Strona główna 0_Slider Świdnicki przedsiębiorca, mąż prezydent Świdnicy, przez lata był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa

Świdnicki przedsiębiorca, mąż prezydent Świdnicy, przez lata był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa

202

Został zarejestrowany jako tajny współpracownik 10 października 1982 i do września 1989 roku złożył oficerom Służby Bezpieczeństwa 53 pisemne informacje. Donosił na rolników, lekarzy weterynarii, działaczy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, klientów świdnickiej kawiarni, przedsiębiorców, rosyjskich żołnierzy, znajomych i rodzinę pierwszej żony. Brał za to pieniądze.

Na zdjęciu: Leszek Mazurek (w środku) odbiera Statuetkę Przedsiębiorczości z rąk ówczesnego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Świdnica 11 maja 2011 roku. Fotografia z archiwum Swidnica24.pl.

TW „Medyk” oceniany był przez oficerów jako cenny kontakt, a wiele jego informacji miało wartość operacyjną. Pod tym pseudonimem przez siedem lat z SB współpracował Leszek Mazurek, biznesmen, menadżer, członek zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, mąż prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej.

Screen informacji znajdującej się na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Link przesłał portalowi Swidnica24.pl Czytelnik.

Informacja o tym, że Leszek Mazurek to TW Medyk znajduje się na oficjalnej stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Teczka personalna Leszka Mazurka została zarejestrowana przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Wałbrzychu. Jednak to nie był początek działalności Mazurka jako TW. Już podczas służby wojskowej pod koniec lat 70-tych współpracował z kontrwywiadem wojskowym. Współpracy z SB nie przerwał nawet po pierwszych częściowo wolnych wyborach w Polsce, które są uznawane za symboliczny koniec PRL. Ostatni raport złożył we wrześniu 1989 roku. Dwa lata później stał się członkiem stowarzyszenia, promującego idee wolności i demokracji.

Zaczynał współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa w październiku 1982 i został przez oficera prowadzącego W. Piotrowskiego opisany jako cenny kontakt do informowania o środowisku rolników i powiązanych z nimi weterynarzy. Sam wówczas pracował jako technik weterynaryjny w Świdnicy i miał kontakt z kilkunastoma spółdzielniami rolniczymi w dawnym powiecie świdnickim. Szczególnie długo informował o konflikcie w spółdzielni w Grodziszczu, opisując wszelkie oszustwa, nieprawidłowości i „lewizny” jednego z byłych prezesów. Prowadzący wówczas TW Medyka porucznik podkreślał zalety tego kontaktu. Wg jego opinii, które zamieszczał pod każdym z raportów, Mazurek był osobą inteligentną, miał łatwość nawiązywania kontaktów, był powszechnie lubiany i nie nadużywał alkoholu. Wykazywał się też inwencją i rzetelnością. Jedynym minusem było niestaranne pismo. Wszystkie doniesienia Mazurka były kontrolowane, konfrontowane z doniesieniami innych tajnych współpracowników SB i oceniane. Wiarygodność i ocena wypadały bardzo dobrze. Sam TW cały czas był pod ścisłą obserwacją. Służba Bezpieczeństwa doskonale wiedziała, z kim utrzymuje prywatne kontakty. Wszystkie obserwacje były szczegółowo odnotowywane i znajdują się w teczce TW „Medyk”.

Przed TW stawianie były każdorazowo zadania, z których „Medyk” się wywiązywał (efekty znajdują się w kolejnych raportach). M.in. szczegółowo opisał i scharakteryzował pracowników lecznic weterynaryjnych z całego powiatu świdnickiego, podając również informacje o ich poglądach, zamiłowaniu do kobiet czy problemach alkoholowych. Obszernie informował o nastrojach wśród rolników, a jeden z raportów dotyczy „organizowanego przez kler” wyjazdu rolników na spotkania z papieżem Janem Pawłem II, który wówczas pielgrzymował do Polski.

W 1984 roku dwie informacje przygotowane przez „Medyka” dotyczyły pracownicy „Ruchu”, którą opisał jako zagorzałą propagatorkę „Solidarności” i przeciwniczkę ustroju PRL. Doniósł m.in. o wyborze kobiety na szefa związku zawodowego w świdnickim RSP „Ruch” oraz o tym, że jej brat zginął podczas demonstracji na wybrzeżu.

Również w 1984 stał się stałym informatorem o nastrojach w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym w Świdnicy, którego został członkiem. Szczegółowo referował posiedzenia, skupiając się na działaczach, którzy prezentowali postawy prawicowe i nawiązywali do tradycji przedwojennych ruchu ludowego. Informacje te dla prowadzących były cenne przede wszystkim w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych (1985 rok). „Medyk” wykazywał się także inwencją. Po jednym z zebrań, na którym była omawiana sytuacja wsi Gogołów (gdzie mieszkańcy zagrozili bojkotem wyborów, jeśli nie będzie w lokalu krzyża), zaproponował w swoim raporcie, by przemyśleć kwestię umieszczania w wiejskich lokalach wyborczych symbolu religijnego, który będzie „wabikiem” i zwiększy frekwencję. W Gogołowie do wyborów poszli wszyscy mieszkańcy. Oficer prowadzący w omówieniu stwierdził, że to wartościowa inicjatywa.

Dla Służby Bezpieczeństwa ten współpracownik był cenny z jeszcze jednego powodu. Rodzina jego pierwszej żony mieszkała w RFN, a mąż siostry teścia był pracownikiem firmy transportowej, obsługującej amerykańską bazę wojskową. TW „Medyk” składał raporty, opisujące łącznie z adresami wszystkich członków niemieckiej części rodziny, a w szczególności podając informacje, uzyskiwane od wuja. Podczas wyjazdów do rodziny kontaktował się z wieloma świdniczanami mieszkającymi w RFN po fali emigracji w 1981 roku. Donosił, jak się nazywają, gdzie mieszkają, czym się zajmują, jakie mają plany życiowe i zawodowe. Informacje są szczegółowe, bo cieszył się dużą sympatią i zaufaniem rodaków. Osoby te powierzały mu listy i pieniądze dla rodzin mieszkających w Polsce.

W 1986 Mazurek został ajentem kawiarni „AGA” przy ul. Nowotki (dziś ulica Długa) i skoncentrował się na informowaniu o swoich klientach, wśród których byli m.in. żołnierze stacjonujących w Świdnicy wojsk radzieckich. Zaczął także donosić na osoby związane z prywatną przedsiębiorczością, a zwłaszcza tych, którzy utrzymywali kontakt z rodzinami za granicą lub wyjeżdżali do pracy w RFN czy USA. Nawiązał kontakt z szefem pralni, obsługującej radziecką jednostkę, która znajdowała się przy placu Drzymały. Opisywał handel wymienny, który wówczas kwitł między mieszkańcami Świdnicy a Rosjanami. Wśród epizodów jest raport o próbie sprzedaży diamentów przez jednego z oficerów. Oficer prowadzący TW zapisał w omówieniu, że sprawę należy przekazać do KGB.

Pod koniec lat 80-tych skoncentrował się na prywatnych przedsiębiorcach, którzy przywozili atrakcyjne towary z Niemiec lub zaczęli handlować samochodami, rozbierając je przed wwiezieniem do Polski na części, by oszukać państwo na cle. Wśród opisywanych osób jest kilku przedsiębiorców, którzy do dzisiaj w Świdnicy prowadzą prężne firmy handlowe lub pracują w gastronomii.

Ostatnią informację na piśmie Mazurek złożył 27 września 1989 roku. Nie został wykreślony z listy tajnych współpracowników, cyt.: “Na podstawie zarządzenia MSW nr 043/90 z dnia 10.05.1990 o rozwiązaniu Służby Bezpieczeństwa współpraca z TW zostaje zawieszona, a materiały zostają złożone w archiwum Wydziału „C”“. TW Medyk deklarację o współpracy podpisał dobrowolnie. Przez 7 lat złożył 53 raporty na piśmie, w teczce znajduje się 15 pokwitowań odbioru pieniędzy od SB w kwotach od kilkuset do 10 tysięcy złotych w ostatnim okresie. Z oficerami prowadzącymi spotykał się bądź w miejscu o kryptonimie „Karpaty”, bądź we własnym mieszkaniu, samochodzie lub kawiarni. Do kontaktów telefonicznych służyły hasła, m.in. „mam lekarstwo dla chorego psa”. Na jedno ze spotkań przyjechał z dzieckiem.

Leszek Mazurek. Zdjęcie z archiwum Swidnica24.pl.

Leszek Mazurek w 1991 roku został członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, stowarzyszenia należącego do najstarszych tego typu w Polsce. Pełnił w nim funkcje rzecznika, wiceprezesa, a od lat jest członkiem zarządu, obecnie jako skarbnik. W notce zamieszczonej przy jego nazwisku na stronie SPiKŚ czytamy: Dyrektor Generalny Centrum Handlowego Galeria Pestka w Poznaniu. Współwłaściciel spółki BMS oraz “Bonus” sp. z o.o. Były wieloletni pracownik firmy Świtalski & Synowie, odpowiedzialny za rozbudowę w regionie sieci Biedronka. Posiada licencję z zakresu obrotu i zarządu nieruchomościami. Jako specjalista z zakresu nieruchomości i prowadzenia inwestycji zajmuje się przede wszystkim lokalizacjami i nadzorem inwestorskim przy budowie wielkopowierzchniowych sklepów i centrów handlowych. Członek “KLUBU 25″ SPiKŚ. Wieloletni członek zarządów Stowarzyszenia, wiceprezes w kadencji 2012-2013. Laureat Statuetki Przedsiębiorczości SPiKŚ w kategorii: “Profesjonalne zarządzanie firmą lub instytucją” w 2011 roku.

