Strona główna 0_Slider Surowsze kary za przemoc wobec dzieci

Surowsze kary za przemoc wobec dzieci

0

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą kodeks karny, co wieńczy prawie roczną pracę nad przepisami, które w sposób skuteczniejszy mają zapewnić dzieciom ochronę przed przemocą. Inicjatorem zmian w prawie w tym zakresie był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak [świdniczanin, przyp. red.].

Na zdjęciu Marek Michalak ze świdnickimi dziećmi

Zmiany w Kodeksie karnym zwiększają poziom ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Ustawa zaostrza odpowiedzialność za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Surowiej ma też być karane znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny. Zmiany wejdą w życie za 3 miesiące.

– Do społeczeństwa, szczególnie tych osób, które z przymrużeniem oka patrzą na godność dzieci, ich podmiotowość czy prawo do życia bez przemocy, nowym brzmieniem ustawy wysyłamy konkretny komunikat – nie będziecie bezkarni jeżeli podniesiecie rękę na najmłodszych. Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci, są potrzebne tak samo, jak edukacja na szeroką skalę w tym zakresie. Nowego znaczenia nabiera prowadzona od lat kampania społeczna Rzecznika „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo.” Teraz to obowiązek. Dziękuję wszystkim, którzy intensywnie pracowali nad ostatecznym kształtem przepisów, wszelkie pomysły, zaangażowanie i prawodzieckowe przekonanie o słuszności projektupodkreśla Marek Michalak.

Przepisy zostały prawie jednomyślnie przyjęte przez parlament.

Co oznacza nowelizacja ustawy kodeks karny?

  • osoba, która posiądzie wiedzę np. o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka będzie miała nie tylko społeczny, ale też prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Niezawiadomienie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
  • zaostrzone zostają kary m.in. za zatrzymanie, uprowadzenie, porzucenie dziecka, a także w przypadku kiedy skutkiem porzucenia jest śmierć dziecka;
  • osoba, która powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlegała będzie karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata;
  • osoba, która dokonała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i skutkiem tego czynu jest śmierć człowieka – podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności;
  • osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny – sprawca podlega karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8;
  • bardziej surowo karane będzie bezprawne pozbawienie wolności osoby poniżej 15 roku życia; kara wynosi od 2 do 12 lat więzienia;
  • uzupełniona została lista okoliczności, które sąd uwzględnia wymierzając karę: jeśli przestępstwo zostanie dokonane na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, sąd musi wziąć to pod uwagę i wymierzyć odpowiednio wyższą karę.

/informacja ze strony RPD/

Poprzedni artykułNapływają dary, ale pomoc wciąż potrzebna
Następny artykułGoniec Żarów wystąpi w ogólnopolskim finale