Strona główna Wydarzenia Obowiązki pracodawcy – ABC

Obowiązki pracodawcy – ABC

0

Zatrudniający ma szereg powinności, które musi spełnić względem pracownika. Spoczywa na nim duża odpowiedzialność, dlatego że kodeks pracy chroni zatrudnionych i nadaje im określone przywileje.  

Team working on business project at messy table with financial reports, calculator, electronic devices, supplies and other items

Kodeks pracy a obowiązki pracodawcy

Kwestia odpowiedzialności i zobowiązań pracodawcy została uregulowana w kodeksie pracy. Przepisy dotyczące tego zagadnienia znajdują się w dziale IV ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141. Korzystając z określonej oferty pracy, pamiętajmy że chroni nas prawo, a pracodawca może działać wyłącznie w jego ramach.

Jedną z podstawowych powinności zatrudniającego jest zaznajomienie podwładnych z prawami pracowniczymi, jakie im przysługują. Kluczowe znaczenie ma poinformowanie o tym, jaka praca jest wykonywana na danym stanowisku. W tym kontekście pracodawca musi udzielić wyczerpującej informacji na temat ewentualnych zagrożeń. Wcześniej powinien dokonać oceny ryzyka towarzyszącego pracy. Zatrudniający musi także zapewnić odzież ochronną oraz wykonać wszystkie niezbędne czynności mające na celu zapewnienie podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Do obowiązków zatrudniającego należy też przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi oraz innym negatywnym zjawiskom, jakie występują w środowisku pracy. Pracodawca musi również terminowo wypłacać należne wynagrodzenie (co najmniej w minimalnym wymiarze). Prawo do godziwej płacy jest jednym z podstawowych praw pracowniczych. Jednym z istotniejszych obowiązków pracodawcy jest również wydanie świadectwa pracy po ustaniu zatrudnienia. Taki dokument to ważne źródło informacji dla kolejnego zatrudniającego.

Odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność m.in. za szkody, jakie pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę wyrządzi osobom trzecim. W przypadku umów cywilnoprawnych ewentualne konsekwencje prawne spadają na zleceniobiorcę czy wykonawcę dzieła. Zatrudniający odpowiada również za warunku panujące w zakładzie pracy. Zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może wiązać się z koniecznością zapłacenia wysokiej grzywny. W szczególnie poważnych przypadkach pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, z karą pozbawienia wolności włącznie. Jeśli z winy przełożonego pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu, może domagać się zadośćuczynienia na drodze sądowej.

Gdzie zgłosić naruszenie praw pracowniczych?

W przypadku naruszania praw pracowniczych w danym zakładzie pracy możemy zwrócić się bezpośrednio do sądu pracy lub zgłosić nadużycia do Państwowej Inspekcji Pracy. Skargę do PIP możemy skierować osobiście (do protokołu), listownie, telefonicznie lub mailowo. Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia również za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.pip.gov.pl/pl/kontakt-inne/57468,aby-przejsc-do-strony-formularza-nalezy-wybrac-odpowiednia-jednostke-panstwowej-inspekcji-pracy.html. Nasze dane pozostaną anonimowe. Inspektor określonego oddziału PIP może, ale nie musi interweniować.

/artykuły sponsorowane/

Poprzedni artykułCo grają w kinie? [Repertuar CINEMA 3D]
Następny artykułPodrożeją woda, ścieki, podatki od nieruchomości? [TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ]