Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Bezrobotni posprzątają gminę

Bezrobotni posprzątają gminę

3

30 osób bezrobotnych z 21 sołectw gminy Świdnica znajdzie do listopada zatrudnienie w ramach programu prac społecznie użytecznych. Łącznie przepracują 10.800 godzin, a koszt zdania wyniesie 87.480 złotych. Wzorem lat ubiegłym koordynatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zdjęcie archiwalne

Osoba uczestnicząca w pracach społecznie użytecznych musi spełniać jednocześnie 3 warunki, tj. musi to być osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystająca z pomocy społecznej. Dzięki temu zachowuje nadal status osób bezrobotnej.

Praca polegać będzie na porządkowaniu terenów zielonych, placów zabaw, terenów przy placówkach oświatowych i miejscach użyteczności publicznej. Nadzór nad pracownikami społecznie użytecznymi sprawować będą sołtysi z następujących miejscowości: Gogołowa, Jagodnika, Miłochowa, Krzczonowa, Bystrzycy Dolnej, Sulisławic, Krzyżowej, Jakubowa, Lutomi Dolnej, Lutomi Górnej, Mokrzeszowa, Niegoszowa, Pogorzały, Pszenna, Słotwiny, Wieruszowa, Wilkowa, Witoszowa Dolnego, Witoszowa Górnego, Makowic i Opoczki.

/UG Świdnica, opr. red./