Strona główna 0_Slider Sesja Rady Miejskiej: Nagrody dla najlepszych i absolutorium

Sesja Rady Miejskiej: Nagrody dla najlepszych i absolutorium

0

Nietypowo, bo w środę (28 czerwca) obradować będzie Rada Miejska w Świdnicy. Sesja rozpocznie się w sali narad USC o godzinie 10.00, a jednym z pierwszych punktów będzie uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych świdnickich uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

Radni zadecydują o tym, czy udzielić absolutorium prezydentowi miasta za wykonanie budżetu w 2016 roku. W porządku obrad znalazły się także m.in. uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów; w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Świdnicy; w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Uwierz we własne siły”.

Przedstawiony zostanie również raport o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu bezrobociu w Świdnicy w 2016 roku oraz raport o stanie przedsiębiorczości w Świdnicy w 2016 roku.

PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.
3.Wręczenie medalu Prezydent Miasta i złożenie podziękowania za współpracę od Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
4.Wręczenie nagród Primus Inter Pares najlepszym, tegorocznym absolwentom świdnickich gimnazjów.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Świdnicy za 2016 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium:
a) wystąpienie Prezydent Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,
b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r.,
c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok,
d)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydent Miasta za 2016 r.,
e)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydent Miasta za 2016 r.,

Podjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,
– w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok .
8.  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów – (zał. nr 1, proj. XXXIV/5).9. „Raport o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu bezrobociu w Świdnicy w 2016 r.”.10.„Raport o stanie przedsiębiorczości w Świdnicy w 2016 r.”.11. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie
12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 26.05.2017 r.
13. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.*
14. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
15. Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

* Punkt Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji zrealizowany zostanie bezpośrednio po godzinnej przerwie. W przypadku realizacji porządku obrad bez godzinnej przerwy, punkt ten pozostanie bez zmian.

WYKAZ UCHWAŁ. KLIKNIJ TU

/Źródło UM w Świdnicy/

 

Poprzedni artykułUtalentowana świdnicka „szóstka”
Następny artykułWybuchła bimbrownia, budynek uszkodzony