Statuetkę przyjął wraz z innymi członkami stowarzyszenia, wśród których byli działacze solidarnościowej opozycji z lat 80-tych, z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Podczas uroczystości 11 maja 2011 roku padło także pytanie o apel, który SPiKŚ przesłało do prezydenta RP, wnosząc o ustanowienie 4 czerwca (data pierwszych wolnych wyborów z 1989 roku) świętem narodowym. Bronisław Komorowski zapewnił, że popiera tę inicjatywę.

Stowarzyszenie oprócz promowania przedsiębiorczości i demokracji od początku za cel stawiało sobie wyróżnianie osób, które miały szczególny wkład w budowanie wolnej Polski po 1989 roku. Jedną z inicjatyw były Diamenty Wolności. Wśród nagrodzonych znalazły się najważniejsze osobistości, budujące trwałość i praworządność demokratycznego ustroju oraz wolności gospodarcze w Polsce. Wyróżnienie otrzymali:  Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Adam Michnik, Jan Lityński, Władysław Frasyniuk, Leszek Balcerowicz, Marek Belka, Henryk Wujec i Bogdan Borusewicz.

Wśród członków honorowych SPiKŚ są m.in. Jan Lityński, Leszek Balcerowicz, Marek Borowski, Marek Michalak, Henryk Gołębiewski, Władysław Frasyniuk, Jan Miodek, Jerzy Stępień, Jerzy Franckiewicz, Zygmunt Worsa, Jacek Domejko. Leszek Mazurek czynnie angażował się w działania stowarzyszenia. Był m.in. koordynatorem konkursu historycznego dla młodzieży pn. „Świdnica – moje miasto”.

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska odmówiła komentarza na temat współpracy męża z SB i wywiadem wojskowym. Na prośbę prezydent redakcja poinformowała o zawartości teczki Leszka Mazurka, co miało pozostać wyłącznie do jej wiadomości. Niestety, przed publikacją Beata Moskal-Słaniewska przesłała do swoich znajomych sms takiej treści:
„W poniedziałek na swidnica24.pl ukaże się artykuł dotyczący TW „Medyk”. To pseudonim operacyjny mojego męża, który w latach 1982-1989 współpracował ze służbami. Znam szczegóły jego teczki i wiem, że nie ma w niej nic, co świadczyłoby o tym, że kogokolwiek skrzywdził poprzez tę działalność. O motywach zaś wiem tylko ja i tak zostanie. Nie będę komentować, Leszek także. Dla mnie jest nadal tym samym mężczyzną i w tej sytuacji będę stała przy nim i wspierała z całych sił. Będą to na pewno trudne dni. Ale mam nadzieję, że mogę, że możemy liczyć na Wasze wsparcie. Czasem duchy przeszłości potrafią wyjść z cienia. A jeśli jeszcze mają wsparcie podłych ludzi, to jest niefajnie. Przykro mi za to co się stało i co się stanie. Ale przeszłości się nie zmieni. Pozdrawiam i przepraszam Beata”.

Edward Szywała, współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich nie krył zaskoczenia informacją o współpracy Leszka Mazurka z SB, ale odmówił komentarza.

Leszek Mazurek odmówił komentarza. Poinformował jedynie o złożonej rezygnacji z dalszego uczestnictwa w działaniach SPiKŚ. Andrzej Panas, obecny prezes SPiKŚ w rozmowie ze Swidnica24.pl stwierdził, że spotkał się z Leszkiem Mazurkiem i przyjął jego rezygnację z funkcji członka zarządu stowarzyszenia, nie zgodził się natomiast, by zrezygnował także z członkostwa w stowarzyszeniu.

Agnieszka Szymkiewicz

Źródła:

1. Akta TW Medyk, zarejestrowane przez KWMO Wałbrzych pod numerem 5683/1982, dostępne we wrocławskim oddziale IPN pod sygnaturą IPN Wr 0018/224 t. 1 i t.2

2. Strona internetowa SPiKŚ, art. “Poziom wiedzy wciąż zaskakuje”.

3. Swidnica24.pl, “Statuetki z rąk prezydenta RP”

 • Janusz B.

  A ja mam pytanie czemu ma służyć na informacja i komu bo to mnie ciekawi? Nic z wyżej wymienionych spraw jakoś nie jest wybitnie straszne. Koła rolnicze weterynarze kogo to obchodzi??? Wg mnie dziennikarka tez powinna zastanowić sie czy ta informacja cos wnosi.
  W Polsce trwa moda na zabawę teczkami. Skoro PiS-owi nie zaszkodzili piotrowicze i przylebski i inni to tym bardziej BMS trudno żeby odpowiadała za swojego męża gdy go nawet nie znała albo dziadka albo syna albo ciocie… jestem zdegustowany bo podejrzewam w tym wszystkim jakas walkę polityczna w tle – moze ktoś na sile szuka haka i widzi ze BMS dobrze sobie radzi?

  • Gracjan

   Dokładnie…. skoro w PiS jest dzis wielu byłych współpracowników to trudno żeby w innych miejscach ich nie było. Jak czytam o tych rolniczych przewinieniach to przepraszam ale zastanawiam sie po co ta cała burza w szklance wody. To bedzie taka sprawa w stylu dziadka z wehrmachtu

   • Janusz B.

    Pani Beato jestem z Panią. proszę dalej robić swoje – jak dalej miasto będzie się tak zmieniać to ludzie ocenią za pracę na rzecz miasta.

    • Nie usuwajcie konta!

     Zmieniać w jaki sposób? Ogródków na Rynku coraz mniej, imprez także. Kulturalna strona miasta zaczyna obumierać.

     • henryk

      Ogródki,dlatego mają tę nazwę bo powinny być w terenach zielonych,w parkach i na skwerach a nie wprost na jezdni, której przeznaczenie jest zupełnie inne.”Zabrania się użytkowania drogi niezgodnie z jej przeznaczeniem”.

     • Obi von Kenobi ;-)

      Panie Henryku, ja wiem, starszy człowiek, a tu takie zmiany… wozów i koni do rynku nie wpuszczają, jakieś paski na bruku przez pana muszą malować, zamiast po cichu w domu to na widoku publicznym chcą ludzie coś wypić i zjeść. Istna Sodoma, Gomora i Wegetarianizm pospołu.
      Jak żyć panie prezesie .. jak żyć :-))
      a bilet do np. Wrocka kosztuje raptem piątaka, wiem daleko, wiem można się zgubić ale warto pooglądać .. inaczej, to tylko w Korea Północna została z Pana poglądami.

     • Maciej Miłosz

      Nie rób wsi ze Świdnicy. Przeszkadzają ci ogródki letnie w miastach to wyprowadź się pod miasto i po problemie.

     • henryk

      Pokaż miasto w którym na jezdniach stawia się ogródki a nawet obiekty budowlane stałe.Ja takiego nie znam.

     • Maciej Miłosz

      Byłeś kiedyś np. we Wrocławiu albo Wałbrzychu?

     • Idunn

      A co Ci przeszkadzają te ogródki? To że stoją na ulicy? Czyżby na Rynku w Świdnicy jest taki ruch że ciężko się poruszać ?

     • Katarzyna lisidzka

      ogródki powinny być ujednolicone i ładne, kolory również i szyldy w Rynku jeśli chcemy, żeby było więcej turystów w mieście.

     • Stanislaw Kotelko

      Widać widział Pan niewiele świata….

     • Violetta Ostrowska

      A ja znam. W ścisłym centrum nie powinno być jezdni dla ruchu pojazdów i parkingów . Raczej miejsce wypoczynku i spotkań dla mieszkańców i gości. Może czas jednak poznać inne Rynki w Pl. i na świecie.

     • Waldi

      I bardzo dobrze, że jest tych ogródków mniej w rynku. A imprezy w rynku? to już denny pomysł. Wszystko powinno być w odpowiednim miejscu. Imprezy w miejscu imprez masowych. Ogródki w…np. w parku miejskim lub wyremontowanym parku centralnym. Urzędnik w urzędzie a ksiądz w kościele.

    • Grzegorz Jasiński

     Jak miasto będzie się tak dalej zmieniać, to niedługo żeby zobaczyć drzewo trzeba będzie do lasu jechać.

   • Ryszard Kuc

    Masz mało wiedzy, poczytaj a dowiesz jak to się dzisiaj robi
    za PiS – u.To dopiero są wymuszenia i szantaże, w łapaniu
    współpracowników.

  • sowa

   Czemu to ma służyć? Prawdzie chłopaku to ma służyć. Ktoś z własnej woli kapował na kolegów, znajomych, współpracowników (53 pisemne notatki) za kasę, więc chyba warto żeby ludzie wiedzieli kim się otaczają. Przez takich jak ten człowiek wielu ludzi miało poważne problemy, było bitych i szykanowanych, zamykanych w więzieniach. A wbrew pozorom ludzie się nie zmieniają i skoro był śliski kiedyś to i teraz pewnie jest.

   • Janusz B.

    Rozumiem ze to samo uważasz o piotrowiczach pisowskich?

    • sowa

     Nie dziele ludzi na partie polityczne. Generalnie politykę mam głęboko w d… jeśli to uleczy Twoje skołatane PO-wskie sumienie. Albo się jest mendą albo nią po prostu nie jest, a to czy jest w tej czy innej partii jest zupełnie nieistotne. Kolorki łatwo zmienić, a frajerstwo pozostaje na całe życie.

    • Idunn

     Gnidy trzeba tępić wszędzie, nie ważne z jakiego ugrupowania.

   • Szumiel Dorota

    Czy wiesz z pewnością, że przez jego działalność ktoś był bity czy miał problemy, czy dywagujesz?

    • sowa

     Wyraźnie napisałem: Przez takich jak ten człowiek wielu ludzi miało poważne problemy, było bitych i szykanowanych, zamykanych w więzieniach.

     W tym wypadku Ci na których donosił dostawali pewnie czekoladki i kwiaty, bo on w sumie donosił, ale to nic poważnego było – to mi chcesz powiedzieć? A masz dowód że przez niego nikt nie ucierpiał? Nie został pobity lub wsadzony za kraty?

