Strona główna Wydarzenia Marcinowice Wójt Marcinowic tym razem otrzymał absolutorium

Wójt Marcinowic tym razem otrzymał absolutorium

0

W zeszłym roku radni gminy Marcinowice nie udzielili absolutorium wójtowi Władysławowi Gołębiowskiemu, a swoją decyzję argumentowali działaniem na niekorzyść gminy i niedostateczną ilością inwestycji w gminie. Powodem było także nieuzasadnione odwołanie zastępcy, za które wójt przypłacił niższym wynagrodzeniem. W tym roku na sesji takich problemów nie było. Radni w większości poparli włodarza i przyznali mu absolutorium.

Sesja przebiegła tradycyjnie. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r., złożenia przez komisję wniosku o udzielenie absolutorium oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium dla wójta gminy Marcinowice.

Zgodnie ze sprawozdaniem dochody zrealizowano na 99,05 % w kwocie 24 323 112,58. Wydatki wyniosły 24 236 757,21 zł, co stanowi 97,98 % planu. Budżet gminy z 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 86 355,37 zł. Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego, na które w całości składały się kredyty i obligacje komunalne łącznie stanowi 37,87 % wykonanych dochodów 2016 r.

Na sesji absolutoryjnej obecnych 12 z 15 radnych. Za udzieleniem głosowało 10, przy jednym sprzeciwie i jednym głosie wstrzymującym.

Wysoka Rado, chciałem bardzo serdecznie podziękować za taką ocenę mojej pracy, Nie jest to tylko moja praca, ale również Wasza- radnych, praca sołtysów, wszystkich urzędników. Sądzę, że Pani Skarbnik bardzo dobrze czuwa nad naszymi finansami. Jak widać, są tego efekty. Doskonalimy się z dnia na dzień i myślę, że efekty będą jeszcze lepsze – mówił wójt gminy Marcinowice.

/oprac./

 

Poprzedni artykułMłodzież z czterech państw przełamuje bariery w Krzyżowej
Następny artykułSpotkanie szefów gmin [FOTO]