Strona główna Wydarzenia Dobromierz 5,5 mln na budowę kanalizacji w gminie Dobromierz

5,5 mln na budowę kanalizacji w gminie Dobromierz

0

Wójt gminy Dobromierz Jerzy Ulbin podpisał umowę na budowę kanalizacji w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie. Na realizację zadania udało się pozyskać 5,5 mln zł.
Przedmiotem umowy, podpisanej 12 lipca przez wójta gminy Dobromierz, jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 10 km wraz z odcinkami bocznymi (do granicy posesji) oraz 17 przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową studni rozprężnych w miejscowościach: Czernica, Gniewków i Dzierzków.

Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych ,,EKO – WOD” Sp. z o.o. ze Świdnicy.

Cieszę się, że działania podjęte przez gminę Dobromierz okazały się skuteczne, w efekcie czego pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 5,5 mln zł na realizację tak ważnego dla gminy zadania oraz wyłoniliśmy wykonawcę. Celem bezpośrednim projektu jest racjonalizacja gospodarki ściekowej poprzez podniesienie poziomu wyposażenia gminy Dobromierz w podstawową infrastrukturę techniczną, dzięki czemu nastąpi zwiększenie ilości osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie gminy – komentuje wójt Jerzy Ulbin.

Przypominamy, że w czerwcu została podpisana umowa z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, zapewniająca dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.2.4 Gospodarka wodno –ściekowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

/Urząd Gminy Dobromierz/

Poprzedni artykułWirtuoz fortepianu wystąpi w Kościele Pokoju
Następny artykułZjawiskowa, zdolna do poświęceń kotka szuka domu [Aktualizacja]