Strona główna Wydarzenia Świebodzice Rondo do poprawki

Rondo do poprawki

3

Uszkodzona nawierzchnia ronda na drodze wojewódzkiej nr 374 w Świebodzicach będzie naprawiona. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przeprowadziła niedawno przegląd tego odcinka, w ramach gwarancji wykonawca poprawi najbardziej uszkodzony fragment.

Zdjęcie UM Świebodzice

W sprawie ronda interweniował w DSDiK burmistrz Bogdan Kożuchowicz, wiele zgłoszeń napłynęło także do świebodzickiego magistratu od samych mieszkańców miasta. – Zostały stwierdzone spore ubytki warstwy ścieralnej na szerokości całego ronda na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Strzegomską, a Łączną – mówi Natalia Kita, Kierownik Działu Zarządzania DSDiK we Wrocławiu. – Konieczne będzie sfrezowanie tego odcinka i położenie nowej warstwy.

Komisja dokonująca przeglądu nakazała także m. in. uregulowanie włazów wystających na części jezdni i chodnika w obrębie ul. łącznej, a także usunięcie zastoisk wodnych i uzupełnienie wytartego w wielu miejscach oznakowania poziomego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek do 20 maja 2017 r.

Agnieszka Bielawska-Pękala, UM Świebodzice