Strona główna 0_Slider Ponad 8 ,5 miliona złotych czeka na chętnych

Ponad 8 ,5 miliona złotych czeka na chętnych

0

Podmioty Ekonomii Społecznej będą mogły uzyskać atrakcyjne środki na rozwój działalności. Ponad 8,5 mln zł trafi do minimum 134 podmiotów z terenu czterech województw. Z końcem roku, w obecności Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, upoważniającą do zarządzania funduszem pożyczkowym. PES będą mogły korzystać z programu przez 1,5 roku.

FWRNowy projekt i jego warunki zaprezentowali pełnomocnik zarządu FRW Beata Szczepankowska i prezes Robert Jagła. Podmioty Ekonomii Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego, już od 1 lutego będą mogły otrzymać niskooprocentowane wsparcie finansowe pochodzące z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

– Wkroczyliśmy w nowy dla nas obszar, jakim jest wsparcie finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej. To projekt wdrażany przez ministerstwo na szeroką skalę i mający na celu finansowanie potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także zapewnienie bieżącej płynności PES, które ze względu na istotę swojej działalności, mają ograniczone możliwości na uzyskanie finansowania komercyjnego – wyjaśniał Robert Jagła, prezes zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

W ramach projektu dostępne są dwa rodzaje pożyczek. Pożyczka na start (dla PES działających do 12 miesięcy), w kwocie do 100 tys. zł, która oprocentowana jest na poziomie 1,75% (z możliwością obniżenia do 0,88%). Drugim produktem jest pożyczka na rozwój w wysokości do 500 tys. zł. Jej oprocentowanie uzależnione jest od kwoty finansowania. W przypadku pożyczek do 100 tys. zł jest to 1,75% (z możliwością obniżenia do 0,88%), natomiast powyżej tej kwoty oprocentowanie ustalone jest na warunkach rynkowych. Oprocentowanie pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł może jednak zostać obniżone do poziomu 1,75%, jeśli w ramach pożyczki zostanie utworzone minimum jedno miejsce pracy.

Środki będzie można przeznaczyć m.in. na finansowanie rozpoczęcia działalności, zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu, pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa, czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są Podmioty Ekonomii Społecznej takie jak: przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) oraz podmioty reintegracyjne (Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej). Dzięki projektowi, przez FRW wsparte zostaną minimum 134 Podmioty Ekonomii Społecznej oraz powstaną nowe miejsca pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. w części za którą odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegóły i regulamin pojawią się wkrótce na stronie FWR.

Poprzedni artykułStarają się o mieszkania socjalne
Następny artykułUmowa na nowe przedszkole podpisana