Strona główna 0_Slider Zasłużeni dla Gminy Świdnica

Zasłużeni dla Gminy Świdnica [FOTO]

0

Stało się tradycją Gminy Świdnica, by podczas obchodów  Narodowego Święta Niepodległości wręczać są najważniejsze tytuły, przyznawane przez Radę Gminy Świdnica. W tym roku w czasie piątkowej, 10 listopada, uroczystości w auli I LO uhonorowano troje mieszkańców gminy.

Tytuł Zasłużony dla Gminy Świdnica przyznawany jest  mieszkańcom gminy Świdnica od 15 lat. Po raz pierwszy, w 2002 r. tym wyróżnieniem Rada Gminy Świdnica uhonorowała Cecylię Pączek, długoletnią sołtys sołectwa Boleścin. Na przestrzeni 15 lat w tym gronie znalazło się już 90 mieszkańców  gminy Świdnica.

W tym roku decyzją Rady Gminy Świdnica tytułem Zasłużony dla Gminy Świdnica uhonorowani zostali Stanisław Burczyński, Ryszard Gawron i Henryk Sara

Stanisław Burczyński – to rolnik, mieszkaniec Makowic od 1958  r. do 1979 r., a następnie od 1993 r. Właściciel domu weselnego, prowadzi też gospodarstwo agroturystyczne. Jest wieloletnim członkiem Rady Sołeckiej, należał też do Integracyjnego Koła Przyjaciół Makowice-Opoczka-Jakubów. Aktywnie współpracuje z Klubem sportowym DABRO-BAU w Makowicach, podejmuje wiele działań na rzecz poprawy estetyki i rozwoju życia kulturalnego i sportowego w sołectwie. Jest otwarty na współpracę z mieszkańcami Makowic i sąsiednich sołectw, inicjuje wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych (festyny, uroczystości środowiskowe, spotkania okolicznościowe). Jest organizatorem rozgrywek tenisa stołowego w Makowicach.

Sam aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych organizowanych przez Gminny Ludowy Klub Sportowy, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jest człowiekiem skromnym i życzliwym. Jego aktywność ma pozytywny wymiar w środowisku, zachęca innych do pracy i działania. Pan Stanisław Burczyński wielokrotnie  powtarza, że Makowice i gmina Świdnica „to jest moje miejsce i moja gmina”, z których jest dumny.

Ryszard Gawron – mieszkaniec Lutomi Dolnej od marca 1964 roku, a od grudnia 2011 r. mieszkaniec Lutomi Górnej, radny powiatowy trzech kadencji. Zawodowo związany z rolnictwem. Od 1982 r. pracuje w RSP w Lutomi, w której od 1992 r. jest Prezesem. Zarządzana przez Pana Ryszarda Gawrona  spółdzielnia ściśle współpracuje z mieszkańcami wsi, Radą Sołecką Lutomi Dolnej i Lutomi Górnej oraz z gminą. Na przestrzeni 12 lat jako przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Lutomia Dolna podejmował skuteczne działania na rzecz poprawy estetyki i warunków życia mieszkańców. Inicjuje wiele wydarzeń kulturalnych w swoim środowisku (festyny, uroczystości środowiskowe, czy dożynki gminne). W 2017 r. był członkiem Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych, pracując w zespole technicznym i organizacyjnym. Współpracuje z seniorami, strażakami, sportowcami, młodzieżą, Kołem Gospodyń Wiejskich, szkołą podstawową. Aktywna praca w środowisku , zaangażowanie, podejmowanie nowych wyzwań są dobrym przykładem dla młodych mieszkańców gminy.  Cieszy się uznaniem i zaufaniem w środowisku.

Henryk Sara – mieszkaniec Grodziszcza od marca 1955 roku, od 2002 roku do 2014 roku radny Gminy Świdnica. W IV kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, a w V kadencji Przewodniczącego Rady Gmina Świdnica, natomiast w VI kadencji był Wiceprzewodniczącym Rady.

W latach 90-tych był założycielem i członkiem Komitetu Budowy Wodociągu (1992 r.) i Komitetu Budowy Kanalizacji (1996 r.) wsi Grodziszcze oraz przewodniczącym Komitetu Telefonizacji wsi Grodziszcze, Krzyżowa i Wieruszów (1994 r.).

Był  inicjatorem wielu inwestycji i działań na terenie Grodziszcza, poprawiających estetykę i  komfort życia jej mieszkańców. Za swoje zaangażowanie w budowę remizy strażackiej, w 2010 roku został odznaczony brązowym medalem „Zasłużony dla pożarnictwa”.

Dzięki staraniom  Henryka Sary, sołectwo Grodziszcze przystąpiło do programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Jest Liderem Inicjatywnej Grupy Odnowy Wsi, od 2012 roku członkiem Stowarzyszenia „Sztafeta Pokoleń”. Od 2015 r. należy do Klubu Starszaka, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

Swoją aktywnością i zaangażowaniem daje dobry przykład młodym mieszkańcom sołectwa. Uczestniczy w życiu wsi angażując się w oddolne inicjatywy mające na celu integrację mieszkańców sołectwa. Chętnie służy dobrą radą i pomocą mieszkańcom.

/Informacja i zdjęcia Gmina Świdnica, opr. red./

Poprzedni artykułWeekendowy Magazyn Swidnica24.pl
Następny artykułJak doskonalić swoje umiejętności w zakresie komunikacji