Strona główna Temat dnia Więcej czasu na zgłoszenia do budżetu obywatelskiego

Więcej czasu na zgłoszenia do budżetu obywatelskiego

0

Do 18 sierpnia został wydłużony termin zgłaszania wniosków do czwartej edycji budżetu obywatelskiego w Świdnicy. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.glosuj.swidnica.pl.

Jak informuje Magdalena Dzwonkowska z UM w Świdnicy, pierwsze wnioski są już w trakcie weryfikacji. Mieszkańcy wnoszą najczęściej o budowę siłowni zewnętrznych, przebudowę placów zabaw, remonty chodników. Pojawiła się także propozycja budowy tężni solankowej czy też toru do jazdy na rolkach. O tym, czy pomysły te znajdą się na listach do głosowania, zadecyduje Zespół Weryfikacyjny, który sprawdzi projekty zadań, czyli to, czy są zgodne z zasadami legalności, gospodarności i celowości. Zespół będzie pracował do połowy września.

W tej edycji budżetu obywatelskiego do rozdysponowania będzie 1,6 mln zł na zadania dzielnicowe. W ramach budżetu partycypacyjnego można wnosić inicjatywy społeczne, propozycje remontowe czy też inwestycyjne. Będą one mogły być realizowane jedynie na terenach Gminy Miasto Świdnica. Te, które nie będą zgodne z kompetencjami gminy, a także te zgłaszane na terenach nienależących do miasta, nie będą brane pod uwagę.

Propozycję projektów zadań w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 10 mieszkańców, organizacja pozarządowa, której siedziba lub siedziba oddziału znajduje się na terenie miasta, lub która realizuje tu zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – dodaje Krystian Werecki, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Aktywności Obywatelskiej.

Pula pieniędzy na realizację projektów dzielnicowych przedstawia się następująco:
– Centrum 288 000,00 zł
– Śródmieście 256 000,00 zł
– Osiedle Młodych Południe 160 000,00 zł
– Osiedle Młodych Północ 224 000,00 zł
– Osiedle Zawiszów 144 000,00 zł
– Osiedle Zarzecze 208 000,00 zł
– Dzielnica Kolonia 32 000,00 zł
– Dzielnica Południowa 96 000,00 zł
– Dzielnica Zachodnia 192 000,00 zł

Dla dzielnicy, w której odnotowana zostanie największa frekwencję przewidziano dodatkowy bonus pieniężny w wysokości 30 tys. zł.

Głosowanie, w ramach czwartej już edycji, rozpocznie się 2 października i potrwa dwa tygodnie, czyli do 15 października. Odbywać się będzie ono tak jak w zeszłym roku, czyli poprzez oddanie głosu osobiście w wyznaczonych lokalach, a także w formie elektronicznej oraz korespondencyjnie. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

Przypomnijmy, że do tej pory w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano w mieście kilkadziesiąt zadań, a wśród nich znalazły się m.in.: rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały, budowa kompleksów sportowych przy Gimnazjum nr 2 i 4, nowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna pomiędzy ulicami Przemysłową i Mazowiecką czy też remonty chodników przy ul. Tadeusza Kościuszki, Henryka Pobożnego i Henryka Brodatego.

Największym zadaniem inwestycyjnym była budowa schroniska dla zwierząt. A projekt modernizacji basenu odkrytego, o co także postulowali mieszkańcy, stał się przyczynkiem do remontu, który rozpocznie się jesienią. Na wykonanie czeka jeszcze kort tenisowy na Osiedlu Młodych.

Formularz służący do zgłaszania propozycji projektów inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.glosuj.swidnica.pl.

/Źródło UM w Świdnicy/

Poprzedni artykułOSiR Świdnica zaprasza na sierpniowe zajęcia tenisowe
Następny artykułKradł wszystko, co pod ręką