Strona główna 0_Slider Lubiany dyrektor z tytułem Zasłużonego dla Świdnicy

Lubiany dyrektor z tytułem Zasłużonego dla Świdnicy

0

Świdnicka Rada Miejska nie miała wątpliwości, że wieloletni dyrektor II LO w Świdnicy powinien znaleźć się w gronie Zasłużonych dla Miasta Świdnicy. Podczas piątkowej sesji 31 marca za uhonorowaniem Zenona Michalczyka zagłosowali wszyscy obecni podczas obrad radni.

O przyznanie tytułu wnioskowało Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II LO w Świdnicy, a laudację odczytał obecny dyrektor II LO Jacek Iwancz:

„Pan Zenon Michalczyk, po ukończeniu studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego i otrzymaniu tytułu magistra biologii, rozpoczął pracę jako nauczyciel w II LO w Świdnicy i od tego momentu działał na rzecz społeczności lokalnej i miasta Świdnicy. Od 1 stycznia 1967 roku pełnił funkcję dyrektora tej placówki, a od 1 września 1977 roku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ponieważ z Jego inicjatywy zostały połączone w jeden zespół II LO i Liceum dla Pracujących. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół pełnił do czasu przejścia na emeryturę, czyli do 31 grudnia 1990 roku. Nie rozstał się jednak ze szkołą i miastem, ponieważ do 31 grudnia 1999 roku pracował w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel biologii w II LO i w Liceum dla Dorosłych. Wtedy pełnił także funkcję Radnego Rady Miasta Świdnicy w kadencji 1994-1998.

W czasie pracy pana dyrektora Zenona Michalczyka szkoła przeżywała okres swojej świetności, co było niewątpliwie zasługą pana Dyrektora, a co zaowocowało tym, że do dziś II LO jest szkołą – liderem w świdnickiej oświacie. Na dobrych fundamentach idealnie buduje się kolejne piętra.

Przez cały czas swojej pracy pan Zenon Michalczyk cieszył się ogromnym autorytetem i sympatią tak wśród nauczycieli, jak uczniów i ich rodziców. Zawsze uśmiechnięty i otwarty, w kontaktach międzyludzkich dysponował czasem dla młodzieży czy nauczycieli, wysłuchiwał informacji o problemach i z niezwykłym taktem je rozwiązywał. Był człowiekiem dobrego kompromisu, potrafił w trudnych chwilach tak dla szkoły, jak i kraju łagodzić napięcia i niepotrzebne emocje. Nawet trudne lata w historii naszej ojczyzny nie zakłóciły pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Obowiązki dyrektora, nauczyciela i pedagoga lubianego i szanowanego przez uczniów, nauczycieli czy mieszkańców naszego miasta łączył z licznymi funkcjami społecznymi. Za wybitną działalność zawodową i społeczną pan Zenon Michalczyk został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i najwyższym odznaczeniem resortowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pan Zenon Michalczyk był i nadal jest bardzo emocjonalnie związany ze Świdnicą. Kiedy musiał zmienić miejsce zamieszkania i przenieść się do Kielc, bardzo nad tym ubolewał, ponieważ Świdnica, jak wielekroć mówił, jest jego miejscem na Ziemi. Swojemu przywiązaniu do miasta daje wyraz między innymi uczestnictwem w kolejnych zjazdach absolwentów II LO, na których jest honorowym gościem, a jego przemówienia oklaskiwane są na stojąco.

Pan dyrektor Zenon Michalczyk był, jest i nadal będzie żywą legendą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i naszego miasta.”

Poprzedni artykułBańki mydlane nad zalewem. To już dzisiaj!
Następny artykułSprzątaj po psie, nie pal ognisk – strażnicy edukują świdniczan