Strona główna 0_Slider Wymalują poziome pasy w strefie płatnego parkowania

Wymalują poziome pasy w strefie płatnego parkowania

5

15 kwietnia rozpocznie się odnawianie całego oznakowania poziomego w Świdnicy. Firma, która wygrała przetarg, zajmie się w ramach zadania także namalowaniem linii wyznaczających miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania. Z powodu braku oznakowania Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że jeden z mieszkańców nie musiał wnosić opłaty.

Zdjęcie archiwalne

W lipcu 2014 roku zostały wprowadzone zmiany, które jasno określają, gdzie jest strefa, a gdzie jej nie ma: strefę na mocy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wyznacza znak pionowy D-44 oraz znaki poziome: P-18 „stanowisko postojowe” , P-19 – „linia wyznaczająca pas postojowy”, P-20 – „koperta”, P-24 – „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”. Jednoznaczną interpretację w korespondencji z miastem i powiatem wyłożył minister transportu: są linie i znak pionowy, jest strefa, bez obu tych znaków nie ma jej. W Świdnicy linie są namalowane tylko na 11 z 48 ulic objętych strefą.

Miasto nie chciało malować linii, wskazując na to, że takie oznakowanie na nawierzchni z kostki granitowej w zabytkowym centrum miasta jest sprzeczne z oceną konserwatora, a dodatkowo ubędzie około 30% postojowych. W drugie połowie 2016 roku Magdalena Dzwonkowska z UM w Świdnicy informowała: „We wrześniu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Niestety nie udało się wyłonić wykonawcy tego zadania, gdyż zaproponowane w przetargu ceny kilkukrotnie przewyższały zaplanowaną na tę inwestycję kwotę. Postanowiono więc nie ogłaszać kolejnego przetargu, a oznakowanie poziome SPP w obszarze strefy staromiejskiej włączyć do przyszłorocznego przetargu na malowanie całego obszaru objętego strefą.”

Wspomniany przetarg został rozstrzygnięty. Postępowanie wygrało konsorcjum firm PPHU ZNAK oraz Malplast, oferując cenę ok. 493 tysięcy złotych za wykonanie oznakowania poziomego w latach 2017-2019.

 /asz/