   • Katarzyna lisidzka

    w tamtych czasach żeby być przedsiębiorcą trzeba było współpracować. taka prawda. żadna to odkrywcza rzecz . najłatwiej kogoś opluć teraz jak się nie zna jego sytuacji rodzinnej itp. przykre dziś ktoś chce zniszczyć jego ,zemścić się albo dowalić politycznie jego żonie. ucierpią dzieciaki, szkoda że redakcja nie bierze takich rzeczy pod uwagę. liczy się klikalność prawda?

    • sowa

     No jeśli jest tak jaki piszesz to nie było tematu. Ludzie na których ten człowiek doniósł tez pewnie mu wybacza. W końcu prowadził działalność gospodarcza… masakra co za tłumaczenie… a nie było przykro jak 20 lat temu on niszczył życia innym? W imię czego? Kasy… a teraz wyobraź sobie ze sytuacja się zmienia i znowu do łask wracają donosiciele. Zaufałabys Panu Leszkowi i powierzyła mu swoje tajemnice?

    • Idunn

     Co Ty piszesz kobieto. Rozumie, ze jakby na Ciebie donosił, to byś mu wielkodusznie wybaczyła ?

    • K.Karol

     Usprawiedliwianie działalności TW Medyka, mówiąc że czasy były inne, jest śmieszne. W tych czasach żyło wielu ludzi, którzy nie wybrali drogi Leszka Mazurka. Jakby się Mazurek przed sądem lustracyjnym przyznał do przeszłości to by teraz problemu nie było. Sam wybrał ukrywanie prawdy, co pozwoliło Mu budować swoją pozycję, na fałszywej dobrej reputacji. Wybrał kłamstwo zamiast prawdy, więc proszę tu nie pisać, że ktoś chce dowalić jego żonie. BMS nie jest winna przeszłości męża, ale On jest winien, że jego przeszłość może zaszkodzić jego żonie. A wszelkie próby obwiniania osób, które opublikowały prawdę o płatnym, podłym kapusiu, o moralności Piotrowicza, Wolfganga i innych PiSich kapusiów, UBekó i SBeków świadczą tylko o interesie politycznym usprawiedliwiających, o ignorancji lub podobnie skarlałem moralności. Kapował i jest winny. Ukrywał to ale wyszło na jaw. Ot cała historia.

    • Violetta Ostrowska

     W tamtych czasach tak było a w tych czasach jak widać lepiej nie jest. Nic się nie zmieniło? Był czas żeby wyklarować te tematy po 89. Dlaczego tego nie zrobili ? Jakieś powody były. Dalej bawimy się w wyciąganie papierków w zależności od tego kto pod kim chce dołki wykopać?

  • Maciej Miłosz

   Rozumiem, że tak jak nie przeszkadzają i nie obchodzą cię donosiciele pracujący dla radzieckiego okupanta to tak samo nie przeszkadzaliby ci volksdeutsche? Nazwiska osób publicznych pracujących na szkodę Polski trzeba ujawniać a ich czyny piętnować. Zadziwiające, jak niektóre środowiska łatwo potrafią wybielać komunistów.

   • Janusz B.

    To samo powiesz o piotrowiczach z PiS?

    • Maciej Miłosz

     Tak.

    • Maciej Miłosz

     Tak, a niby czemu nie? Komuniści to komuniści niezależnie od partii, nie dzielę ludzi na partie polityczne tak jak wy.

  • Misza

   Informacja jest ciekawa, ze względów historycznych. To nie jest “zabawa” teczkami tylko przywrócenie elementarnej sprawiedliwości.

   Minimum tego co można zrobić wobec ludzi którym zniszczono życie donosami.

   BMS nie musi odpowiadać za działania swojego męża, natomiast każdy ma prawo wiedzieć jakim jest człowiekiem i w jaki sposób dorobił się swojego majątku.

   Jeśli się wstydzi swojej przeszłości to niech ma odwagę przeprosić tych ludzi i zadość uczynić.

  • Rafał

   Kiedyś ten pan chciał wymusić na mnie pewną rzecz. Spytał nawet groźnie: “czy pan wie, kim ja jestem?!” Teraz już wiem. Hahahahaha.

  • Grzegorz Jasiński

   O, typowy głos z serii “a po co ruszać przeszłość”. A choćby po to żeby pokazać, jak czerwoni, którzy powinni zostać całkowicie wyeliminowani z życia społecznego, mają się całkiem dobrze i śmieją się z innych.

  • michbaner

   Jak to czemu ma to służyć ? Ludzie powinni wiedzieć, że mają do czynienie z kapusiami i komunistycznymi donosicielami zanim postawią krzyżyk na karcie wyborczej przy jakimś nazwisku. Niech wyborcy wiedzą z kim maja do czynienia.

 • adi

  Jak to kogo? Warto wiedzieć kto jest gnidą i donosił na ludzi za pieniądze. BMS gratulujemy wyboru partnera.

  • Janusz B.

   Nie ma ludzi kryształowych . W rodzinie każdego polityka znajdziesz czarne charaktery i rożne ciemne karty. Jestes naiwny jesli sądzisz ze jest inaczej. Zreszta ona go wtedy nie znała i sama chciała upublicznić teczkę.
   A poza tym minęło troche lat i człowiek ma prawo sie zmienić – nie wiemy jak bysmy sie zachowali w PRL – tzn ci młodsi – a najłatwiej ferować wyroki.

   • adi

    Akurat w PRL to moja rodzina trochę cierpiała bo konsekwentnie odmawiała zapisania się do Partii. Omijały ją awanse, nagrody i wyjazdy zagraniczne. Ale charakter to charakter. Ja mogę być z nich dumny. Zawsze jest jakiś wybór, ale donoszenie i jeszcze branie za to kasy to po prostu świństwo. Nic tego nie zmieni.

   • Młody

    Janusz przestań się kompromitowac ta Miernota do osią na własną rodzinę i brała kasę . Totalne dno o bagno moralne .

    • Janusz B.

     Czyli w PiS piotrowicze przylebscy z PZPR powinni tez byc napiętnowani zgoda?

     • Andrzej

      a nie są?

     • rentier

      Janusz ty weź sobie badania zrób . Medyk donosił kilka lat za kasę na wszystkich dookoła włącznie ze swoją rodzina . Osobiści uważam ze nie można zrobić większego świństwa .

     • Janusz B.

      nie widzimy teczki tylko swobodne interpretacje pani redaktor. A swoją drogą czekamy na opis “podziemnej” działalności jej wydawcy, który w tym czasie siedział we Francji za pieniądze tamtejszych podatników. Bo nie miał odwagi być w Polsce.

     • Nie usuwajcie konta!

      A u Was biją Murzynów!

   • tak jest

    Janusz…. jak bardzo nie będziesz próbował i się starał i tak wyjdzie na odwrót. Nie kompromituj się więcej. Pilnuj lepiej swojej teczki…

   • Nie usuwajcie konta!

    Czytaj ze zrozumieniem. Nie chciała upublicznić teczki, tylko poznać jej zawartość przed upublicznieniem przez S24. I są ludzie kryształowi, nie rób z miasta Sodomy i Gomory.

   • BA

    co za populizm-skąd znasz rodziny każdego polityka?-spaliłeś się dziś wielokrotnie-proponuję zmienić ksywę.

 • Zenon

  Pytanie brzmi- dlaczego teraz wypłynęła ta informacja? Przecież prezydentka przeciwstawiła się Annie Z. i nagle okazało się, że trzeba szukać. Nic nie znaleźli i wyciągnęli teczki męża. Czyżby PiS jednak rozpoczynał kampanię, bo to śmierdzi tylko polityką. Kolejna ” akcja teczka” w wykonaniu PiS i im pokrewnych dusz. A w tamtych czasach doskonale wiadomo jak SB wpływały na swoich obywateli, aby podpisywali i współpracowali. Nawet znaczna część opozycji wobec ustroju, czytaj kościół, współpracowała z SB.

  • Andrzej

   Przecież te informacje są odtajnione przez IPN. Wystarczy szukać znajomych.Sam szukałem.Mieszanie do tego Anny Z i PiS nie ma nic z tym wspólnego.Może tyle że PO chciało zlikwidować IPN żeby chronić swoich aż do śmierci

  • rentier

   Zenon może swiadomie to teraz opublikowali żeby w kampanii nie było szoku ? Show trwa , dwór się bawi my płacimy a czerwoni wydają naszą kasę .

   • Zenon

    Szok to może być dla PiS-u. Za Zdanowską w Łodzi ludzie poszli, a jak będzie trzeba to i za BMS pójdą. Dla mnie to jest czysta polityka i działania ” poniżej pasa”. Dzisiaj ataki na rodzinę prezydentki, a jutro na kogo? A kasę wydaje właśnie PiS i krewniacy, bo czerwoni za burtą w parlamencie. A w mieście ocenić ich trzeba całkiem dobrze. Na 100 % są lepsi niż prezydent Murdzek.

    • Maciej Miłosz

     Kuriozalne bzdury. Jaki znowu atak na rodzinę Pani Prezydent? To jest tylko powiedzenie prawdy o Leszku Mazurku, współpracowniku SB. A wy zamiast skupić się na merytorycznym przekazie artykułu bijecie pianę że to ad-personam.

     • Obi von Kenobi ;-)

      Skoro to nie atak, to dlaczego tytuł sugeruje jednoznacznie co innego ? a i 50% tekstu również o nastoletniej wtedy prezydent :-))

    • BA

     w czym lepsi? w zaciąganiu poważnych długów bardzo obciążających miasto i pozbawiających na przyszłość możliwości rozwoju z braku kasy? w nieskończenie ciągnących się małych, podkreślam małych, inwestycjach (niewielkie rondo, niewielki budynek żłobka), a może są lepsi w traktowaniu mieszkańców (brak konsultacji PRZED podjęciem decyzji o szkołach, brak basenu z prawdziwego zdarzenia, gdy okoliczne miasteczka świetnie sobie z tym poradziły), ale pewnie są lepsi w organizowaniu czarnych marszy, likwidowaniu festiwali, projektów, na które wydało się już pieniądze miejskie, bo przecież nie ich. ITD. PS. Kto , przepraszam, atakuje rodzinę prezydentki? No chyba na razie tylko pani Agnieszka, bo umieściła prawdę. Ty i inni macie jakieś fobie pisowskie?

