Strona główna 0_Slider Dwa miliony na pracownie zawodowe

Dwa miliony na pracownie zawodowe

0

Szkoły zawodowe prowadzone przez powiat świdnicki otrzymają nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni zawodowych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt przewiduje doposażenie 8 zespołów szkół zawodowych: Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy, Zespołu Szkół w Strzegomiu, Zespołu Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach oraz Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który pozwoli na przybliżenie uczniom szkół zawodowych rzeczywistych warunków pracy.

Wartość całego projektu to 2.210.046 zł. Ze środków unijnych powiat świdnicki otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.827.845,11 zł. Za te środki doposażone zostaną pracownie w zawodach z branży usługowo-gospodarczej – technik hotelarstwa, technik obsługi ruchu turystycznego, technik spedytor i technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik fryzjerstwa, fryzjer, sprzedawca, z branży informatyczno-elektronicznej – technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk oraz w zawodach związanych z koleją – technik transportu kolejowego i związanych z górnictwem odkrywkowym – technik górnictwa odkrywkowego.

Nowoczesny sprzęt, który powiat świdnicki zakupi w ramach projektu jest bardzo różnorodny, tak jak różnorodna i bogata jest oferta kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego dla absolwentów gimnazjów, a później dla absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie naszych szkół zawodowych będą mogli korzystać z profesjonalnie wyposażonych pracowni multimedialnych, pracowni do obsługi klientów w sklepach, biurach podróży, recepcjach hotelowych, biurach rachunkowych, firmach graficznych, pracowni do obsługi logistycznej i spedycyjnej w firmach i przedsiębiorstwach, ale również będą mogli zapoznać się z obsługą nowoczesnych urządzeń z branży elektrycznej, kolejowej czy górniczej.

To już drugi tego typu projekt powiatu, który otrzymał dofinansowanie z UE. W nowoczesny sprzęt do pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych wyposażone zostaną w 2017 roku również wszystkie licea ogólnokształcące Powiatu Świdnickiego.

Grzegorz Stawarz
Wydział Oświaty i Wychowania
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
opr. red.