Strona główna 0_Slider Strefa Płatnego Parkowania: Problemem opłat zajmą się radni

Strefa Płatnego Parkowania: Problemem opłat zajmą się radni

2

Strefie Płatnego parkowania w Świdnicy poświęcone będzie najbliższe posiedzenie Komisji Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Rady Miejskiej Świdnicy. Do udziału radni zaprosili prezydenta i mieszkańca, który niedawno wygrał z miastem batalię o nieopłacony postój.

Jak już informowaliśmy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało ostateczne postanowienie, na mocy którego wyegzekwowanie opłaty i kary za postój w świdnickiej Strefie Parkowania wobec Henryka Kosiorowskiego zostało uznane za bezprawne. Podstawowy powód to brak właściwego oznakowania. Na większości ulic, objętych SPP, nie ma linii wyznaczających miejsca postojowe. Mimo takiego rozstrzygnięcia SKO, opłaty w źle oznakowanej części strefy nie zostaną zawieszone. – Strefa Płatnego Parkowania działa w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy nr  XXI/257/12 z dnia 25 października 2012 r., zmieniającą wcześniejsze uchwały dot. SPP i tylko radni podjąć mogą decyzje o zmianach w jej funkcjonowaniu. Postanowienie SKO z 19 maja br. nie podważa tejże uchwały, dotyczy egzekucji zapłaty za parkowanie w 2013 roku przez pana Henryka Kosiorowskiego – odpowiada na pytanie o decyzje ws. opłat Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka świdnickiego magistratu. – Malowanie w świdnickiej Strefie Płatnego Parkowania, które miało być wykonywane w trybie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.07.2003 roku, zmienionego rozporządzeniem z dnia 23.09.2013 roku, zostało wstrzymane. Bezpośrednią przyczyną tego jest otrzymana decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 kwietnia 2017 roku, która odmawia udzielenia pozwolenia na wniesienie w obszar chroniony zabytku wpisanego do rejestru w dniu 27.12.1957 r. pod numerem A/5871/470, oznakowań białych, niebieskich i czerwonych z uwagi na „niedopuszczenie do zniszczenia historycznego wyrazu wnętrz ulic, jako składowej części zabytkowego ośrodka miejskiego”. Miasto Świdnica podjęło kroki prawne odwołując się od decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto, Ministerstwo Rozwoju uznało argumenty wielu miast m.in. Szczecina, Białegostoku, Oświęcimia, które są w takiej samej sytuacji jak Świdnica, przekonujące, że konieczność oznakowania parkingów w strefach płatnego parkowania białymi liniami, przyniesie więcej szkód niż korzyści. Najnowsza wersja ustawy o drogach publicznych znosi ten wymóg. Projekt ustawy jest w fazie konsultacji. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można śledzić wszelkie zmiany.

Zdaniem Henryka Kosiorowskiego przepis jest jasny i nie ma od niego w tej chwili żadnych odstępstw. Sprawa jest prokuraturze, mieszkaniec zaskarżył także legalność wszystkich uchwał dotyczących SPP w Świdnicy.

Problemom z funkcjonowaniem strefy będzie poświęcone posiedzenie komisji Rady Miejskiej, wyznaczone na 14 czerwca o godzinie 17.15 w sali 104 Urzędu Miejskiego. Posiedzenie jest otwarte dla mieszkańców.

/asz/

Poprzedni artykułPodzielili darowizny dla ofiar katastrofy
Następny artykułPiersi i Grubson na Dniach Świebodzic [PROGRAM]