Strona główna Wydarzenia Paraliż po wypadku samochodowym

Paraliż po wypadku samochodowym

0

Nie zawsze możliwe jest dojście po wypadku samochodowym do takiego stanu zdrowia, jak przed nim. W sytuacji, kiedy wypadek przyczynił się do trwałego uszczerbku na zdrowiu i nastąpił paraliż całości lub części ciała, poszkodowanemu przysługuje wyższe odszkodowanie. W jaki sposób się o nie ubiegać i jak zostaje ono naliczone?

Wysokość odszkodowania

Jeśli w wyniku wypadku poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, ma on prawo ubiegać się o odszkodowanie wraz z zadośćuczynieniem oraz dodatkowo rentę powypadkową. Jeśli w wyniku urazu nie może on normalnie funkcjonować i podjąć pracy, często jest to jedyny sposób na w miarę godne życie.

Wysokość odszkodowania za paraliż jest każdorazowo obliczana indywidualnie, na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta oraz na podstawie jego sytuacji materialnej. Wiadomo, że jeśli taka osoba ma zaciągnięty kredyt na mieszkanie i nie może pracować, musi się postarać o odszkodowanie, które pomoże mu ten kredyt spłacić.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu w takiej sytuacji?

Przede wszystkim jest to odszkodowanie, które musi wystarczyć na pokrycie:

– kosztów leczenia w placówkach medycznych państwowych oraz prywatnych,
– kosztów dojazdów do placówek medycznych,
– kosztów związanych z zakupem lekarstw i sprzętu medycznego,
– kosztów przebudowy domu lub dostosowania mieszkania do potrzeb osoby  niepełnosprawnej,
– kosztów utraconego mienia w wyniku wypadku,
– kosztów związanych ze zmniejszeniem dochodów w wyniku wypadku.

Inne świadczenie, które przysługuje poszkodowanemu to zadośćuczynienie za poniesione szkody fizyczne i psychiczne. Jest ono ustalane indywidualnie i ma za zadanie pokryć straty psychiczne i fizyczne poniesione w wyniku wypadku.

Renta powypadkowa

Jak informuje portal odszkodowaniazoc.pl jeśli w wyniku wypadku doszło do poważnego uszkodzenia ciała, które nie pozwala na pracę, przysługuje też renta powypadkowa. Wyróżnia się 3 rodzaje rent, które można otrzymać:

– renta z tytułu utraconego dochodu

To rodzaj renty, który przysługuje poszkodowanemu, gdy ten nie może wykonywać swojej pracy zawodowej. Trzeba tu udowodnić, że poszkodowany nie może dalej pracować i że ogranicza to jego dochody.

– renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Jeśli poszkodowany jest sparaliżowany, musi wydawać więcej pieniędzy na życie. Część z tych wydatków pokryje renta.

– renta za zmniejszenie się widoków na przyszłość

Jej zadaniem jest zrekompensowanie poszkodowanemu strat związanych z utratą perspektyw na rozwój zawodowy czy życie prywatne. Najczęściej takie świadczenie przysługuje młodym ludziom, którzy potencjalnie mogli w życiu wiele osiągnąć, ale w wyniku wypadku stało się to niemożliwe lub bardzo utrudnione.

/artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułStrażacy odebrali kluczyki do nowoczesnych pojazdów ratowniczych (FOTO)
Następny artykułKomisja Rady Miejskiej o świdnickich parkach [TRANSMISJA]