Strona główna 112 Strażacy apelują o niewypalanie traw

Strażacy apelują o niewypalanie traw

0

Bądźmy odpowiedzialni. Szanujmy środowisko i nie stwarzajmy niepotrzebnego zagrożenia – apelują Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Marcinowice. Strażacy w ubiegłym tygodniu przeprowadzili akcję informacyjną na temat zakazu wypalania suchych traw i nieużytków.
Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na problem rozpalania ognia w miejscach niedozwolonych. W każdej miejscowości wywieszony został plakat informujący o zagrożeniach, ale również konsekwencjach takich zachowań.

Na terenie gminy Marcinowice jest sześć jednostek OSP: w Marcinowicach, Zebrzydowie, Tworzyjanowie, Strzelcach, Śmiałowicach i Mysłakowie.

W okresie wiosennym strażacy wielokrotnie są dysponowani do pożarów nieużytków. Skutki takich akcji poza zużytym sprzętem strażackim oraz poświęconym wolnym czasem ochotników to ogromne straty w środowisku naturalnym. Wypalanie traw i nieużytków stworza zagrożenie pożarowe dla sąsiednich lasów, upraw rolniczych oraz zabudowań gospodarczych.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody „ Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”. Natomiast zgodnie z kodeksem wykroczeń za wypalanie traw grzywna może wynieść nawet 5000 zł. W sytuacji, gdy podpalenie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone jest mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat.

/ Urząd Gminy w Marcinowicach/