Strona główna Wydarzenia Okres wypowiedzenia umowy o pracę – wszystko, co należy wiedzieć

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – wszystko, co należy wiedzieć

1

Zanim zaczniemy cieszyć się z otrzymania nowej, atrakcyjnej oferty pracy, zastanówmy się, czy i kiedy możemy ją przyjąć. Pamiętajmy, że mamy obowiązek zachować okres wypowiedzenia. Jego długość zależy od rodzaju umowy oraz od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia a różne rodzaje umów o pracę

Do umów zawieranych na podstawie kodeksu pracy odnoszą się art. 22-77: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141. Czas trwania okresu wypowiedzenia jest różny w przypadku poszczególnych umów. Przepisy określają minimalną długość okresu wypowiedzenia, który może zostać przedłużony, jeśli będzie to korzystne dla pracownika.

1. Umowa na okres próbny
W trakcie jej obowiązywania pracodawca może ustalić, czy jesteśmy w stanie wykonywać zadania, jakie nam powierza. My możemy przekonać się, czy rzeczywiście chcemy pracować w danej firmie. Jeśli dojdziemy do wniosku, że z jakichś względów praca nam nie odpowiada, możemy złożyć wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia zależy od czasu, na jaki została zawarta umowa i wynosi:

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny trwa maksymalnie 2 tygodnie;
  • 1 tydzień, jeśli okres próbny trwa dłużej niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny trwa 3 miesiące.

2. Umowa na czas określony i na czas nieokreślony
Łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony zawartej z jednym pracodawcą nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Po upływie tego czasu umowa wygasa. Jeśli pracodawca zdecyduje się ją przedłużyć na dotychczasowych warunkach, stanie się umową na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia w przypadku umów terminowych i zawieranych na czas nieokreślony jest identyczny i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeśli byliśmy zatrudnieni krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeśli byliśmy zatrudnieni od 6 miesięcy do 3 lat;
  • 3 miesiące, jeśli byliśmy zatrudnieni dłużej niż 3 lata.

Trzymiesięczny okres wypowiedzenia może zostać skrócony do 1 miesiąca, jeśli pracodawca ogłosi upadłość. Za pozostałe dwa miesiące pracownikowi należy się rekompensata finansowa.

3. Umowa na zastępstwo
Taką umowę zawiera się wtedy, gdy pracownik etatowy przebywa na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym itd. Nieobecność musi być usprawiedliwiona, aby można było przyjąć na jego miejsce inną osobę, zatrudnioną na podstawie umowy na zastępstwo. Okres wypowiedzenia wynosi tyle samo, co w przypadku umów zawartych na czas określony.

Prawa i obowiązki pracownika w okresie wypowiedzenia

W trakcie okresu wypowiedzenia powinniśmy wykonywać swoją pracę, chyba że pracodawca zwolni nas z obowiązku jej świadczenia. Możemy domagać się od zatrudniającego udzielenia płatnego zwolnienia na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Zgodnie z przepisami przysługują nam 2 lub 3 dni. Należą nam się również dodatki i podwyżki – na zasadach, które dotyczą wszystkich pracowników. Pracodawca nie może nie przyznać nam wyższego wynagrodzenia, jeśli wszyscy zatrudnieni otrzymali dodatkowe pieniądze. Takie zachowanie byłoby naruszeniem praw pracowniczych.

/artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułCzy skandal w PZKol odbije się na Świdnicy?
Następny artykuł„10” zamiast „30”. Zmiana linii do Modliszowa