     • Obi von Kenobi ;-)

      1.Długi obecnej władzy to mały pikuś przy zaciągniętych za poprzedniej.
      2. Dużo małych inwestycji znacznie poprawi komfort życia ludzi niż jedno granitowe lądowisko pod katedrą.
      3. Konsultacje z nauczycielami się odbyły, były zaproszenia, ogłoszenia- czasami warto coś przeczytać. “Poczytaj mi mamo” :-)) nawet na swidnica24.
      4. Niewielki żłobek jest znacząco lepszy niż żaden, jak za “świętoszkowatego”
      5. Basen– no sorrki… Wrocławia na taki wielki nie było stać, ale i tak na pensje dla prezesa musieliśmy bańkę wywalić.
      Fakt, zwykły by się przydał, taki jak np w Witoszowie. Koniec gigantomanii rodem z “Misia”
      6. Czarne marsze zorganizowali ludzie zadowoleni 😉 z ” dojnej zmiany”. Zwykły głos ludu – już się boisz ?
      7. Zacytuje “likwidowaniu festiwali, projektów, na które wydało się już pieniądze miejskie, bo przecież nie ich” – czyli wywaliłaś pieniądze na pierdoły bo przecież to nie Twoje pieniądze.
      Gratuluję podejścia.
      Już wiemy z kim mamy do czynienia !!
      Wyborcy ;-))

  • Maciej Miłosz

   Jakie ma znaczenie kto to zrobił i dlaczego? Rozgrzeszasz współpracowników bezpieki ze względu na ich obecną przynależność polityczną? Dlaczego nawet jeśli to PiS to uważasz, że źle zrobili?

   • Zenon

    Gra teczkami już dawno powinna się zakończyć. Lata 90 były okresem, kiedy powinno zostać wszystko ujawnione. Teraz jest to wykorzystywane tylko do brudnej polityki. A PiS ma w tym akurat doświadczenie. Już kiedyś teczki odbyły im się czkawką i tym razem też tak powinno być.

    • Maciej Miłosz

     Nocna zmiana do tego nie dopuściła. Nie ma znaczenia ile czasu upłynęło, prawda prędzej czy później musi wyjść na jaw.

  • BA

   Jeśli to PIS rozpoczął kampanię, to niewątpliwie pani Szymkiewicz jest w tym układzie jego przedstawicielem, bo to nie PIS umieścił artykuł . Oj Zenonie, Zenonie…

 • tak jest

  Zasłużony patriota.
  Bardzo dobrze że to wyszło, takie kanalie powinny być napietnowane. Ilu ludzi miało przez niego kłopoty… czy spojrzy im w twarz? Od koryta go nie oderwą za duże ma plecy. Przedterminowych wyborów też nie będzie… jakby ktoś pytał..😊

  • Stanislaw Kotelko

   A cz znasz kogokolwiek z tych ludzi? Czy relacjonowali Ci swoje cierpienia?

   • tak jest

    Bagatelizujesz i drwisz… obyś nie doświadczył tego. Po jednym przesłuchaniu byś płakał jak dziecko.

 • Tgc

  Czesto wymuszona terrorem wspolpraca z SB to i tak mniejsza skaza na zyciorysie niz teraz dobrowolna z PiS.

  • Młody Świdniczanin

   O czym Ty mówisz Tgc: “TW Medyk deklarację o współpracy podpisał dobrowolnie. Przez 7 lat
   złożył 53 raporty na piśmie, w teczce znajduje się 15 pokwitowań odbioru
   pieniędzy od SB w kwotach od kilkuset do 10 tysięcy złotych w ostatnim
   okresie.”

   • Maciej Miłosz

    Gość jest po prostu chory z nienawiści, ale przecież “warto być przyzwoitym” 😉 To chyba najgłupszy komentarz jaki przeczytałem na tym portalu.

  • Obi von Kenobi ;-)

   Niestety muszę ci przyznać rację … żal mi tych ludzi chorych z nienawiści na wszystko co dobre, prawdziwe.
   Żal, bo wydaje im się że prawdziwa wolność to ta w objęciach Kremla,
   Kłamią o dziadkach, wciskają Misiewiczów i niszczą wszystko to co w okresie niepodległości udało się zbudować. Mali biedni zaślepieni własną propagandą ludzie.

   • Maciej Miłosz

    Ty też uważasz, że lepiej było niszczyć życie wrogów sowieckiej agentury niż być w PiS?

 • Marcin

  Zaczyna się nasze świdnickie piekiełko… Inne czasy, inne zależności inne życie. A Pani redaktor pisze o czym jej wygodnie, a pomija istotne rzeczy-wydarzenia. Taka niewinna selekcja według własnego uznania. Czysta retoryka Psychozy i Spisku. Opluć, znieważyć. Tylko po co? Co było, a nie jest… Mamy inny czas.

  • Andrzej

   a potem taki Pan Marcin idzie do rynku knebluje sobie usta i trzyma kartkę “wolne media”

   • Marcin

    To były inne czasy, inne realia. Ocena post factum jest dla mnie niedopuszczalna. A jeśli już, dziennikarka powinna sobie zadać trud i dotrzeć do osób, które (o jeśli takie istnieją) zostały poszkodowane lub coś im się w wyniku działań tego Pana stało. Jeśli nie, to nie ma dla mnie tematu. Donosy można pisać i można pisać donosy. A że brał pieniądze? Pieniądz nie zna właściciela.

    • Młody

     Marcin przestań brnąć . Kompromitujesz się chłopie . W imię czego j? Jednego etatu ?

     • Marcin

      Bo nie rozumiem… Jakiego etatu?

    • Marcin P

     Bardzo proszę nie podszywać się pod moją osobę. Marcin Paluszek. Jeśli cokolwiek komentuje to tylko pod moim nazwiskiem.

  • Młody Świdniczanin

   Nie będę przypominać jak niesłusznie oskarżany był były prezydent Świdnicy, na szczęście prawda była po jego stronie. W przypadku Pana Mazurka teczka i dobrowolnie podpisana deklaracja współpracy za pieniądze mówi sama za siebie. Donoszenie na kolegów, na rodzinę, własną inicjatywę (sic!) w działaniu i wnoszenie o przekazywanie spraw do KGB, zasługuje na nic innego niż potępienie. Moralne dno.

 • Janusz-1955

  Wyciąganie publiczne takich wiadomości to rozpoczynającą się kampania wyborcza działaczy PIS. Niedawno czytałem wywiad z
  Panem Etelem który bardzo mocno krytykował rządy Beaty Moskal Słaniewskiej.
  Natomiast bardzo wychwalał jakie to wspaniałe były rządy poprzednie obecnego posła PIS u Pana Murdzka i jego kolesi.
  Obiecywał że On właśnie organizuje powrót do władzy Wspólnoty Samorządowej. No to właśnie widac te działania. Najlepiej obalać gównem
  przeciwników można też ich rodziny, zawsze coś zostanie. Dzialania typowe dla dzialaczy PIS.Pani Beato jestem z Panią .

  • Andrzej

   a potem taki Pan Janusz idzie do rynku knebluje sobie usta i trzyma kartkę “wolne media”

  • zeus

   tak P. Januszu(Ryszardzie SLD}: a swistak siedział i zawijał !! Co stowarzyszenie Wspólnoty Samorządowej ma wspólnego z powyzszym artykułem.?Zapraszamy na stronę stowarzyszenia i poczytania jakie są prowadzone działania w całym powiecie na rzecz mieszkańców, a nie wypisywanie tych niedorzeczności i bzdur.

 • Harrison Jones

  Widać przeciwnicy polityczni rozpoczęli kampanię wyborczą. Nie znaleźli nic na prezydent to poszukali haków wśród najbliższych… żałosne działania.

 • rentier

  Czytam te wpisy i nie wierzę . Te cos donosiło na własną rodzinę , 53 raporty za kasę !!! Gdzie jest granica waszej głupoty i jaka jest cena judaszowych srebrników ?

 • Alonzo

  Po co afiszowac w tym artykule p. Mazurek to mąż Pani Prezydent skoro w tamtym czasie pewnie nawet sie nie znali – wykle czepianie byle czego byle tylko cos wytknac. Glosowalem na Panią Beatę w ostatnich wyborach i jestem zdania, ze mamy obecnie najlepsze wladze w Swidnicy w ciagu ost. 25 lat. Niestety ale uwazam ze teraz jest juz za pozno na takie rozliczenia, po 28 latach. Taki artykul mialby sens w moze w 1990 albo 1991 roku ale nie teraz. Teraz to zwykla gierka polityczna. A co do p Prezydent to ma moj glos w kolejnych wyborach za dobra robote dla miasta.

  • rentier

   Jak dla mnie możesz głosować nawet na Stalina , kogo interesuje zdanie kogoś kto tłumaczy kapusia ?

   • Obi von Kenobi ;-)

    A dla mnie to nie umiesz czytać ze zrozumieniem, Przeczytaj co komentujesz, a potem postaraj się zrozumieć 😉

  • Maciej Miłosz

   Nigdy nie jest za późno na sprawiedliwość.

 • Ewka

  “Brudna” kampania rozpoczęła się na dobre w naszym mieście. Jeśli nie można przyczepić się do czegoś merytorycznie, to pogrzebiemy trochę w przeszłości – ciocia, wujek, pradziadek do kogo się jeszcze dokopiemy? Pani prezydent dla mieszkańców ważne jest to co pani robi dla miasta. I to się liczy.

  • Maciej Miłosz

   Współpraca ze służbami okupanta Polski nie jest merytoryczna?

