Strona główna 0_Slider Powiat szykuje się do reformy oświaty

Powiat szykuje się do reformy oświaty

0

Zdecydowanie mniej problemów niż gminy z wprowadzeniem reformy oświatowej będzie miał powiat. Samorząd prowadzi szkoły specjalne oraz ponadgimnazjalne. Pierwsza uchwała dotycząca nowej sieci zostanie przedstawiona na najbliższej sesji Rady Powiatu. Zaproponowane rozwiązanie trafi później do Kuratorium Oświaty oraz związków zawodowych.

LiceumOd 1 września tego roku rozpocznie się wprowadzanie 8-klasowej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum i dwustopniowych szkół branżowych w miejsce zawodówek. Wygaszane będą gimnazja. Jak czytamy w projekcie uchwały Rady Powiatu, zmiana dla szkół prowadzonych przez tę jednostkę nie pociągnie żadnych skutków społecznych. Działające w zespołach szkół specjalnych i ośrodkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych gimnazja (powiat prowadzi 7 tego typu szkół) będą wygaszane aż do całkowitej likwidacji w 2019 roku.

Od 2019 roku dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne staną się szkołami ponadpodstawowymi. Tym samym rozpoczną działanie 4-letnie licea i 5-letnie technika. Do roku 2022 w przypadku liceów i 2023 w przypadku techników dwa systemy nauczania będą prowadzone równolegle. Od września 2021 roku zostaną utworzone szkoły branżowe II stopnia, dające możliwość zdania matury.

Nie zmienią się siedziby szkół. W powiecie będzie działać 7 szkół branżowych I stopnia, 4 szkoły branżowe II stopnia, 7 liceów, 8 techników, 8 szkół policealnych, 5 liceów dla dorosłych.

Projekt zostanie przedstawiony radnym 1 lutego podczas XXIX sesji Rady Powiatu. Początek obrad o godzinie 16.00 w sali narad starostwa.

/red./