Strona główna 0_Slider Szkoły gotowe na przyjęcie uczniów?

Szkoły gotowe na przyjęcie uczniów?

0

Jak co roku podczas wakacji placówki oświatowe przechodziły większe i mniejsze remonty. Tym razem część prac została wymuszona przez wprowadzoną od tego roku szkolnego reformę oświaty. Co zastaną uczniowie? Gdzie remonty zakończono, a gdzie jeszcze trwają?

W Szkole Podstawowej nr 4 termomodernizacja ma potrwać do 30 listopada.

Jak informuje Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa UM w Świdnicy, prace remontowe i konserwacyjne realizowane były w szkołach podstawowych nr 1, nr 315 i nr 8. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 6 wymieniono część instalacji wodnej i naczynia przeponowego, a w SP nr 8 zainstalowano nowe lampy oświetleniowe w pomieszczeniach budynku. Uczniowie dotychczasowego Gimnazjum nr 3, a po przerwie wakacyjnej Szkoły Podstawowej nr 105, zyskali nowe boisko trawiaste przed budynkiem. W obiekcie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Nauczycielskiej 2 naprawione zostało poszycie dachowe oraz instalacja elektryczna. Największe jednak zmiany, jakie dostrzegą uczniowie po wakacjach, dotyczą Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie trwają jeszcze prace związane z termomodernizacją budynku głównego. Wymieniona została instalacja grzewcza, wodno – kanalizacyjna, oświetlenie i stolarka drzwiowa.

Ocieplane są ściany i dach budynku. Do wykonania pozostała także m.in.: budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych, stolarka aluminiowa drzwi wejściowych zewnętrznych, wymalowanie korytarzy i montaż węzła cieplnego centralnego ogrzewania. Zgodnie z umową prace zakończą się do 30 listopada tego roku.
– Na terenie szkoły dzieci otoczone zostaną opieką nauczycieli, bezpiecznie będą mogły się uczyć. Na czas remontu klasy drugie i trzecie przeniesione zostaną do budynku MDK „Bartek”, który połączony jest ze szkołą. A po zakończeniu termomodernizacji uczniowie cieszyć się będą nowymi pomieszczeniami i lepszymi warunkami pracy – dodaje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Beata Laskowska. Wszystkie prace, łącznie z największym zadaniem, jakim jest termomodernizacja czwórki, będą kosztowały 6,8 miliona złotych.

W gminie Świdnica na prace remontowe i dostosowujące pomieszczenia szkolne do potrzeb szkoły ośmioklasowej i przedszkolne dla potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat przeznaczono 190 tysięcy złotych. – W związku z reformą oświaty niezbędne było doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do chemii, fizyki, biologii oraz geografii dla klas siódmych. Zakupiono ponadto komputery do pracowni komputerowych w miejsce starych i wysłużonych, które nie spełniały już wymagań technicznych. Niezbędne było także doposażenie szkół w szafki szatniowe dla uczniów klas siódmych, a także w dodatkowe stoliki i krzesełka. Ponadto zamontowano urządzenia na placu zabaw i zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków – podkreśla Maria Jaworska, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty.

W Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej wykonano – malowanie sal dydaktycznych, zakup szafek szatniowych dla uczniów kl. siódmych, doprowadzenie wody do sali chemicznej i wyposażenie pracowni chemicznej w meble, zakup pomocy dydaktycznych do chemii, fizyki, biologii i geografii, zakup komputerów do pracowni, remont sal dydaktycznych i zakup mebli (ok. 40.000zł). W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w  Grodziszczu – blisko 30 tys. zostanie wydanych na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych i komputerów. Obecnie w placówce dobiegają końca prace związane z termomodernizacją obiektu.

W Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – w czynie społecznym wykonano malowanie kilku klas oraz korytarzy (koszt materiałów to kwota ok. 1.000). W Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – wykonano remont pracowni komputerowej (instalacja sieci elektrycznej i komputerowej) oraz doposażono w meble i komputery, zakupiono podstawowe pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej i geograficznej (ok. 25.000zł)

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie – wartość zakupionego doposażenia opiewać będzie na kwotę ok. 50 tys. zł. (komputery, stoliki i krzesła, konserwacja nawierzchni boiska ze sztucznej nawierzchni). Ponadto w szkole w Pszennie trwają prace związane z  termomodernizacją obiektu.

Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym – już niebawem wzbogaci się o 2 nowe pracownie: przyrodniczą i matematyczną, które powstają w związku z budową basenu przy hali sportowej. Ponadto dokonano zakupu mebli do 4 sal dydaktycznych. Wykonano: modernizację pracowni komputerowej, drobne prace malarskie, wymianę drzwi, montaż urządzeń na placu zabaw na kwotę ok. 28.000 zł. Do przedszkola Bajkowa Dolinka w Pszennie – zakupiono meble do oddziału 6-latków, 2 dywany oraz zabawki i pomoce dydaktyczne na kwotę ok. 8 tys. zł. Do przedszkola w  Witoszowie Dolnym – zakupiono meble do sali dydaktycznej oraz rzutnik i ekran oraz zamontowano urządzenia na placu zabaw na łączną kwotę ok. 10.000 zł.

/Źródła UM w Świdnicy i UG Świdnica/
Zdjęcia Artur Ciachowski

Na zdjęciach remont w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy: