Strona główna 112 Nowy szef Aresztu Śledczego w Świdnicy

Nowy szef Aresztu Śledczego w Świdnicy

3

Zmiana na stanowisku szefa świdnickiego Aresztu Śledczego. Do  przekazania obowiązków doszło podczas uroczystej odprawy z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu płka Tomasza Raczyka.

Kierujący Aresztem Śledczym w Świdnicy od nieco ponad roku mjr Krzysztof Krasowski  został 6 marca 2017 r. powołany na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku. Natomiast w jego miejsce do pełnienia obowiązków dyrektora świdnickiego aresztu powołano mjr. Wojciecha Sączawę (na zdjęciu pierwszy z lewej), dotychczasowego zastępcę dyrektora.

Pomimo krótkiego okresu pełnienia służby w Świdnicy przez mjr. Krzysztofa Krasowskiego, niewątpliwie był to czas bardzo owocny i pracowity. W jednostce zrealizowano wiele inwestycji, zapoczątkowano współpracę z kontrahentami zewnętrznymi w związku z realizowanym programem „Praca dla więźniów”, a przede wszystkich wykonano wiele zadań o charakterze resocjalizacyjnym, a także w celu ochronny społeczeństwa. Ustępującemu dyrektorowi załoga świdnickiego aresztu serdecznie podziękowała za współpracę, a także wkład w rozwój jednostki. Jednocześnie skierowano dla niego życzenia dalszych sukcesów na niwie polskiej penitencjarystki.

Nowy dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy mjr Wojciech Sączawa w szeregach Służby Więziennej pozostaje od 1 maja 2004 r., od początku będąc związany z pionem penitencjarnym. Od 1 czerwca 2012 r. pełnił on obowiązki zastępcy dyrektora jednostki.

Tekst: por. Bartłomiej Perlak
Zdjęcie: por. Jarosław Szumin

Poprzedni artykułMusical świdnickiej „Trójki” po raz pierwszy na deskach teatru [FOTO]
Następny artykułNabór do Świdnickich Recenzji Muzycznych na ostatniej prostej