   • Obi von Kenobi ;-)

    zapytaj w PiSie – sporo tam ludzi z podobną przeszłością 😉

    • Maciej Miłosz

     Artykuł jest o Leszku Mazurku, jak będzie artykuł o PiSie, to zapytam. Póki co wróć z łaski swojej do tematu i nie rozmywaj.

     • Obi von Kenobi ;-)

      Więc po co w artykule 50% informacji o BSM ?
      Zero obiektywizmu, prywatne SMS, rzucanie odchodami by jak najwięcej się przykleiło, a “ciemny lud to kupi”.

     • Maciej Miłosz

      No jak na mnie BMS jest tu mało istotna, artykuł powinien skupić się na Leszku Mazurku – to on donosił za pieniądze. Moralność Pani Prezydent to nie moja sprawa.

  • Idunn

   Może i “brudna” kampania, jednak wartko wiedzieć, kto jest w najbliższym otoczeniu włodarza naszego miasta.

  • K.Karol

   Gdyby TW Medyk stanął przed sądem lustracyjnym, albo gdyby Leszek Mazurek nie był podłym kapusiem, to nikt by sprawy nie ujawniał, bo by jej nie było. Błędem jest mieszanie w to BMS bez ustalenia czy widziała o przeszłości męża, ale fakt ujawnienia przeszłości tego człowieka słuszny już jest, i to bardzo. Szkoda że tak późno. Ale wszelkie próby usprawiedliwienia zachowania tego płatnego kapusia są śmieszne. Za kasę sprzedał nawet rodzinę. Ustawił się na krzywdzie innych. I jeszcze miał czelność założyć maskę porządnego obywatela, który to wielce budował demokratyczną Polskę. Farbowany lis, w tamtym reżimie śliski, teraz pewnie też…i to usprawiedliwiając, stawiać się należy w jednym rzędzie z Piotrowiczem i całą komuszą spółką, która obecnie PiS zasila.

 • K.Karol

  Nie jest ważne kto i po co teczkę ujawnił….ważne, że ujawnił. Osoba, która za kasę donosiła, nawet na rodzinę jest, była i będzie podła. Tego się nie nabywa, takim się jest. Tłumaczenie, że czasy takie były, jest słabe. Wielu ludzi nie donosiło, a ci którzy byli zmuszenie w jakiś sposób, nawet jak się łamali to robili to “na odwal”. Bohater tekstu był pomocny, kreatywny i widać, że chciał się wykazać. Na spotkanie zabrał dziecko! Może w jego obecności kapował na dziadków tego dziecka….jeżeli to komuś nie przeszkadza, to jest równie skarlały moralnie, jak on. Taki Leszków Mazurków jest więcej, nadal uważania za zacnych obywateli, nadal na świeczniku….niedobrze mi.

 • Astro

  “Ostatni raport złożył we wrześniu 1989 roku. Dwa lata później stał się członkiem stowarzyszenia, promującego idee wolności i demokracji.” – tak właśnie drogie dzieci robiło się karierę po okrągłym stole – wczoraj donosiciel, dzisiaj-propagator idei wolności:)

  • Natalia

   I dlatego Polacy sa tam gdzie sa ……. ta ich wolnosc . Sitwa z takich ludzi oplotla

 • zniesmaczony

  Czy członkostwo Opus Dei jest poprawne czy naganne? Jakby nie patrzeć jest to służba dwóm panom. Tak tylko pytam 🙂

  • Nie usuwajcie konta!

   To ja odpowiem: byłoby naganne, gdyby było tajne i szkodliwe dla rodziny, znajomych.

   • zniesmaczony

    A jeżeli jest szkodliwe dla miasta? W końcu tam mieszkają znajomi i rodzina.
    Tajne? Nigdzie nie wyczytałem oświadczenia byłego prezia o przynależności do tej organizacji 🙂

    • Nie usuwajcie konta!

     Był o tym parę lat temu duży artykuł w Newsweeku. Autoryzowany.

   • henryk

    Dla mnie członkostwo w organizacji watykańskiej Opus Dei jest współpracą na rzecz obcego państwa i jest zdradą.Dlatego mówi się.że członek Opus Dei jest agentem

 • Ireneusz Kosikowski

  Kto jest w życiu bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem. Leszku jestem z Tobą

  • Młody

   Panie Irku jest pan moim bohaterem ! Trzeba być wielkim człowiekiem żeby wspierać kogos kto za kasę donosił nawet na swoją rodzine , kilka ladnych lat .

  • Natalia

   Nie uprawiaj socjotechniki ……….WSI odswiez historie ……

 • Krzysztof Czarnecki

  Znak czasów – usprawiedliwiać największą podłość, byle tylko dowalić PiSowi.

  • Natalia

   Masz racje ……..

  • pisfan

   hipokryzja, to znak czasów…
   dobry komuch, to PiS-owski komuch -> prokurator Piotrowicz, ambasador TW Wolfgang, sędzia Kryże…
   i wielu, wielu innych, których się usprawiedliwia, byle tylko byli “nasi, pisowscy”

  • Ryszard Kuc

   Gdyby uderzono w twojego partnera/partnerkę, żonę to tez byś tak reagował.

  • Ryszard Kuc

   Masz mało wiedzy, poczytaj a dowiesz jak to się dzisiaj robi
   za PiS – u.To dopiero są wymuszenia i szantaże, w łapaniu
   współpracowników i donosicieli.

   • Krzysztof Czarnecki

    Jeśli ma pan jakieś dowody w sprawie szantażów i wymuszeń, należy zgłosić to do organów ściągania, w przeciwnym razie popełni pan przestępstwo ukrywania dowodów przestępstwa.

 • Natalia

  Czlowiek , ktory wspolpracowal z WSI i SB zawsze bedzie ich . Oni sa jak pasozyty ,oplotli niemazle wszystkie dziedziny zycia gospodarczego a starsze pokolenie dobrze rozumie i pamieta. I dlaczego mnie to jakos nie dziwi .

 • zeus

  PZPR : mierna.ale wierna!!! jedni wydają swoje pieniądze,żeby pomóc innym ludziom inni sie upadlają żeby je posiąść.ZAMYKAM TEMAT.

 • Pepe Reina

  Przedsiębiorczy człowiek i tyle. Dziś karyna i seba również korzystają z dobrodziejstw Systemu i jakoś każdy ich klepie po pleckach.
  Paranoja polega na tym że człowiek zawsze szuka kozła ofiarnego wśród płotek, bo boi się mierzyć wyżej. A jak wiadomo ryba psuje się od głowy. Szeregowy TW jest jak socjał (zauważ podobieństwo nawet w nazwie) który przyssał się do cyca państwa i mimo że mógłby już przejść na pokarm stały, dalej wrzeszczy że chce do mamusi. Socjałowie, socjaliści, wszyscy z jednego wora – ciekawe ilu z komentujących było TW, ilu czynnie walczyło z władzą, a kto siedział w mieszkaniu z przydziału i posiorbywał kawkę z dala od całego zamieszania… a czy dziś jest inaczej?

  • zeus

   pepe nie widzisz róznicy ? w tamtych czasach jak czlowiek zaginął to dlatego ,że wywieźli do lasu , ubili i pochowali w miejscu , ze do dziś rodziny szukaja ciał. A dzisiaj, jak ktoś zaginie to tylko dlatego,że po pijaku wsiadł nie do tego pociągu….

 • Anty-Cebula

  Widzę że ludzie zaczynają niektórzy wrzucać Panią Prezydent do jednego worka, tak super rozumowanie. Do strzelania widzę większość pierwsza, a to że ktoś oberwie rykoszetem to już trudno tak?, niektórzy działali z własnej woli, a niektórzy pod karabinem przy swojej głowie albo rodziny. I co to za słowa “gratulujemy partnera”. Kurcze ludzie miejcie jakieś pohamowanie… Prezydent powiedziała że będzie stać przy nim, z neutralnego punktu widzenia dla mnie bardzo ważna cecha, wierność i lojalność, a skoro w takiej sytuacji potrafi ją zachować, to będzie mieć tą lojalność w stosunku do mieszkańców czyli Was Drodzy Państwo. BMS nie powinna obrywać rykoszetem za czyny w przeszłości innych ludzi. Jeśli takie jest wasze rozumowanie to mało się ono różni od polityki służb PRL, co z tego że tylko on, zastraszmy, zmieszajmy z błotem jeszcze jego bliskich bo czemu nie…

 • Anty-Cebula

  Widzę że ludzie zaczynają niektórzy wrzucać Panią Prezydent do jednego worka, tak super rozumowanie. Do strzelania widzę większość pierwsza, a to że ktoś oberwie rykoszetem to już trudno tak?, niektórzy działali z własnej woli, a niektórzy pod karabinem przy swojej głowie albo rodziny. I co to za słowa “gratulujemy partnera”. Kurcze ludzie miejcie jakieś pohamowanie… Prezydent powiedziała że będzie stać przy nim, z neutralnego punktu widzenia dla mnie bardzo ważna cecha, wierność i lojalność, a skoro w takiej sytuacji potrafi ją zachować, to będzie mieć tą lojalność w stosunku do mieszkańców czyli Was Drodzy Państwo. BMS nie powinna obrywać rykoszetem za czyny w przeszłości innych ludzi. Jeśli takie jest wasze rozumowanie to mało się ono różni od polityki służb PRL, co z tego że tylko on, zastraszmy, zmieszajmy z błotem jeszcze jego bliskich bo czemu nie

 • Bolesław Marciniszyn

  Każdy z nas odpowiada za swoje czyny i swoje życie i za nie odpowiada . BMS nie miała nic wspólnego za postępowanie w przeszłości aktualnego partnera .

  • adi

   Ja nie napisałem, że miała, tylko gratuluje partnera. Mnie byłoby wstyd. Tak po ludzku

  • Ryszard Kuc

   To jest uczciwe postawienie sprawy !

