Strona główna 0_Slider Za 200 wyciętych drzew posadzą ponad 330 nowych

Za 200 wyciętych drzew posadzą ponad 330 nowych

7

Mieszkańcy Świdnicy alarmują o gigantycznej wycince drzew w Parku Centralnym. To jednak nie jest bezmyślnie stosowane prawo ministra Szyszko, ale przygotowana i przemyślana pierwsza część gruntownej modernizacji największego zielonego kompleksu w Świdnicy.

Dokładne plany i powody wycinki zostały przedstawione wiele tygodni temu. Przypominamy informacje, podane przez Urząd Miejski w Świdnicy:

Na początek zostaną oczyszczone cieki wodne.  Przetarg na wykonanie robót wygrało Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” spółka z o.o. ze Świdnicy, które wykona zadanie za 1,55 miliona złotych. Zakres prac obejmować będzie oczyszczenie koryta Witoszówki, naprawę skarp, a także wyspy oraz Stawu Pływackiego i Gondolowego. Przeprowadzona zostanie również wycinka chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew oraz samosiejek. W sumie usunięte zostanie ok. 10% całości drzewostanu w parku, czyli około 200 sztuk. Dodatkowo zostanie uporządkowany poprzez wykonanie cięć sanitarnych. W miejsce wyciętych drzew zasadzone zostaną nowe, w sumie 335 sztuk, zgodnie z decyzjami administracyjnymi starosty oraz prezydent Świdnicy.

Miasto pozyskało 9 mln zł dofinansowania na rewitalizację Parku Centralnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś II działanie 2.5 – rozwój terenów zielonych w miastach. Projekt jego przebudowy obejmuje cały, ponad 12-hektarowy obszar. Planowane jest odtworzenie historycznego wizerunku tego miejsca oraz wzbogacenie go o nowe nasadzenia.

Zakres prac w ramach dofinansowania obejmie nowe nasadzenia: drzew liściastych – 460, drzew i krzewów iglastych – 756, roślin ozdobnych: różaneczników – 1567, róż – 3913, bylin i paproci – 28 630, pnączy – 4626, kwiatów sezonowych (tulipany, begonie i pelargonie) – 4080, traw rabatowych – 2564 oraz krzewów liściastych – ok. 25 000. Powstaną nowe nawierzchnie alejek parkowych i ścieżki rowerowe, oświetlenie parkowe oraz mała architektura (ławki, kosze, stojaki rowerowe).

Zdjęcia Anna Pawłowska