Strona główna 112 Przypominają o odśnieżaniu

Przypominają o odśnieżaniu

4

Straż Miejska w Świdnicy apeluje do właścicieli prywatnych nieruchomości, administratorów, użytkowników, aby pamiętali o obowiązku utrzymania czystości na chodnikach przylegających do ich nieruchomości, służących do użytku publicznego, poprzez systematyczne usuwanie z nich śniegu, a w razie oblodzenia, ich uszorstnianie. Za uchylanie się lub nie wywiązanie z tego obowiązku ustawodawca przewidział karę grzywny.

zima-w-miescie-2016-01-03-4

Co więcej, na zarządcę, właściciela czy też użytkownika nieruchomości spada całkowita odpowiedzialność cywilna za skutki ewentualnych wypadków, spowodowanych brakiem dbałości o przylegający do posesji chodnik. Jeśli zatem ktoś doznałby urazu w wyniku pośliźnięcia na nieodśnieżonym, oblodzonym chodniku, skutki tego mogą być znacznie dotkliwsze niż grzywna. Osoba poszkodowana może wtedy zażądać od właściciela zwrotu wszelkich wydatków na leczenie, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa i pokrycia innych kosztów związanych z czasowym wyłączeniem z aktywności zawodowej.

Wszystkich zainteresowanych przepisami, które dotyczą kwestii odśnieżania, odsyłamy do lektury OBWIESZCZENIA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 8 listopada 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica, gdzie w § 4 ust.1 pkt 1 i 3; ust. 2 pkt 1; ust. 3 i 4 wskazane są, już szczegółowo, obowiązki właścicieli nieruchomości w tym zakresie.

Marek Fiłonowicz, Straż Miejska w Świdnicy