  • K.Karol

   Należy postawić pytanie, czy Pani Prezydent wiedziała o przeszłości męża? Jeżeli tak to powinna ponieść jakieś konsekwencje. Ukrywanie winnego jest karane. Jeżeli nie wiedziała, to już inna sprawa. Winny bezspornie jest bohater artykułu….podły człowiek, który za pieniądze donosił na rodzinę, i nie tylko. Wiedział że robił podłe rzeczy, inaczej stanął by przed sądem lustracyjnym i wszystko wyjawił. Dla mnie to jest człowiek pokroju Piotrowicza i spółki…
   Niemniej atak na BMS bez ustalenia, czy wiedziała o przeszłości męża jest niesmaczny.

 • Bolesław Marciniszyn

  Sorry ! ale z anonimami nie dyskutuję !!!!

 • Ryszard Kuc

  Tylko taka osoba, która pisze ten artykuł nie jest “uczciwym dziennikarzem”, bo pomija wiele spraw związanych z sytuacją polityczno – społeczną w tym okresie. Jest to przykład jak dziennikarz swoją gazetę upolitycznia i manipuluje w okresie zbliżającej się kampanii wyborczej do samorządów. Jest to nie tylko nieuczciwe, ale i obrzydliwe, bardzo świńskie. Ma rację Janusz, że w Polsce trwa moda na zabawę teczkami. Skoro PiS-owi nie zaszkodzili piotrowicze i przylebski i inni to tym bardziej BMS. Trudno żeby odpowiadała za swojego męża gdy go nawet nie znała albo dziadka albo syna albo ciocie… jestem zdegustowany bo podejrzewam w tym wszystkim jakąś walkę polityczna w tle. Ktoś na siłę szuka haka i widzi ze BMS dobrze s obie radzi ? Tym samym stawia się Pani redaktor w szeregu PiS – owskiego, obrzydliwie donoszącego zaplecza. Wszyscy wiedzą, że za tym stoi W. Murdzek były przegrany się do takiego poziomu i stoimy murem za Panią Prezydent, którą dziś portal Świdnica24, chce “poniżyć”.

 • Ryszard Kuc

  Tylko
  taka osoba, która pisze ten artykuł nie jest “uczciwym
  dziennikarzem”, bo pomija wiele spraw związanych z sytuacją
  polityczno – społeczną w tym okresie. Jest to przykład jak
  dziennikarz swoją gazetę upolitycznia i manipuluje w okresie
  zbliżającej się kampanii wyborczej do samorządów. Jest to nie
  tylko nieuczciwe, ale i obrzydliwe, bardzo świńskie. Ma rację
  Janusz, że w Polsce trwa moda na zabawę teczkami. Skoro
  PiS-owi nie zaszkodzili piotrowicze i przylebski i inni to tym
  bardziej BMS. Trudno żeby odpowiadała za swojego męża gdy go
  nawet nie znała albo dziadka albo syna albo ciocie… jestem
  zdegustowany bo podejrzewam w tym wszystkim jakąś walkę
  polityczna w tle. Ktoś na siłę szuka haka i widzi ze BMS dobrze s
  obie radzi ? Tym samym stawia się Pani redaktor w szeregu PiS –
  owskiego, obrzydliwie donoszącego zaplecza. Wszyscy wiedzą, że za
  tym stoi W. Murdzek były przegrany Prezydent Świdnicy. Jako
  mieszkańcy Świdnicy, pokażmy, że nie zniżymy się do takiego
  poziomu i stoimy murem za Panią Prezydent, którą dziś portal
  Świdnica24, chce “poniżyć”.

  • mm

   Artykuł nie jest może jakoś wybitnie neutralny, ale są w nim fakty, jest napisany obiektywnie i opisuje ohydnego kapusia, który donosił na rodzinę za pieniądze. Jak dla mnie wystarczy. Nie potrzebuję takiego rozbudowanego kontekstu, bo go znam. Każdy wie jaka była sytuacja polityczno-społeczna i nie ma co na siłę szukać usprawiedliwienia a tym bardziej zamieszczać go w artykule. Jeżeli dla kogoś pan Mazurek mimo tego jest autorytetem, bo wg niego artykuł ma na celu komuś zaszkodzić (a fakty schodzą na dalszy plan), to jego zdanie, jego ocena i jego priorytety. Nie wciskajmy na siłę interpretacji do artykułu. Jak widać w komentarzach każdy ma własną ocenę tej sytuacji.

  • Jolanta Pałac

   Niezaprzeczalnym faktem jest, że postawa biznesmena S.M jest nie do przyjęcia w kategoriach moralnych.Dobrowolnie donosić za kasę? Droga kariery też jest ciekawa i znamienna.

   A tak a propos. Obrzydliwe artykuły, manipulacje i nagonka na poprzedników były cacy, a teraz jak temat, tylko pośrednio, dotyka obecną władzę to jest be?

   To się nazywa fachowo schizofrenia.

   Jakim “uczciwym dziennikarzem” jest osoba pisząca artykuł wie każdy, który zagląda na Świdnica24 i na to forum. Niewątpliwie osoba ta nie skreśliłaby ani literki bez zgody “góry”. O ile wiem nie jest on z PISu 🙂 Znając jego przeszłość można przypuszczać, że nieźle się wkurzył na kolegę.
   Ciekawi mnie co wyniknie z tej “wojny na górze”. 🙂

  • mike

   Manipuluje , nieuczciwe , obrzydliwe bardzo świńskie , ….. niesiolowski zawitał na prowincji ???

 • Młody

  Ale dziś bagno czerwoni powychodzili z wszystkich nor żeby bronić dobrego imienia cesarzowej 😂 nawet Bolesław dzielnie stanal do obrony dworu .

  • Anty-Cebula

   A co ma piernik do wiatraka, to są dwie różne osoby, widzę że gimnazjum ma dzisiaj wolne, że taka aktywność co po niektórych pod artykułem… Idąc twoim tokiem rozumowania to jesteś współwinny tego że ptak zrzucił odchody na niewinnego człowieka bo szedł tak żeby cię nie trącić.

   • Młody

    Będzie wstyd jak się okaże pół urzędu broni cesarzowej i zamiast pracować hejtuje 😉

    • Anty-Cebula

     No tak trzeba być obowiązkowo urzędnikiem by dopiero bronić człowieka. Ok, ja nie mam więcej pytań. Wszystko wiem. Składam CV do UM

    • Ryszard Kuc

     Anonimowo to ty jesteś odważny, ale w innej konfiguracji, gdy trzeba się podpisać – to jesteś zwykłym tchórzem !

 • Bolesław Marciniszyn

  Proponuję nie czytać tej anonimowej tchórzliwej hołoty , co zatruwa nasze sumienie !!

  • Ryszard Kuc

   Jestem tego samego zdania !

  • Jolanta Pałac

   W tym przypadku nie ma już czego truć były kolego opozycjonisto.

   • Bolesław Marciniszyn

    Rozumiem frustrację
    przegranej ekipy ale ,żeby aż tak

    • Jolanta Pałac

     Kto tu jest przegrany to historia osadzi. Niestety rozmieniles idealy na srebrniki.

     • Bolesław Marciniszyn

      Internowani ideowcy byli na wystawie w gaelrii fotografii 35 lecia rocznicy stanu wojennego w Świdnicy w dniu 13.12.2017r. i żadnych tam Murdzków i Pałaców nie widziałem

     • Jolanta Pałac

      Zgadza się. Ideowcem się było, 35 lat temu i wielka szkoda że nim nie pozostało. Zamiana ideałów na synekury u czerwonych, donosy ma przyjaciół, dążenie do władzy “po trupach”……W tym kontekście obecność na wystawie ……Hm. Taki chichot historii.

     • Bolesław Marciniszyn

      Jolanta Pałac w roli autorytetu moralnego , można pęknąć ze śmiechu , proponuję spojrzeć w lustro . No cóż , odzywają się geny PZPR-owskiego aparatczyka !!!!

     • Jolanta Pałac

      Jak brak argumentów to walnąć na odlew kłamstwem. Coś mi to przypomina….
      Moje geny są OK . Do 3 pokolenia wzwyż nikt nie skalał się kumoterstwem z PZPR.

     • Bolesław Marciniszyn

      Po pierwsze :myślę ,że to nie jest kłamstwo , pracownicy pewnej fabryki w Świdnicy dobrze pamiętają sekretarza POP PZPR .
      Po drugie : Jakie Pani ma prawo oceniać innych !!!!!

     • Jolanta Pałac

      Jakiej fabryki i jak się nazywał sekretarz? Mój ojciec pracował w ZWAP I ŚFUP. Do partii nigdy nie należał. Z tego powodu pomimo wielkiej fachowosci nie wyskoczył ponad majstra, a nawet chcieli go zdegradować do tokarza. Dziadkowie nietutejsi. Dlatego powyższe wpisy traktuje jak zwykle oszczerstwo i insynuacje w Twoim stylu.
      Co do prawa oceny -to takie samo jak każdy inny na tym forum. I tak jestem delikatna 🙂

     • Bolesław Marciniszyn

      Ja w odróżnieniu od pani nikogo nie oceniam na tym forum , jestem przeciwny czytaniu anonimów i to wszystko. Proponuję zainteresować się historią członków PZPR-u w ŚFUP-ie

 • Kamil

  Czy Sławomir Mazurek – były prezes Stawów Milickich jest powiązany rodzinnie z Leszkiem Mazurkiem?

 • xdcam

  Ludzie PZPR a prezydent Swidnicy wywodzi się z tego środowiska, bawili się w podsłuchiwanie i w werbowanie współpracowników do donoszenia. na kolegów. Historii się nie cofnie i zwyczajnie wstyd bo kto lubi i kto będzie miał szacunek do kablarza chyba tylko sami kablarze

  • Ryszard Kuc

   Masz mało wiedzy, poczytaj a dowiesz jak to się dzisiaj robi za PiS – u.To dopiero są wymuszenia i szantaże, w łapaniu współpracowników.

