Strona główna 0_Slider Rusza modernizacja Parku Centralnego

Rusza modernizacja Parku Centralnego

6

Park Centralny w Świdnicy zostanie poddany rewitalizacji. Pierwsze prace rozpoczną się w marcu tego roku od uporządkowania i przebudowy potoków oraz stawu. Przetarg na wykonanie robót wygrało Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekolgicznych „EKO-WOD” spółka z o.o. ze Świdnicy, które wykona zadanie za 1,55 miliona złotych.

Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki zostały już oznaczone.

Zakres prac obejmować będzie oczyszczenie koryta Witoszówki przepływającej przez Park Centralny, naprawę skarp, a także wyspy oraz Stawu Pływackiego i Gondolowego. Przeprowadzona zostanie również wycinka chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew oraz samosiejek. W sumie usunięte zostanie ok. 10% całości drzewostanu w parku, czyli około 200 sztuk. Dodatkowo zostanie on uporządkowany poprzez wykonanie cięć sanitarnych. W miejsce wyciętych drzew zasadzone zostaną nowe, w sumie 335 sztuk, zgodnie z decyzjami administracyjnymi Starosty oraz Prezydent Świdnicy. Plac budowy został już przekazany wykonawcy robót.

Przystępujemy do pierwszego etapu prac związanego z przywróceniem Parkowi Centralnemu jego dawnego charakteru. Chcemy, aby to miejsce ponownie stało się obszarem wypoczynku dla mieszkańców miasta, w każdym wieku. Dlatego zdecydowaliśmy się na wzbogacenie terenów zielonych o kolejne nasadzenia, rozbudowę placu zabaw, dostawienie nowych ławek, budowę fontanny, która będzie centralnym punktem tego miejsca oraz na przebudowę akwenów wodnych, które chcielibyśmy, aby w przyszłości spełniały funkcję rekreacyjną dla odwiedzających park – mówi Marek Suwalski, zastępca Prezydent Miasta Świdnicy.

Miasto pozyskało 9 mln zł dofinansowania na rewitalizację Parku Centralnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś II działanie 2.5 – rozwój terenów zielonych w miastach. Projekt jego przebudowy obejmuje cały, ponad 12-hektarowy obszar. Planowane jest odtworzenie historycznego wizerunku tego miejsca oraz wzbogacenie go o nowe nasadzenia.

Zakres prac w ramach dofinansowania obejmie nowe nasadzenia: drzew liściastych – 460 (w tym wspomniane wcześniej nasadzenia zastępcze), drzew i krzewów iglastych– 756, roślin ozdobnych: różaneczników – 1567, róż – 3913, bylin i paproci – 28 630, pnączy – 4626, kwiatów sezonowych (tulipany, begonie i pelargonie) – 4080, traw rabatowych – 2564 oraz krzewów liściastych – ok. 25 000. Powstaną nowe nawierzchnie alejek parkowych i ścieżki rowerowe, oświetlenie parkowe oraz mała architektura (ławki, kosze, stojaki rowerowe).

Mateusz Jadach
Biuro Prezydenta Miasta

Zdjęcia Artur Ciachowski