Strona główna 0_Slider Pamiętasz dyrektora? Czekają na wspomnienia

Pamiętasz dyrektora? Czekają na wspomnienia

0

Cieszącemu się autorytetem i sympatią nauczycieli, uczniów i rodziców, wieloletniemu dyrektorowi II LO w Świdnicy Zenonowi Michalczykowi we wrześniu zostanie wręczony tytuł „Zasłużony dla Miasta Świdnica”. W związku z planowaną uroczystością Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO zwraca się z prośbą o nadsyłanie swoich krótkich wspomnień, anegdot lub życzeń związanych z uhonorowanym pedagogiem.

Uroczystość wręczenia byłemu dyrektorowi szkoły Zenonowi Michalczykowi tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnica” zaplanowana została na 29 września na godz. 16.00 w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, ul. Równa 11. W związku z wydarzeniem Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO zaprasza wszystkich absolwentów, byłych i obecnych pracowników tej szkoły, aby zechcieli swoją obecnością uświetnić uroczystość.

By nadać gali charakter sentymentalny i osobisty stowarzyszenie zwraca się także z prośbą nadsyłanie swoich krótkich wspomnień, anegdot lub życzeń, w formie filmików, zdjęć lub tekstów, związanych z uhonorowanym pedagogiem. Wybrane materiały zostaną wykorzystane na uroczystości. Można je zgłaszać do 10 września na numer telefonu 74 852 05 73 lub na adres [email protected]

Propozycję wyróżnienia długoletniego dyrektora szkoły złożyło Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Świdnica” został przyznany Zenonowi Michalczykowi przez Radę Miejską Świdnicy podczas sesji 31 marca.

„Zenon Michalczyk po ukończeniu studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego i otrzymaniu tytułu magistra biologii rozpoczął pracę jako nauczyciel w II LO w Świdnicy. Od 1 stycznia 1967 roku pełnił funkcję dyrektora tej placówki, a od 1 września 1977 roku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ponieważ z jego inicjatywy zostały połączone w jeden zespół II LO i Liceum dla Pracujących. Pedagog był dyrektorem tej placówki do przejścia na emeryturę, czyli do 31 grudnia 1990 roku. Nie rozstał się jednak ze szkołą i miastem, ponieważ do 31 grudnia 1999 roku pracował w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel biologii w II LO i w Liceum dla Dorosłych. Wtedy pełnił także funkcję Radnego Rady Miasta Świdnicy w kadencji 1994-1998.

W czasie pracy dyrektora Zenona Michalczyka szkoła przeżywała okres swojej świetności, co zaowocowało tym, że II LO do dziś jest liderem w świdnickiej oświacie. Sam nauczyciel cieszył się ogromnym autorytetem i sympatią tak wśród nauczycieli, jak uczniów i ich rodziców. Zawsze uśmiechnięty i otwarty, w kontaktach międzyludzkich dysponował czasem dla młodzieży czy nauczycieli, wysłuchiwał informacji o problemach i z niezwykłym taktem je rozwiązywał.

Był człowiekiem dobrego kompromisu, potrafił w trudnych chwilach tak dla szkoły, jak i kraju łagodzić napięcia i niepotrzebne emocje. Nawet trudne lata w historii ojczyzny nie zakłóciły pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Obowiązki dyrektora, nauczyciela i pedagoga lubianego i szanowanego przez uczniów, nauczycieli czy mieszkańców Świdnicy łączył z licznymi funkcjami społecznymi. Za wybitną działalność zawodową i społeczną Zenon Michalczyk został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i najwyższym odznaczeniem resortowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zenon Michalczyk był i nadal jest bardzo emocjonalnie związany ze Świdnicą. Kiedy musiał zmienić miejsce zamieszkania i przenieść się do Kielc, bardzo nad tym ubolewał. Swojemu przywiązaniu do miasta daje wyraz między innymi uczestnictwem w kolejnych zjazdach absolwentów II LO, na których jest honorowym gościem, a jego przemówienia oklaskiwane są na stojąco.” /www.lo2.swidnica.pl/

/oprac./

Poprzedni artykułMają dość pijaka
Następny artykułZłapani po kradzieży na stacji paliw