   • Maciej Miłosz

    No tak, za PiS-u ludzie giną w katowniach, pobici przez milicjantów albo muszą uciekać za granicę i ukrywać się po lasach. Kaczyński jest gorszy niż Stalin. Chłopie…

    • Zenon

     Kaczyński ma prokuratora z tamtych czasów w ławach poselskich oraz TW Wolfganga. I to mu jakoś nie przeszkadza. A PiS lubi zabawę teczkami. A że swidnica24 rozpoczęła publikację teczek, to może codziennie odkrywajmy kolejne odsłony pn. kto donosił, a kto donosi? Czyli współpraca z SB lub S24.
     Brudna polityka i tyle w tym temacie. Szkoda tylko, że pani redaktor dała się w to bagno wciągnąć. Żal, naprawdę żal.

     • mm

      Za kasę albo wpływy to się wszystko opublikuje. Ciekawy pomysł z tym publikowaniem codziennie jednego kapusia. Ja bym poszedł o krok dalej i opublikował wszystkich od razu. Tylko skąd wziąć ich teczki. Masz dostęp? Mogę opublikować nawet u siebie i wkleić tutaj link.

   • mike

    Gościu to ty masz mało wiedzy. Porównywanie PISowskich rzekomo metod do SBeckich to jest chore. Chora jest twoja głowa albo esbecka.

 • Ryszard Kuc

  Tylko taka osoba, która pisze ten artykuł nie jest “uczciwym
  dziennikarzem”, bo pomija wiele spraw związanych z sytuacją polityczno –
  społeczną w tym okresie. Jest to przykład jak dziennikarz swoją
  gazetę upolitycznia i manipuluje w okresie zbliżającej się kampanii
  wyborczej do samorządów. Jest to nie tylko nieuczciwe, ale i
  obrzydliwe, bardzo świńskie. Ma rację
  Janusz, że w Polsce trwa moda na zabawę teczkami. Skoro PiS-owi nie
  zaszkodzili piotrowicze i przylebski i inni to tym bardziej BMS. Trudno
  żeby odpowiadała za swojego męża gdy go nawet nie znała albo
  dziadka albo syna albo ciocie… jestem zdegustowany bo podejrzewam w
  tym wszystkim jakąś walkę polityczna w tle. Ktoś na siłę szuka
  haka i widzi ze BMS dobrze s obie radzi ? Tym samym stawia się
  Pani redaktor w szeregu PiS – owskiego, obrzydliwie donoszącego
  zaplecza. Wszyscy wiedzą, że za tym stoi W. Murdzek były przegrany
  Prezydent Świdnicy. Jako mieszkańcy Świdnicy, pokażmy, że nie
  zniżymy się do takiego poziomu i stoimy murem za Panią
  Prezydent, którą dziś portal Świdnica24, chce “poniżyć”.

  • mm

   Artykuł nie jest może jakoś wybitnie neutralny, ale są w nim fakty, jest napisany obiektywnie i opisuje ohydnego kapusia, który donosił na rodzinę za pieniądze. Jak dla mnie wystarczy. Nie potrzebuję takiego rozbudowanego kontekstu, bo go znam. Każdy wie jaka była sytuacja polityczno-społeczna i nie ma co na siłę szukać usprawiedliwienia a tym bardziej zamieszczać go w artykule. Jeżeli dla kogoś pan Mazurek mimo tego jest autorytetem, bo wg niego artykuł ma na celu komuś zaszkodzić (a fakty schodzą na dalszy plan), to jego zdanie, jego ocena i jego priorytety. Nie wciskajmy na siłę interpretacji do artykułu. Jak widać w komentarzach każdy ma własną ocenę tej sytuacji.

  • zeus

   donosiciel, manify aborcyjne, wulgarne plakaty na rynku, jad i nienawiść do ludzi o odmiennych poglądach, róbta co chceta. Nie dziwię się ,że dzieci i młodzież wyszukują sobie zabawy typy: wieloryb etc skoro …..patrz wyżej, bo skąd mają wziąść przykład, jak wszystkie autorytety zostały już wyśmiane, włącznie z rodzicami….

  • rentier

   Rysio brakuje tylko z twojej strony bukietu biało czerwonych goździków i wyznania miłości BMS .

 • Gosia

  Daleka jestem od polityki i jej gierek. Zastanawia mnie fakt jak “człowiek” dla korzyści materialnych możne robić takie rzeczy i spokojnie z tym żyć, spoglądając codziennie w lustro, a gdzie moralność, etyka i uniwersalne zasady, które powinny przyświecać każdemu z nas byśmy nie zapominali o swojej godności,człowieczeństwie i poszanowaniu drugiego człowieka.

  • Jerzy Jakubowski

   w normalmym Państwie prezydent miasta powinna odejść z urzędu.

   • Anty-Cebula

    A co ma Prezydent do działania kogoś z przed prawie 30 lat, pewnie nawet się nie znali. Ludzie ja nie wierzę w to że jesteście tak prymitywni w myśleniu. Ona go zmuszała, czy nawet zatrudniła jeśli chciał?, Ona dawała mu papiery i zadania? NIE!. W normalnym państwie nie ma. Tutaj chodzi o niego nie o nią. Powiem ci co jest normalnym państwie, w normalnym państwie ludzie myślą trzeźwo a nie jak typowi sebix 500+. Tyle w temacie. Już jednemu tak pisałem że co ma piernik do wiatraka

 • Krysia Kraska

  A ja cenię ludzi,którzy pomimo różnych zawirowań ,ułożyli sobie piękne życie,którzy żyją teraz godnie
  Każdy z Nas popełniał błędy,robił głupoty ,z różnych powodów..Żyliśmy w chorym Państwie..
  Był czas na rozliczanie,z różnych powodów tego nie zrobiono.Czy teraz jest to potrzebne????
  Mam wrazenie,że ponad 20 lat temu świadomie nie ujawniono tych teczek,tylko po to ,by nimi grać przez lata dla potrzeb jakiegoś idioty…i takich ludzi nalezy się obawiać..
  Pani Prezydent,jestem z Panią,bo myslę,ze tu chodzi o jakąś grę przeciwko Pani..Świnie były ,są i będą..
  A tak na koniec to nie donosił na porządnych ludzi jak wynika z artykułu cyt.. informował o konflikcie w spółdzielni w Grodziszczu, opisując wszelkie oszustwa, nieprawidłowości i „lewizny” jednego z byłych prezesów. -więc nie był draniem..

  • Andrzej

   Proszę przeczytać cały tekst. Za kasę donosił nawet na rodzinę.

   • Mariusz

    Tak napisała Pani redaktor, a jaka jest prawda? Tak łatwo kogoś ocenić nie znając kontekstu. Nie znam bohatera artykułu, ale myślę, że zanim się zawyrokuje, warto wiedzieć coś więcej. Dla mnie to nagonka na BMS – nie można na nią niczego znaleźć, to poszukajmy na bliskich. Jakim prawem krytykuje otwarcie “dobrą zmianę” np. w szkołach.

  • zeus

   ja szukam swojej rodziny po lesie już 50 lat i do dziś nie wiem gdzie leżą, ale to pewnie przez te zawirowania,błedy i głupoty ludzi Krysiu nieprawdaż?

  • Natalia

   To zglos go na swietego…… ale odwrocenie rzeczywistosci.

 • Stanislaw Kotelko

  Gdyby Prezydent Moskal – Słaniewska należała do PiS i sprawowała urząd z pisowskiego nadania nikt by teczek nie ruszał i w nich niczego nie szukał jak to ma miejsce w wielu innych przypadkach z pisowskimi posłami włącznie. Jest jednak reprezentantką lewicy i trzeba pilnie szukać na nią haka przed kolejnymi wyborami. Myślę, że jednak społeczeństwo świdnickie jest mądrzejsze niż autorzy tej podłej prowokacji.

  • mike

   To nie prowokacja to fakty. Nie myl pan pojęć.

   • Mariusz

    Szanowny mike, jakie fakty odnośnie prezydentki? Kobita w 1983 roku była nastolatką… Chyba w ubiegłym roku obchodziła 50. Ktoś rozpoczął nikczemną kampanię a zmanipulowana gawiedź w to idzie jak w dym! Wojciech głęboko zakorzenił się w pustych głowach.

    • mike

     Szanowny Mariuszu. Ja tylko wspomniałem o fakcie i nie mieszam tego z panią prezydent , która nie z tym nic wspólnego , Mazurek owszem.

   • Stanislaw Kotelko

    Prowokacja to właśnie odpowiednie wykorzystanie faktów.Kłamstwo i zmyślenie to oszczerstwo. Proszę nie pouczać nie znając podstawowych pojęć.

    • mike

     Kłamstwo i zmyślenie to oszczerstwo . A skąd masz taką pewność , głowę dasz ? Bronisz swoich kablarzy , donosicieli , szpicli itp ?

 • Mariusz

  Hipokryzja!!! Cały artykuł o donoszeniu, a kto “sprzedał” osobistego i tak bardzo emocjonalnego SMS- a BMS redakcji? Nikt o tym nie pomyślał? Strzeż się wrogów, ale chroń Panie przed przyjaciółmi. Pani redaktor, słabe to. Zagrała Pani nikczemnie. Pomyślała Pani o rodzinie prezydentki, o jej dzieciach, starszych rodzicach? To im dziś przyszło stawić czoła prowincjonalnemu newsowi, który od podstaw miał zainicjować kampanię prezydencką Wojciecha i Ireneusza. A propos, obaj Panowie dość często się ostatnio lansują. Przypadek? Nie sądzę. Świdnickie piekiełko. Pani Beato, jesteśmy z Panią. Proszę się nie bać- boją się ci, którzy tak podle atakują. Mam to gdzieś, kim był Pani mąż, widzę co robi Pani dla miasta – i to jest dla mnie ważne!

 • adi

  Donosił na płotki? To teraz postaw siebie, swojego brata ojca czy wujka na miejscu tej płotki. Zmienia się punkt widzenia?

  • Pepe Reina

   Nie mam w zwyczaju wysilać się i tłumaczyć ludziom wyrywającym słowa ze zrozumiałego kontekstu.

 • Stanislaw Kotelko

  Dlaczego zniknął z portalu mój wpis? Szanowna Redakcja wystraszyła się prawdy?

