumnie mieszkańcy oraz przedstawiciele kierownictw instytucji, szkół i zakładów, m.in. SIWELA, ŚFUP, Filia Politechniki, PAFAL, ZEM, FWŚ. Obecni byli dyrektorzy: SIWELI – Jan Habdas, ŚFUP – Wiktor Szumin, ZEM – Adam Urbańczyk. [za www.mojemiasto.swidnica.p]

Zdjęcia dzięki uprzejmości www.mojemiasto.swidnica.pl
Fot. Władysław Orłowski
Kolekcja: Agnieszka Orłowska-Raj

Kolejne podejścia

W poprzedniej kadencji samorządu zapadła decyzja o odnowieniu pierwszej części Parku Centralnego, pomiędzy halą sportową a mostem. Wyłoniona w przetargu firma Zbylbruk rozpoczęła prace w połowie listopada 2014 od zerwania asfaltu z części alejek. Nowe władze, wybrane pod koniec 2014 uznały, że prace idą opieszale i niezgodnie z umową. Konsekwencją była całkowita rezygnacja z realizacji wcześniej przyjętego przez Radę Miejską rozwiązania. Poprzedni projekt miał być realizowany wyłącznie w oparciu o środki z budżetu miasta. Pieniądze zarezerwowane w budżecie na pierwszy pomysł zostały wykorzystane na inne cele, jak remonty dróg i budowę nowych parkingów.

Rok 2014, archiwum Swidnica24.pl

Obecny remont świdnickiego Parku Centralnego trwa od marca. Zakończył się pierwszy etap prac, który za kwotę 1,55 mln zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Spółka z o.o. ze Świdnicy. –  Zakres prac obejmował m. in.: oczyszczenie koryta Witoszówki przepływającej przez Park Centralny, naprawę skarp, a także wyspy oraz Stawu Pływackiego i Gondolowego. Przeprowadzona została również wycinka chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew oraz samosiejek – wymieniała w sierpniu 2017 roku rzeczniczka UM w Świdnicy Magdalena Dzwonkowska.

Projekt przebudowy parku obejmuje cały, ponad 12-hektarowy obszar. Planowane jest odtworzenie historycznego wizerunku tego miejsca oraz wzbogacenie go o nowe nasadzenia – mówi Magdalena Dzwonkowska. W parku wycięto ponad 200 drzew. Jak podaje rzeczniczka, mają pojawić się nowe nasadzenia. Na zieleń zostało zarezerwowane 4,5 miliona złotych. – Powstaną nowe nawierzchnie alejek parkowych i ścieżki rowerowe, oświetlenie parkowe oraz mała architektura (ławki, kosze, stojaki rowerowe) – dodaje.

Miasto na realizację inwestycji otrzymało dotację unijną. We wszystkich dotychczas podawanych przez Urząd Miejski informacjach mowa była o 9 mln zł dofinansowania na Park Centralny, pozyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś II działanie 2.5 – rozwój terenów zielonych w miastach. Natomiast z tablicy informacyjnej umieszczonej w parku wynika, że jest to kwota dokładnie 5.891.466,81 zł. O komentarz poprosiliśmy Magdalenę Dzwonkowską, która odpowiedziała – 9 mln zł otrzymaliśmy dofinansowania na rewitalizację terenów zielonych, w tym Parku Centralnego, Parku Sikorskiego i skweru przy pl. 1000-lecia.

Od jesieni prowadzone były roboty przy przebudowie schodów. W centralnej części parku, gdzie docelowo ma stanąć nowo wybudowana fontanna, trwają prace instalacyjne. Na tym etapie przewidziano również wybudowanie rozarium, altanki wraz ze schodami, a także fontanny centralnej i dwóch fontann pływających. Roboty za łączną kwotę ponad 4 mln 600 tys. zł przeprowadzają – świdnicki Zakład Robót Teletechnicznych TELFA, firma BUDMAX z miejscowości Boguszów-Gorce oraz Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA z Wrocławia. 12 października ogłoszono również przetarg na zagospodarowanie zieleni w Parku Centralnym, a jego rozstrzygnięcie przewidziano na 27 listopada. Do dziś w Biuletynie Informacji Publicznej nie podano rozstrzygnięcia przetargu. 13 grudnia ogłoszono kolejny przetarg, tym razem na budowę ścieżek rowerowych w Parku Centralnym.

/Źródło www.mojemiasto.swidnica.pl oraz Swidnica24.pl, zebrała asz/
Zdjęcia z grudnia 2017 roku Artur Ciachowski:

Poprzedni artykułNowym Rok z legendą kolejnictwa
Następny artykułWychowanek ŚKPR-u rzucał dla Polski!