Strona główna 0_Slider Sesja Rady Miejskiej z nagrodami dla sportowców

Sesja Rady Miejskiej z nagrodami dla sportowców

1

W piątek, 31 marca o godz. 10.00 rozpocznie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy, podczas której wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia przyznane przez prezydenta Świdnicy za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Radni rozpatrywać będą 10 projektów uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Szymanowskiego – Paderewskiego w Świdnicy; w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2017 roku.

Przedstawiony zostanie także projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, po opinii kuratora oświaty.

/UM w Świdnicy/