Strona główna Wydarzenia Świdnica Służby mundurowe na pomoc bezdomnym

Służby mundurowe na pomoc bezdomnym

0

Świdnickie służby mundurowe i miejskich instytucji przekonują, że los bezdomnych osób nie jest im obojętny. O problemie i próbach znalezienia jego rozwiązania rozmawiali 7 sierpnia funkcjonariusze i przedstawiciele środowisk zaangażowanych w pracę z bezdomnymi.


Inicjatorem spotkania z przedstawicielami służb mundurowych i instytucji, którym nieobojętny jest los osób bezdomnych, byli funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świdnicy, na czele z komendantem Janem Łętowskim. W rozmowach poświęconych problematyce osób bezdomnych, oprócz przedstawicieli Służby Więziennej, Policji oraz Straży Miejskiej, wzięła udział Grażyna Sławińska – Gąska, starszy specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, a jednocześnie radna, członek Komisji Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Świdnicy. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sądu Rejonowego w Świdnicy, a także służby kuratorskiej.

Bezdomność w ujęciu psychologicznym to kryzysowy stan egzystencji osoby nieposiadającej faktycznego miejsca zamieszkania, pozbawionej środków niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb i trwale wykorzenionej ze środowiska w wyniku rozpadu więzi społecznych. W sytuacji, gdy osoba dotknięta bezdomnością nie jest w stanie jej zapobiec, wiąże się to z poważnym upośledzeniem społecznego funkcjonowania człowieka. Niezależnie od pory roku bezdomność, chociaż w skali globalnej jest marginesem, stanowi bolesny problemem dla społeczeństwa. Jej przyczyny są różne i wielowarstwowe. Niewątpliwie pokonanie bezdomności nie jest proste, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę znaczący problem z uzależnieniem tych osób od alkoholu bądź innych substancji.

Problem jest dobrze widoczny również w Świdnicy, wobec czego pomoc bezdomnym pozostaje w dużym zainteresowaniu świdnickich służb i miejskich instytucji. To właśnie najskuteczniejsza pomoc tej grupie ludzi była tematem przewodnim kolejnego spotkania środowisk zaangażowanych w pracę z bezdomnymi. Jak podkreślał Jan Łętowski, komendant Straży Miejskiej w Świdnicy, dzięki dotychczasowym działaniom, tylko na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, udało się o przeszło 30% zmniejszyć odsetek bezdomnych w mieście. W rozmowach udało się także wypracować nowe rozwiązania, które mogą zaprocentować w przyszłości dalszym spadkiem liczby osób bezdomnych. Pomóc w tym ma m.in. ścisła współpraca Aresztu Śledczego w Świdnicy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy, dzięki której osoby pozbawione własnego lokum i wsparcia bliskich znajdą pomoc w instytucji, odbędą odpowiednią terapię, w miarę możliwości uzyskają wsparcie lokalowe i być może powrócą na rynek pracy.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, że sukces na tym polu może zaistnieć jedynie przy współpracy i zaangażowaniu samych zainteresowanych. By osiągnąć cel, działania służby powinny być spójne i zintegrowane. Właśnie doskonaleniu obowiązujących mechanizmów i procedur oraz wypracowywaniu nowych rozwiązań miało służyć dzisiejsze spotkanie.

/por. Bartłomiej Perlak, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Świdnicy/

Poprzedni artykuł„Szepty duszy” uchwycone na obrazach
Następny artykułBudowa świetlicy w Jaskulinie rozpoczęta