Strona główna 0_Slider Za ponad milion złotych wybudują tunel pod torami

Za ponad milion złotych wybudują tunel pod torami

9

1,3 miliona złotych Rada Miejska w Świdnicy przeznaczyła dzisiaj na budowę przejścia podziemnego pod torami kolejowymi. Na takie rozwiązanie zgodziło się PKP PLK. Tunel pozwoli mieszkańcom Kraszowic legalnie dostać się do ścieżki rowerowej i kładki nad Bystrzycą, realizowanych specjalnie dla nich.

Od lat mieszkańcy dzielnicy Kraszowice skracali sobie drogę do centrum miasta, pokonując niebezpieczny wiadukt kolejowy. Od lat apelowali, by wybudować dla nich ścieżkę pieszo-rowerową wraz z bezpieczną przeprawą nad rzeką. Na istniejącym moście nie było możliwości dobudowania przejścia dla pieszych i rowerzystów, dlatego zapadła decyzja o budowie osobnej kładki. Będzie miała 32 metry długości i 3 szerokości.  W ramach tej inwestycji powstanie także ciąg pieszo-rowerowy o długości około 631 mb i szerokości 3 m o nawierzchni bitumicznej, wjazd/wejście od ul. Westerplatte, prowadzony równolegle do ulicy Bokserskiej (po drugiej stronie rzeki). Kładka, jak i ścieżka zostaną również oświetlone – posadowionych zostanie 29 słupów oświetleniowych. Prace od marca prowadzi wyłonione w przetargu Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, finał planowany jest na koniec sierpnia 2017 roku. Koszt to ok. milion złotych.

Podczas lutowego spotkania z prezydent Świdnicy mieszkańcy pytali, dlaczego przy tak dużej inwestycji nie został zabezpieczony bezpieczny sposób dostania się z z ulicy Kraszowickiej do ścieżki i na kładkę. Wówczas tłumaczono, że PKP PLK nie zgodziło się na zrobienie przejazdu przez tory, a jedynym rozwiązaniem, które zaakceptuje właściciel torów, będzie tunel. Dzisiaj Rada Miejska decydowała o przeznaczeniu 3,6 miliona złotych wolnych środków, powstałych w wyniku oszczędności z ostatnich lat, na różne cele. Z tej kwoty 1,3 miliona złotych zostanie wykorzystane na “budowę przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ulicy Kraszowickiej”. Całość środków ma być wykorzystana na prace budowlane.

/asz/