 • Młody

  Tak się zastanawiam dlaczego temat przeszedł do zakładki polityka ? Powinien być chyba w kulturze ? Tak bliżej ludzi .

 • Joanna Świdnicka

  Nie ukrywam, ze liczę, ze BMS jakiś honor ma i zwyczajnie poda się do dymisji. Nie sprawdza się jako prezydent. Nie potrafi prowadzić inwestycji miejskich, ani zarządzać miastem. Powsadzała na stołki doradców starszych od węgla, którzy nie maja pojęcia o nowoczesnej ekonomi, o dotacjach nie wspomnę. Pominę oczywistą oczywistość, ze za uszami maja z pewnością równie wiele jak TW Medyk. Nie popieram zaciekle Pana Murdzka,,,,,, tak Pana, bo przy takich ludziach jak BMS i jej pożal się Boże małżonek, każdy jest PANEM. Wole by mój prezydent się modlił, niż kradł, donosił, intrygował i udawał, ze coś robi, gdy tym czasem uprawia prymitywne kolesiostwo.

  • pisfan

   mam nadzieję, że wybór będzie jednak dużo większy niż jedynie żona komuszego kapusia lub jakiś podnóżek biskupa…

  • Paw

   No i jak nie przyznać racji współczesnym Katonom,że dziedzictwo okrągłego stołu
   jest wstrętne i trzeba ten ukłąd zniszczyć! Doprawdy,jak można bronić kapusi,którzy za judaszowe pieniądze,kablowali kolegów,a potem będą pewnie
   mówić jak TW Bolek,że to wygrał w totolotka.Pfu!Przypomniał sie jeden stary aktor jak beczał w telewizji i przepraszał za swoje donosy.Miał jednak odwagę!
   Cy ten pan Mazurek, miałby taka odwagę? Wspomniany aktor swoimi donosami
   wsadził do paki jednego z patriotów. Dziwie sie niepomiernie tym internautom,którzy tak gorliwie bronia kapusia. A pani BM-S nie będę wspołczuł.
   Jestem przekonany,że wiedziała o sprawkach męża.No, chyba,że poczuje sie jak pisarz Jasienica, na którego tak dzielnie kablowała współmałzonka,pisząc raporty w łazience…

  • Anty-Cebula

   A ja liczę że ty się zwolnisz z pracy, albo i nawet wyjedziesz z kraju, nawet kontynentu bo twój mąż, chłopak, narzeczony, wszystko jedno kogoś zastrzeli albo kogoś okradnie srogo, albo najlepiej to do więzienia z nim idź, co wy ludzie bierzecie, na nim się skupcie co ona wam zrobiła. Donosiła razem z nim?

   • Idunn

    Dobór ludzi do swojego otoczenia, też świadczy o człowieku.

   • Joanna Świdnicka

    Cebula :), A Ty myślałeś o tym , żeby wsiąść udział w jakiś kursach doszkalających z pisania w języku polskim? Polski język, trudny język, a i te kropki i kreseczki, można oszaleć. Po co to komu :). Wiem, wiem łatwiej napisać donoś, niż wypracowanie 🙂

 • Alojzy

  A mi się wydaję, że pisiory biorą się za miasta / obszary, w których jeszcze nie rządzą 🙂

  • Franek

   Tak, tak , pisiory kazały panu Mazurkowi donosić przez wiele lat i brać za to pieniądze., po to by po latach odium wstydu spadło również na jego żonę, którą pełni funkcję prezydenta miasta…

   A tak serio, to :

   1. NIC nie tłumaczy tego pana za łajdactwa jakich się dopuścił.
   2. Jego obecna żona nie była konfidentem, więc akurat ona nie musi się z tego tłumaczyć.

   Takie jest moje zdanie.

   • Anty-Cebula

    I to jest zdanie Racjonalne, trzeźwo przemyślane. Szkoda że tak malo ich tutaj

   • Alojzy

    Całkowicie się z tobą zgadzam, ale wiadomo jaka jest opinia publiczna i myślę, że obraz obecnej Pani prezydent się troche zmieni 🙂

 • men777

  Frajer powinien się powiesić bo nie jedna osoba i rodzina cierpiała za takiego konfidenta, Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska zakupy robila w Pewexie gdzie nie jedna rodzina nie miała co jeść, odwołać ją trzeba ze stanowiska Prezydenta Miasta Świdnicy bo przypadkiem na pewno się nie znalazła na tym stanowisku, jej mąż musiał maczać palce w jej karierze, DONOSICIELE, szubienica powinna być na rynku by tam wisieli tacy oprawcy, dzieci SB!!!

  • Anty-Cebula

   AHAHAHAHAHAHAAH, tak mieszał w mózgach każdego mieszkańca miasta który ma wolną wolę w dzisiejszym świecie. O nieee wygrałeś facet, wygrałeś!!! Umarłem haha! men777 na Prezydenta!!

  • Mariusz

   “Powinien się powiesić” ???? Droga Redakcjo, gdzie cenzura? Nie wspomnę o ostatnim zdaniu show mena777… Portal mogą czytać nieletni a poziom dyskusji sięga już rynsztoka. Ktoś to kontroluje? Na litość – Ludzie, kontrolujcie swój język!!!

 • zeus

  Pepe szanuje Twoje poglądy i cieszę się,że jednak zauważasz tę różnicę.

 • Stanislaw Kotelko

  Ciekawe, że nikomu nie przeszkadza, współpraca z SB męża nowomianowanej pani prezes Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej – tenże mąż został w nagrodę ambasadorem RP w Berlinie…..

  • Andrzej

   Panie Stanisławie.Proszę rozszerzyć swoją wypowiedź. Tzn. co jest w aktach męża Pani prezes TK ? Nic nie ma bo na nikogo nie doniósł w przeciwieństwie do P.Mazurka

   • Stanislaw Kotelko

    Jest mnie więcej to samo, co w teczce p. Mazurka. Osobiście teczki tej nie widziałem, podobnie jak świdniczanie nie widzieli teczki małżonka p. prezydent, ale znam sprawę z dość licznych relacji prasowych.

    • Franek

     Proszę opierać się na faktach i nie zasłaniać się ” licznymi doniesieniami prasowymi”.
     Poradzę : proszę wejść na stronę internetową IPN.

 • Stanislaw Kotelko

  Drugi, dzisiejszy mój wpis znów został wycięty. Gratuluję Redakcji obiektywizmu i odwagi!

 • sowa madra glowa

  ktoś kto ujawnia współpracowników SB jest podły??? no. Pani Prezydent. nie o taką Polskę się biliśmy.

 • Obi von Kenobi ;-)

  Tak Panie Henryku, złapał mnie pan … robię to tylko i wyłącznie dla etetu :-)))) , ale wcale nie przepraszam !!
  I tylko poczucie estetyki zostanie poszkodowane po namalowaniu pasków na historycznym bruku.
  To takie małostkowe, takie typowo polskie … polecam obejrzeć “Dzień świra” :-))

 • Stanislaw Kotelko

  A ten artykuł będziecie zamieszczać aż do wyborów samorządowych?

 • Artur

  Na prośbę prezydent redakcja poinformowała o zawartości teczki Leszka Mazurka, co miało pozostać wyłącznie do jej wiadomości. Niestety, przed publikacją Beata Moskal-Słaniewska przesłała do swoich znajomych sms i: I tylko dlatego publikacja ujrzała światło dzienne.

 • Artur

  Świdnica pamięta …Belimor, Elektromis, Polski Partner, jeden wielki przekręt, Z donosicieli SB ,UB, konfidentów, partyjnych watażków w jeden dzień przemienili się na biznesmenów, właścicieli firm prywatnych, managerów, przedsiębiorców, prezesów itp.

 • jestem z miasta

  Czy p. Prezydent miała wpływ na to kim był jej obecny mąż żenada szukanie szpili żeby wbić w nie tą osobę co trzeba .

 • Grzegorz Jasiński

  Wybory były wolne – znudził się Murdzek i jego ekipa to Świdniczanie wybrali sobie czerwone władze, może z sentymentu, może z tęsknoty… A przecież z buzi ten pan taki sympatyczny, podobnie jak pani prezydentowa, pogromczyni drzew w naszym mieście.

 • disqus_7TpN2gkLJ2

  Dziwi mnie wymieniony w artykule p.Edward. W firmie jego żony, w biblioteczce znajdującej się w ogólnodostępnej dla uczestników szkolenia sali znajduje się książka (bodajże “Dzieła zebrane Lenina”), w której już na pierwszej stronie widnieje dedykacja “Panu Edwardowi, z wyrazami wdzięczności, Partia”.

 • KrissKross

  Najzabawniejsze jest to że całej Polsce w tych latach od sbeków po opozycje ten cały PRL wisiał i powiewał. Tymczasem w widnicy nie

 • MówieWam

  Gorliwa debata oczywiście jak zawsze w Polsce, nad przeszłością. Nie mnie oceniać, bo polityka interesuje mnie tak jak fizyka kwantowa – wcale. Ale jedno doprowadza mnie do szału, skupianie największej uwagi na przeszłości. Jak tak dalej pójdzie i częściej spoglądać będziemy w przeszłość niż przyszłość to naprawdę słabo skończymy. A teraz czekam na komentarz, który pięknie skategoryzuje mnie jako „lewaka,
  POwca” czy jak to się tam jeszcze nazywa.

  Gdyby całą tą uwagę, którą kierujemy na przeglądanie przeszłości skierować na rozwój, na pewno wyszłoby nam to na dobre!
  Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.

 • Stanislaw Kotelko

  Znowu się przypomniało? Zapewne będzie kontynuacja aż do wyborów samorządowych. Tylko wynik może być odwrotny od zamierzonego…..

 • Pingback: Prezydent Świdnicy walczy o reelekcję. Zapowiada: będę dalej sadzić kwiatki - Swidnica24.pl - wydarzenia, informacje, rozrywka, kultura, polityka, wywiady, wypadki()