Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Rok z 500+ w gminie Świdnica

Rok z 500+ w gminie Świdnica

0

1412 złożonych wniosków, 1330 wydanych decyzji przyznających świadczenie i 1177 rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500plus”. Tak przedstawia się pierwszy rok działalności programu wsparcia dla polskich rodzin w gminie Świdnica. Na przestrzeni całego 2016 roku odnotowano 174 urodzenia (wzrost o 42 w porównaniu z rokiem 2015).

Zdjęcie archiwalne, UG Świdnica; wójt gminy Świdnica rodzicom nowo narodzonych dzieci przekazuje także pakiety powitalne;

Ogólna liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wyniosła  1412. Liczba decyzji, na podstawie których wypłacane jest świadczenie wychowawcze (przyznających) – 1330.

1412 (liczba przyjętych wniosków) – 1330 (liczba decyzji przyznających) = 82 – różnica ta wynika z faktu, iż oprócz decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego wydano również decyzje odmowne oraz przekazano według właściwości nieprawidłowo złożone wnioski ze względu na miejsce zamieszkania do odpowiedniego organu. 

Łączna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wyniosła 1177 (różnica między liczbą wydanych decyzji przyznających, tj. – 1330 a liczbą rodzin pobierających w/w świadczenie wynika z faktu, iż część rodzin złożyła więcej niż jeden wniosek, co wynika ze zmiany sytuacji dochodowej w rodzinie, lub urodzenia się dziecka w trakcie trwającego okresu zasiłkowego)

– Rok trwania programu to zdecydowanie za mało czasu, by mówić o wzroście liczby urodzeń spowodowanym programem 500 plus. Jednakże porównując statystyki urodzeń na terenie gminy Świdnica ze stycznia i lutego 2016 r. do analogicznego okresu w 2017 r. zauważyliśmy zdecydowany wzrost. Co oczywiście bardzo nas cieszy i jesteśmy dumni z tego faktu – podkreśla wójt gminy Teresa Mazurek.

1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce ruszył rządowy program 500+, ale noworodki zameldowane w gminie Świdnica witane są przez władze gminy miłym podarunkiem i listem gratulacyjnym w ramach akcji „Największy Skarb Gminy to Ty”. Każdy noworodek to duma naszej gminy. Cieszymy się, że w dobie migracji rodzice decydują się na zamieszkanie w naszej gminie i przyszłość swoich pociech wiążą z gminą Świdnica – dodaje wójt gminy.

Łączna wartość wydatków poniesionych z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (bez środków na koszty obsługi i na wdrożenie) w okresie 01.04.2016 r. – 28.02.2017 r. wyniosła 9.390 520,99 zł

W gminie Świdnica zadania w ramach rządowego programu „Rodzina 500plus” realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Janusz Waligóra, UG Świdnica