Strona główna 0_Slider Nadzwyczajna sesja świdnickiej Rady Miejskiej

Nadzwyczajna sesja świdnickiej Rady Miejskiej

6

Już jutro, 24 marca, świdniccy radni zbiorą się na nadzwyczajnej sesji. Obrady poświęcone będą uchwale o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na opinię kuratora oświaty w sprawie nowej sieci szkół w Świdnicy. Początek sesji o 16.30 w sali narad USC przy ulicy Armii Krajowej 47.

Nowe prawo oświatowe, na mocy którego od 1 września tego roku gimnazja będą wygaszane, a w ich miejsce powstanie 8-klasowa podstawówka, dały szczególne uprawnienia kuratorom oświaty. To oni opiniują ustalenia samorządów w sprawie nowej organizacji sieci szkolnej w gminach. Opinia jest wiążąca i nie przysługuje od niej zażalenie, a władze gminy mogą jedynie złożyć skargę do WSA. Zgodę na taki krok musi wyrazić Rada Miejska.

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy, że zdaniem władz Świdnicy opinia kuratora nie spełniła wymogów prawnych. Kurator miał zdaniem wnoszącej projekt uchwały prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej dokonać arbitralnego rozstrzygnięcia bez podania podstaw prawnych. Opinia kuratora jej zdaniem nie zawiera oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych przez Radę Miejską oraz oceny w zakresie zapewnienia przez gminę możliwości realizacji obowiązku szkolnego.

Przypomnijmy. W uchwale przyjętej przez Radę Miejską w Świdnicy publiczną sieć szkolną, stworzona w związku z reforma oświaty, miało tworzyć sześć szkół podstawowych. Wszystkie gimnazja miały zostać wchłonięte” przez te szkoły. Największe kontrowersje budził plan przeniesienia SP 315 do budynku Gimnazjum nr 2 oraz konieczność umieszczenia w tym samym obiekcie na co najmniej 2-3 lata ostatnich klas SP nr 1 (szkoła ma być rozbudowana). Tymczasem kurator oświaty w swojej opinii, która ma większe znaczenie niż uchwała samorządu, zadecydował, że Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 2 muszą zostać przekształcone w samodzielne szkoły podstawowe.

/asz/