Strona główna 0_Slider Świdnicki stadion: zmiany projektowe, zmiany terminu zakończenia

Świdnicki stadion: zmiany projektowe, zmiany terminu zakończenia [FOTO/VIDEO]

4

Jest nowy projektant i nowy termin zakończenia budowy I etapu miejskiego stadionu w Świdnicy. Wykonawca otrzymał dodatkowe 3 miesiące. Zgodnie z podpisanym w pierwszej połowie września aneksem inwestycja ma być gotowa do 15 grudnia tego roku.

Prace w kompleksie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy zaczęły się wiosną tego roku i pierwotna umowa przewidywała zakończenie do 15 września 2017 roku. Roboty powierzono wyłonionej w przetargu firmie Saltex Europa. Początkowo została wykluczona, bowiem została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta za zmowy przetargowe. Saltex odwołał się, a ze względu na przedawnienie miasto samo wycofało wniosek o wykluczenie.

Od początku były problemy. Najpierw miasto wypowiedziało umowę inspektorowi nadzoru budowlanego. – W trakcie realizacji zadania nastąpiła zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego z powodu niewywiązywania się przez niego z zapisów umowy z Zamawiającym – tłumaczyła jeszcze pod koniec sierpnia Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa UM w Świdnicy. Kolejnym krokiem było wypowiedzenie umowy projektantowi. – Zamawiający odstąpił od umowy z projektantem z powodu niewywiązania się przez niego z zapisów umowy – odpowiadała na pytanie o powód rzeczniczka. Z naszych informacji wynika, że poprzedni projektant nie zgodził się na wprowadzenie zmian. On sam jednak nie chce  tej sytuacji komentować.

Z nowym projektantem, świdnicką firmą, umowa została podpisana w pierwszej połowie września, a opiewa na 50 tysięcy złotych.  Konieczność wprowadzenia zmian w projekcie tak tłumaczyła w sierpniu rzeczniczka: Podczas robót budowlanych często dochodzi do ingerowania i modyfikowania dokumentacji projektowej. Jest to wynik zmian wprowadzanych podczas realizacji prac. I tak też było w przypadku modernizacji stadionu. Koniecznym będzie wykonanie projektu zamiennego w zakresie zmiany położenia zbiornika retencyjnego, który jest projektowany na terenie basenu letniego, a który wchodzi w kolizję z nowo projektowanymi nieckami basenowymi i trasą wodociągu. Dokonane muszą zostać także poprawki dotyczące konstrukcji i posadowienia trybun i ich zadaszenia, co wynikło ze struktury geologicznej terenu.

Taka odpowiedź rodzi jednak szereg kolejnych pytań, które 13 września wystosowaliśmy do rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego. Dotyczą m.in. tego, kto wnioskował o zmianę projektu, czy miasto powołało własnego eksperta do sprawdzenia zasadności zmian, czy zmiany wpłyną na wartość prac i ewentualnie doprowadzą do zmiany materiałów?

Czekamy również na informację, jak wyglądał harmonogram prac. Wg udzielonych w sierpniu przez rzecznika informacji, nie ma mowy w zmianach projektowych o samej płycie stadionu, tymczasem zaawansowanie wykonania tych prac na połowę września było dalekie do finału.

Nie wiemy jeszcze  w tej chwili, ile miasto wypłaciło wykonawcy dotychczas i za jakie prace. Pod koniec sierpnia Magdalena Dzwonkowska informowała o wypłaceniu Saltexowi 830 tysięcy złotych, podała również, że miasto otrzymało dwa zgłoszenia o zaległościach wykonawcy (nie sprecyzowała, czy chodzi o zaległości wobec podwykonawców czy dostawców materiałów, o co pytaliśmy). Czekamy na odpowiedź, czy zaległości zostały uregulowane. Jak poinformowała nas rzeczniczka UM, ze względu na liczbę pytań odpowiedzi zostaną udzielone w terminie zgodnym z ustawą Prawo prasowe.

Firma Saltex równolegle z inwestycją w Świdnicy kończy także II etap budowy stadionu w Kaliszu. Prace o wartości ponad 25 milionów rozpoczęły się na początku lutego 2016 roku, a miały się zakończyć w lutym 2017 roku. – Wykonawca wystąpił o zmiany w projekcie. Został zmieniony sposób fundamentowania z ław na pale (bez dodatkowych kosztów) – informuje Elżbieta Zmarzły, rzeczniczka prasowa UM w Kaliszu. Termin zakończenia prac wydłużono do 8 września, ale to nie zmiana fundamentów stała się powodem aneksowania umowy. Wydłużono termin, jak podaje Zmarzły, „ze względu na wykonanie dodatkowego zakresu robót, spowodowanego dostosowaniem stadionu do przepisów obowiązujących podczas imprez masowych”. Za te prace miasto zapłaciło dodatkowo ok. 700 tysięcy złotych. Jak podaje rzeczniczka, w tej chwili trwają odbiory inwestycji.

Świdnicki stadion wg aneksu ma być gotowy 15 grudnia tego roku. Na razie nie ma informacji o ewentualnym zwiększeniu kosztów. Zgodnie z ofertą Saltexu, miasto powinno zapłacić 7 milionów 235 tysięcy złotych. 1,5 miliona ma pochodzić z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wg zapowiedzi, „inwestycja obejmuje przebudowę płyty głównej boiska o nawierzchni trawiastej układanej z rolki wraz z instalacją nawadniającą, budowę bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, budowę urządzeń lekkoatletycznych oraz przybudowę trybun wraz z zadaszeniem i budynkiem spikera. Ponadto zadanie obejmuje między innymi przebudowę części istniejącego ogrodzenia, sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. Stadion będzie dostosowany do wymogów kategorii V B wg wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF – Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych oraz dla wymagań licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie infrastruktury piłkarskiej dla obiektów mi.n. III ligi. Na arenie stadionu znajdzie się zestaw urządzeń lekkoatletycznych: skocznia do skoku wzwyż, w dal, trójskoku, dwuścieżkowa skocznia do skoku o tyczce, rów z wodą do biegu z przeszkodami, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem oraz dwie rzutnie do rzutu oszczepem. Czterotorowa okólna bieżnia 400 metrowa (na dystansie 100 metrów – sześć torów) zostanie oświetlona. Trybuny na 999 miejsc będą częściowo zadaszone (ok. 500 miejsc), a cały obiekt zostanie nagłośniony i objęty monitoringiem.” /informacja UM w Świdnicy/.

Agnieszka Szymkiewicz

Zdjęcia wykonane 26 września 2017 roku:

 

Poprzedni artykułOrganizatorzy zumby dla świdnickiej pisarki nie zwalniają tempa
Następny artykułKociaki do adopcji